วันเสาร์, มีนาคม 28, 2020
People Unity News : ธนาคารออมสิน ร่วมกับสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล ให้บริการรับขึ้นเงินรางวัลสลากฯ ให้กับประชาชนและผู้รับซื้อ ทุกรางวัล ยกเว้นรางวัลที่ 1 คิดค่าธรรมเนียมร้อยละ 1 ผ่านธนาคารออมสิน 1,062 สาขาทั่วประเทศ เริ่มงวดแรก 16 พฤษภาคมนี้ วันนี้ (27 มีนาคม 2563) ณ ธนาคารออมสิน สำนักงานใหญ่ นายพชร อนันตศิลป์ อธิบดีกรมสรรพสามิต ในฐานะประธานกรรมการธนาคารออมสิน และประธานกรรมการสลากกินแบ่งรัฐบาล เป็นสักขีพยานในพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงการให้บริการขึ้นรางวัลสลากกินแบ่งรัฐบาล ระหว่าง ดร.ชาติชาย พยุหนาวีชัย ผู้อำนวยการธนาคารออมสิน และ พ.ต.อ.บุญส่ง จันทรีศรี ผู้อำนวยการสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล...
People Unity News : นายกรัฐมนตรีจะผลักดันเอสเอ็มอีไทย สู่ตลาดออนไลน์ ยืนยันพัฒนาระบบภาษีเพื่อสร้างความเป็นธรรม ในการอภิปรายไม่ไว้วางใจรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 25 ก.พ.2563 เวลา 14.10 น. ณ อาคารรัฐสภา พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม ชี้แจงว่า จะผลักดันเอสเอ็มอีไทย สู่ตลาดออนไลน์ โดยนายกรัฐมนตรีชี้แจงกรณีรัฐบาลจีนเปิดสินค้าออนไลน์เสรี รัฐบาลมีแนวทางให้การอบรม ให้การเรียนรู้ผู้ประกอบการ ถ้าให้อย่างเดิม ช่วยทุกอย่างจะเป็นยาชาหรือยาพิษ ฉะนั้นต้องร่วมมือพัฒนาร่วมกัน ปฏิรูปร้านค้าปลีก ร้านค้าย่อย เอสเอ็มอีต่างๆ โดยวันนี้มีการพัฒนารูปแบบตลาดออนไลน์มากขึ้นทั้งในส่วนของสหกรณ์ วิสาหกิจชุมชน มีกองทุนชุมชน กองทุนการเงินประชาชน ที่กำลังดำเนินการอยู่ สำหรับการปรับปรุงระบบภาษี นายกรัฐมนตรียืนยันว่าไม่ต้องการไปรีดภาษีใคร ถ้าไม่ถึงเกณฑ์เสียภาษีก็มีการดูแลอย่างหนึ่ง เมื่อเสียภาษีได้ก็ต้องช่วยกันดูแลเสียภาษี ตนไม่เคยบอกว่าประชาชนไม่เสียภาษี...
People Unity News : สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) โดยศูนย์พันธุวิศวกรรมและเทคโนโลยีชีวภาพแห่งชาติ (ไบโอเทค) ร่วมกับมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ และมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา พัฒนา ‘ข้าวหอมนาคา’ ข้าวเหนียวพันธุ์ใหม่ที่ทนทานต่อภาวะน้ำท่วมฉับพลัน ทนแล้ง และทนโรค ถือเป็น ‘ข้าวเหนียวสะเทินน้ำสะเทินบก’ สายพันธุ์แรกของไทย ดร.ธีรยุทธ ตู้จินดา ผู้อำนวยการกลุ่มวิจัยเทคโนโลยีชีวภาพพืชและการจัดการแบบบูรณาการ ไบโอเทค สวทช. กล่าวว่า ปัญหาหลักของการปลูกข้าวเหนียวที่พี่น้องชาวนาต้องเผชิญ คือ ‘ข้าวล้ม’ เพราะข้าวเหนียวพันธุ์ไทยเป็นข้าวต้นสูง เวลาลมฝนมาแรงข้าวจะล้มนอนแม้ยังออกไม่เต็มรวง ปีไหนแล้ง ‘ขาดน้ำ’ ผลผลิตจะออกน้อย หนำซ้ำยังต้องเผชิญกับ ‘โรคไหม้และโรคขอบใบแห้ง’ ทำให้การเจริญเติบโตไม่สมบูรณ์ สิ่งเหล่านี้เป็นความทุกข์ของคนทำนา เพราะชะตาชีวิตต้องแขวนอยู่บนปัจจัยเสี่ยงที่ไม่อาจควบคุมได้ นักวิจัยไทยจึงพยายามพัฒนาสายพันธุ์ข้าวเหนียวเพื่อเอาชนะปัญหาดังกล่าวมาอย่างต่อเนื่อง “จนในปีที่ผ่านมา ไบโอเทค สวทช....
