วันศุกร์, มกราคม 28, 2022
People Unity News : “ภูเก็ตแซนด์บ็อกซ์” คึกคัก! ยอดนักท่องเที่ยวสะสม 248,497 คน สร้างเม็ดเงินหมุนเวียนกว่า 32,600 ล้านบาท 26 ม.ค. 65 จังหวัดภูเก็ต เผย จากนโยบายการเปิดประเทศของรัฐบาลด้วยโครงการ “ภูเก็ตแซนด์บ็อกซ์” ตั้งแต่วันที่ 1 ก.ค. 64 เป็นต้นมา ล่าสุดมียอดนักท่องเที่ยวเดินทางสะสม 248,497 คน กลุ่มประเทศหลัก คือ รัสเซีย เยอรมนี อังกฤษ สวีเดน ฝรั่งเศส สหรัฐอเมริกา โดยมีอัตราการเข้าพักเฉลี่ย 8 คืน/คน ค่าใช้จ่ายต่อทริป 55,000...
People Unity News : ผู้เอาประกันบริษัทเอเชียประกันภัย ร้องรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง ยังไม่ได้รับเงินชดเชยสินไหมทดแทน ประกันภัยโควิด-19 แบบ “เจอ จ่าย จบ” ประกันภัยรถยนต์ และประกันประเภทอื่น วันนี้ 21 ม.ค. 65 นายชื่นชอบ คงอุดม ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำนายกรัฐมนตรี (ปฏิบัติหน้าที่ประจำกระทรวงการคลัง) รับหนังสือร้องเรียนจากประชาชนตัวแทนผู้เอาประกันของบริษัทเอเชียประกันภัย ที่ได้รับผลกระทบจากคำสั่งปิดกิจการ บริษัท เอเชียประกันภัย 1950 จำกัด (มหาชน)  ตั้งแต่วันที่ 15 ตุลาคม 2564 โดยมีกรมธรรม์จากประกันภัยโควิด-19 แบบ “เจอ จ่าย จบ” ประกันภัยรถยนต์ ประกันประเภทอื่นที่ได้รับผลกระทบจากการขายประกันของบริษัท...
People Unity News : ฟรุ้ทบอร์ด เตรียมความพร้อม "ฤดูการผลิตผลไม้ปี 65" หลังจีนเปิดนำเข้าผลไม้ไทย 4 ด่านหลัก 18 ม.ค. 65 คกก.บริหารการจัดการผลไม้ (ฟรุ้ทบอร์ด) เตรียมความพร้อม "ฤดูการผลิตผลไม้ปี 65" บริหารจัดการผลไม้ของภาคเหนือฤดูการผลิตปี 2565 ซึ่งจะเริ่มต้นในเดือน มี.ค. 65 หลังทางการจีนเปิดนำเข้าผลไม้ไทย 4 ด่านหลัก เร่งจัดทำแผนการแก้ไขปัญหาผลไม้เศรษฐกิจล่วงหน้าทั้งระบบ และลงพื้นที่ภาคเหนือ 3 จังหวัด ได้แก่ เชียงใหม่ ลำพูน และเชียงราย พร้อมตรวจเยี่ยมด่านเชียงแสนซึ่งเป็นด่านนำเข้าส่งออกสินค้าเกษตรทางลำน้ำโขง รวมทั้งเพิ่มความเข้มข้นสำหรับมาตรการ SPS และโควิดฟรี (Covid Free)...
People Unity News : รัฐบาลเดินหน้าแก้ไขปัญหาหนี้เช่าซื้อรถยนต์และรถจักรยานยนต์ ค่างวดต่ำกว่าหนึ่งพันบาทห้ามเก็บค่าทวงหนี้ 3 มกราคม 2565 นางสาวรัชดา ธนาดิเรก รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เปิดเผยถึงความคืบหน้าการแก้ไขปัญหาหนี้เช่าซื้อรถยนต์และรถจักรยานยนต์ ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของการแก้ปัญหาหนี้ภาคครัวเรือนตามข้อสั่งการนายกรัฐมนตรี โดยปัจจุบันพบว่า ยังไม่มีกฎหมายเฉพาะในการกำกับดูแลธุรกิจเช่าซื้อ และไม่มีหน่วยงานที่ทำหน้าที่กำกับดูแลธุรกรรมเช่าซื้อเป็นการเฉพาะ ทำให้เกิดการทวงหนี้ที่ไม่เป็นธรรม รัฐบาลโดยคณะกรรมการกำกับการทวงถามหนี้ จึงได้เข้าไปแก้ไขปัญหาดังกล่าว เบื้องต้นได้มีการออกประกาศกำหนดอัตราค่าธรรมเนียม หรือค่าใช้จ่ายในการทวงหนี้ เพื่อคุ้มครองลูกหนี้ไม่ให้ถูกเก็บเงินในการทวงถามหนี้เช่าซื้อรถยนต์และรถจักรยานยนต์เกินความจำเป็น มีผลบังคับใช้ตั้งแต่ 14 กันยายนที่ผ่านมา สาระสำคัญคือ อัตราค่าทวงถามหนี้กรณีทั่วไปรวมจำนำทะเบียนให้คิดไม่เกิน 50 บาทต่อรอบการทวงถามกรณีค้างชำระ 1 งวดและคิดไม่เกิน 100 บาทต่อรอบการทวงถามกรณีค้างชำระมากกว่า 1 งวด อัตราค่าทวงถามหนี้สำหรับปฏิบัติการลงพื้นที่ติดตามถามหนี้ฯ คิดไม่เกิน 400 บาทต่อรอบการทวงถาม และเก็บต่อเมื่อลูกหนี้ค้างชำระมากกว่า...