People Unity News : Startup ไทย เตรียมเฮ รมว.ดีอีเอส ชักชวน Amazon Web Services ร่วมสนับสนุน Startup ไทย นายพุทธิพงษ์ ปุณณกัณต์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม (ดีอีเอส) และคณะฯ ได้เดินทางเข้าหารือความร่วมมือกับผู้บริหารระดับสูงของ Amazon Web Services (AWS) ณ สำนักงานใหญ่ Amazon Seattle สำหรับ AWS มีความถนัดในเรื่องระบบ cloud ซึ่งมีระบบสนับสนุนหลายระบบ รวมถึง e-commerce ของ Amazon เองและยังมีบริการเรื่องระบบความปลอดภัยของข้อมูล และมีโครงการพัฒนา...
People Unity News : ครม.มีมติเมื่อวันที่ 21 มกราคม 2563 เห็นชอบการเพิ่มทุนเรือนหุ้นของ ธ.ก.ส. จากเดิม 60,000 ล้านบาท เป็น 80,000 ล้านบาท เพื่อเพิ่มศักยภาพในการดำเนินภารกิจเป็นธนาคารพัฒนาชนบท ให้สอดคล้องกับทิศทางและนโยบายของภาครัฐตามกรอบแผนยุทธศาสตร์ชาติระยะ 20 ปี นายลวรณ แสงสนิท ผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการคลัง ในฐานะโฆษกกระทรวงการคลัง เปิดเผยว่า คณะรัฐมนตรีมีมติเมื่อวันที่ 21 มกราคม 2563 เห็นชอบการเพิ่มทุนเรือนหุ้นของ ธ.ก.ส. จากเดิม 60,000 ล้านบาท เป็น 80,000 ล้านบาท เพื่อเพิ่มศักยภาพในการดำเนินภารกิจเป็นธนาคารพัฒนาชนบท ให้สอดคล้องกับทิศทางและนโยบายของภาครัฐตามกรอบแผนยุทธศาสตร์ชาติระยะ 20...
People Unity News : "จุรินทร์"เชื่อมั่นจะมีข่าวดี ให้การยางฯวิ่งเจรจาจีนเพิ่มส่งออก พร้อมสรุป MOU ขายยาง 3.4 หมื่นล้าน พาณิชย์-เกษตร ในเวลา 3 เดือนกว่า วันที่ 29 พฤศจิกายน 2562 ภายหลังร่วมงาน เปิดงาน “Thailand Rubber Expo” นายจุรินทร์ ลักษณะวิศิษฏ์ รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ กล่าวว่า สำหรับเรื่องยางพาราจะมีอยู่ 2-3 ประเด็นที่จะต้องมีการเร่งรัดดำเนินการ เรื่องที่หนึ่ง คือโครงการประกันรายได้เกษตรกรชาวสวนยาง ซึ่งขณะนี้ได้มีการ โอนเงินส่วนต่างงวดแรกแล้ว แต่ยังดำเนินการไม่เสร็จสิ้น ตั้งแต่วันที่ 1 พฤศจิกายน 2562...
People Unity News : รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงพาณิชย์สั่งเร่งพัฒนาผู้ประกอบวิชาชีพบัญชี พร้อมเสริมสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับการปฏิบัติให้ถูกต้องตามกฎหมายแก่ผู้ประกอบวิชาชีพบัญชี ให้มีความเป็นมืออาชีพและมีธรรมาภิบาล หวังผลักดันให้เกิดธุรกิจสีขาวทั้งระบบ สร้างความเชื่อมั่นแก่นักลงทุนทั้งชาวไทยและต่างประเทศ วันที่ 29 พฤศจิกายน 2562 นายวีรศักดิ์ หวังศุภกิจโกศล รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงพาณิชย์ เปิดเผยว่า ได้สั่งการกรมพัฒนาธุรกิจการค้า นำหลักธรรมาภิบาลมาช่วยสร้างความโปร่งใสและความเป็นมืออาชีพให้นักบัญชี เพราะนักบัญชีถือเป็นบุคลากรที่มีความสำคัญต่อการขับเคลื่อนธุรกิจ รวมถึงการดำเนินงานต่างๆ ของภาคธุรกิจ โดยเฉพาะการจัดทำงบการเงินของกิจการ เพราะเป็นเครื่องสะท้อนให้เห็นถึงมูลค่าของสินทรัพย์ และเป็นส่วนช่วยนักลงทุนในการตัดสินใจลงทุนในแต่ละประเภทธุรกิจ โดยใช้งบการเงินเป็นเครื่องมือช่วยวิเคราะห์ความมั่นคงของกิจการ ส่งผลให้ภาคธุรกิจเดินได้ต่อไปอย่างมีทิศทางและยั่งยืน สำหรับงานบัญชี คือ การเก็บรวบรวมและบันทึกข้อมูลเหตุการณ์หรือรายการดำเนินการต่างๆ ทางด้านการเงิน โดยจำแนกหมวดหมู่รายการออกให้เป็นระเบียบและสรุปข้อมูลเกี่ยวกับการเงินด้านต่างๆ ที่เกิดขึ้น และนำเสนอออกมาเป็นรายงาน เพื่อให้ฝ่ายที่เกี่ยวข้องได้นำไปใช้งานต่อไป ซึ่งในการดำเนินงานทางธุรกิจมีเหตุการณ์ทางการเงินต่างๆเกิดขึ้นมากมาย และมีข้อมูลที่ซับซ้อน ดังนั้นจึงจำเป็นที่จะต้องมีขั้นตอนการจัดทำบัญชีที่เป็นระเบียบและดำเนินงานโดยนักบัญชีที่มีความรู้ความสามารถและมีจริยธรรมที่ดี มีความโปร่งใสและซื่อสัตย์สุจริตเพื่อให้เกิดความน่าเชื่อถือในการปฏิบัติงาน กรมพัฒนาธุรกิจการค้า ในฐานะหน่วยงานส่งเสริมและสนับสนุนผู้ประกอบวิชาชีพบัญชีให้มีความเป็นมืออาชีพและมีธรรมาภิบาล โดยเฉพาะการปฏิบัติให้ถูกต้องตามกฎหมาย...
People Unity News : "จุรินทร์"เปิดยิ่งใหญ่! มหกรรมยานยนต์ครั้งที่ 36 ที่ห้องรอยัล จูบิลี ชาเรนเจอร์ อิมแพ็คเมืองทองธานี หนุนธุรกิจยานยนต์ให้เข้มแข็ง วันที่ 29 พฤศจิกายน 2562 เวลา 8.30 น. นายจุรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์ รองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ เป็นประธานพิธีเปิดงาน"มหกรรมยานยนต์ครั้งที่ 36" ณ ห้องรอยัล จูบิลี ชาเรนเจอร์ อิมแพ็คเมืองทองธานี โดยนายจุรินทร์ กล่าวว่า ผมรู้สึกยินดีและเป็นเกียรติอย่างยิ่งที่มีโอกาสได้มาเป็นมาเป็นประธานพิธีเปิด งาน "มหกรรมยานยนต์ครั้งที่ 36" ซึ่งจัดโดย บริษัท สื่อสากล จำกัด...