People Unity News : รมต.คลัง ตรวจเยี่ยมด่าน ไทย-กัมพูชา ช่องสะงำ จังหวัดศรีสะเกษ หารือแนวทางกระตุ้นเศรษฐกิจในพื้นที่ 31 ธันวาคม 2564 นายอาคม เติมพิทยาไพสิฐ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง ตรวจติดตามหารือการดำเนินงานการขับเคลื่อนการพัฒนาการกระตุ้นเศรษฐกิจในพื้นที่จังหวัดศรีสะเกษ ภายหลังมาตรการผ่อนคลายจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) โดยตรวจเยี่ยมด่านศุลกากร และหน่วยงานชายแดนช่องสะงำ เพื่อส่งเสริมและพัฒนาด้านการค้าขาย และด้านการท่องเที่ยวตามแนวชายแดน สร้างความเข้มแข็ง และความมั่นคงในพื้นที่ พร้อมทั้ง หารือมาตรการป้องกันยั้งการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) ตามแนวชายแดนของจังหวัดศรีสะเกษ ในการนี้ได้มอบสนับสนุนเครื่องอุปโภคบริโภค แก่เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานประจำด่านผ่านแดนถาวรช่องสะงำ เพื่อสร้างขวัญและกำลังใจในการปฏิบัติหน้าที่อย่างเต็มกำลังความสามารถ โดยมี นายวัฒนา พุฒิชาติ ผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงศรีสะเกษที่ 1, 2...
People Unity News : ภาวะเศรษฐกิจไทยเดือนพฤศจิกายน 2564 ปรับตัวดีขึ้น หลังรัฐบาลเปิดประเทศ 30 ธันวาคม 2564 นางสาวชญาวดี ชัยอนันต์ ผู้อำนวยการอาวุโส ฝ่ายบริหารการสื่อสารองค์กร ธนาคารแห่งประเทศไทย หรือ ธปท. เปิดเผยว่า เศรษฐกิจไทยในเดือนพฤศจิกายน 2564 ปรับดีขึ้นจากเดือนตุลาคม หลังการเปิดรับนักท่องเที่ยวจากต่างประเทศ ทำให้มีจำนวนนักท่องเที่ยวต่างชาติปรับเพิ่มขึ้น รวมถึงการส่งออกสินค้าเพิ่มขึ้นตามอุปสงค์ประเทศคู่ค้าและปัญหาอุปทานชะงัก หรือ supply disruption ทยอยคลี่คลายลง ด้านการใช้จ่ายในประเทศของภาคเอกชนเพิ่มขึ้น ทั้งการบริโภคและการลงทุน ขณะที่การใช้จ่ายภาครัฐยังมีบทบาทสำคัญในการกระตุ้นเศรษฐกิจ โดยเฉพาะผ่านรายจ่ายเงินโอน ทั้งนี้ อุปสงค์ที่ฟื้นตัวทำให้การผลิตภาคอุตสาหกรรมทยอยปรับดีขึ้น ด้านเสถียรภาพเศรษฐกิจ อัตราเงินเฟ้อทั่วไปปรับเพิ่มขึ้นตามราคาอาหารสดที่ได้รับผลกระทบชั่วคราวจากสถานการณ์น้ำท่วม ขณะที่ราคาในหมวดพลังงานยังอยู่ในระดับสูงตามราคาน้ำมันในตลาดโลก สำหรับอัตราเงินเฟ้อพื้นฐานเพิ่มขึ้นเล็กน้อย ด้านตลาดแรงงานทยอยปรับดีขึ้นตามการฟื้นตัวของกิจกรรมทางเศรษฐกิจ แต่โดยรวมยังเปราะบาง...