People Unity News : "อุตตม"ร่ายมนต์! ความเชื่อมั่นต้องเกิดทั้งในประเทศและต่างประเทศ หลังร่วมงานฉลองครบรอบ 20 ปี การดำเนินกิจการในประเทศไทยของธนาคารยูโอบี วันที่ 28 พฤศจิกายน 2562 ดร.อุตตม สาวนายน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง โพสต์ข้อความว่า ความเชื่อมั่นต้องเกิดทั้งในประเทศและต่างประเทศ วันก่อน ผมได้ไปร่วมงานฉลองครบรอบ 20 ปี การดำเนินกิจการในประเทศไทย ของธนาคารยูโอบี ซึ่งธนาคารแห่งนี้มีรากฐานจากประเทศสิงคโปร์ ดังนั้นจึงถือได้ว่าเป็นธนาคารต่างประเทศ ที่ยืนหยัดเติบโตอยู่คู่กับระบบเศรษฐกิจไทยมายาวนานพอสมควร ผมได้พูดคุยแลกเปลี่ยนกับผู้บริหารธนาคารยูโอบี โดยได้เห็นถึงความเชื่อมั่นต่อประเทศไทย แม้เรากำลังเผชิญกับผลกระทบจากภาวะเศรษฐกิจโลกชะลอตัว แต่ในทุกวิกฤติย่อมมีโอกาส นอกจากนี้ การรวมตัวกันของชาติอาเซียน ก็ยังทำให้ภูมิภาคนี้มีเศรษฐกิจที่แข็งแกร่ง และเป็นภูมิภาคที่นักลงทุนทั่วโลกต่างให้ความสนใจ โดยมีการคาดการณ์ว่า ในปี 2573 อาเซียนจะมีเศรษฐกิจขนาดใหญ่เป็นอันดับ 4 ของโลก ทั้งนี้ขอเรียนว่า วันนี้ประเทศไทยมุ่งมั่นในความร่วมมือทางเศรษฐกิจกับประเทศอาเซียนในทุกๆด้าน...
People Unity News : “วีรศักดิ์”เตรียมลงพื้นที่ขอนแก่นปลายเดือนนี้ ลุยปลุกตลาดงานหัตถศิลป์แดนอีสาน ชูผ้าไหมเป็นพระเอก ลั่นต้องต่อยอดจดลิขสิทธิ์ขึ้นทะเบียนทรัพย์สินทางปัญญาสร้างมูลค่าเพิ่มให้ตัวสินค้าศิลปหัตถกรรมไทย เร่งนำรายได้กลับสู่ชุมชนสร้างความเข้มแข็งจากท้องถิ่นเพื่อลดผลกระทบทางเศรษฐกิจของประเทศจากความผันผวนของการค้าโลก วันที่ 25 พฤศจิกายน 2562 นายวีรศักดิ์ หวังศุภกิจโกศล รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงพาณิชย์ เปิดเผยว่า ตามที่ได้สั่งการให้ศูนย์ส่งเสริมศิลปาชีพระหว่างประเทศ (องค์การมหาชน) หรือ SACICT เร่งดำเนินงานเก็บรวบรวม งานอนุรักษ์ภูมิปัญญาและองค์ความรู้ด้านหัตถศิลป์ไทย เพื่อต่อยอดนำความคิดสร้างสรรค์มาผสมผสานกับนวัตกรรมและเทคโนโลยีในปัจจุบัน เพื่อเพิ่มมูลค่าผลิตภัณฑ์งานหัตถศิลป์ไทยนั้น ล่าสุดทาง SACICT เตรียมจัดกิจกรรมประชุมสมาชิก SACICT Craft Network ครั้งที่ 3 ในกลุ่มผู้ประกอบการงานศิลปหัตถกรรมภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ในวันพฤหัสบดีที่ 28 พฤศจิกายน 2562 ณ โรงแรมอวานี เพื่อเป็นการเชื่อมโยงเครือข่ายงานหัตถศิลป์...

FOLLOW US

18,930แฟนคลับชอบ
2,009ผู้ติดตามติดตาม
- Advertisement -

RECENT POSTS