People Unity News : รมว.อุตสาหกรรม สั่งการกรมโรงงานฯเข้มงวดตรวจวัดคุณภาพอากาศ โดยรอบพื้นที่เขตประกอบการและพื้นที่โรงงานอุตสาหกรรม ต้องไม่สร้างปัญหา PM2.5 ให้ชุมชนและประชาชน 24 ธ.ค.64 นายสุริยะ จึงรุ่งเรืองกิจ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม เปิดเผยว่า ได้สั่งการให้กรมโรงงานอุตสาหกรรม เข้มงวดตรวจสอบและกำกับดูแลโรงงานที่มีกระบวนการเผาไหม้ โรงงานที่มีการใช้หม้อน้ำ โรงงานหลอมเหล็กหรือโลหะ โรงงานผลิตคอนกรีตผสมเสร็จ และโรงงานผลิตแอสฟัสติก ซึ่งมีความเสี่ยงที่จะก่อให้เกิดฝุ่นละอองขนาดเล็ก หรือ PM2.5 ในกรุงเทพฯ และปริมณฑล จำนวน 2,570 โรงงาน แบ่งเป็นโรงงานในพื้นที่กรุงเทพมหานคร 268 โรงงาน โรงงานในเขตปริมณฑล (นครปฐม นนทบุรี ปทุมธานี สมุทรปราการ สมุทรสาคร) จำนวน...
People Unity News : ประยุทธ์ สั่งเร่งผลักดันการท่องเที่ยว "Wellness Tourism - Medical Tourism" รองรับการท่องเที่ยวยุคโควิด-19 30 พ.ย.64 นายธนกร วังบุญคงชนะ โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เผย นโยบายของ พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี และ รมว.กลาโหม เพื่อฟื้นฟูเศรษฐกิจและสังคมจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด-19 นั้น มุ่งเน้นการส่งเสริมภาคการท่องเที่ยว และต้องดำเนินการควบคู่ไปกับการปรับกลยุทธ์ของภาคการท่องเที่ยวที่สอดรับกับมาตรการสาธารณสุข จากข้อสั่งการดังกล่าว การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) ได้เตรียมแนวทางส่งเสริมและการขยายการท่องเที่ยวในรูปแบบ Medical Tourism (การท่องเที่ยวเชิงการแพทย์) และ Wellness Tourism (การท่องเที่ยวเชิงส่งเสริมสุขภาพ) จากเดิมที่ให้ความสำคัญกับปริมาณนักท่องเที่ยวเป็นหลัก ปรับเปลี่ยนมาให้ความสำคัญกับการท่องเที่ยวที่สร้างมูลค่าสูง หรือมีค่าใช้จ่ายต่อหัวของนักท่องเที่ยวที่สูงแทน...
People Unity News : กรมชลประทานเดินหน้าจ้างแรงงานปี 65 หวังสร้างรายได้ทดแทนให้แก่เกษตรกรและประชาชน สอบถามเพิ่มเติม สายด่วน 1460 28 พ.ย.64 กรมชลประทานเปิดรับสมัครแรงงานทั่วประเทศ ตามโครงการจ้างแรงงานชลประทาน ปี 65 ในตำแหน่งงานซ่อมแซม บำรุงรักษา ขุดลอก ปรับปรุงงานชลประทาน ก่อสร้างแหล่งน้ำ ระบบส่งน้ำ แก้มลิง โครงการป้องกันและบรรเทาภัยจากน้ำ ฯลฯ เพื่อให้เกษตรกร มีรายได้ทดแทนจากการว่างเว้นการทำการเกษตร โดยได้รับค่าจ้างประมาณเดือนละ 7,800 บาท ระยะเวลาการจ้างงาน 1 - 10 เดือน ขณะนี้ ทั่วประเทศมีผู้สนใจเข้าร่วมจ้างแรงงานแล้ว 2,155 คน หรือคิดเป็นร้อยละ 2.87...
People Unity News : ชัยวุฒิ เผย Thailand pass พร้อมใช้งาน 100% แล้ว รับนักท่องเที่ยวลงทะเบียนผ่านดิจิทัล 18 พฤศจิกายน 2564 นายชัยวุฒิ ธนาคมานุสรณ์ รมว. ดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ยืนยัน Thailand pass หรือระบบลงทะเบียนล่วงหน้า เพื่อขอรับเอกสารรับรองก่อนเดินทางเข้าประเทศไทย ขณะนี้พร้อมใช้งานอย่างเต็มรูปแบบ ด้วยระบบดิจิทัล 100% ต้อนรับการเปิดประเทศอย่างเป็นทางการ เรื่องนี้เป็นไปตามข้อห่วงใยของนายกรัฐมนตรี ต่อการดูแลนักท่องเที่ยวที่จะเดินทางเข้าประเทศ เพื่อประสิทธิภาพและความชัดเจนของข้อมูล และลดปัญหาการรอคอย ไม่เป็นภาระของนักท่องเที่ยว ซึ่งวันนี้สามารถเชื่อมโยงระบบต่างๆ โดยไม่ต้องถือกระดาษ เอกสารใดๆมา เพียงแค่ผู้เดินทางกรอกข้อมูลใน Thailand pass ที่ต้นทาง เมื่อมาถึงเมืองไทย เพียงสแกนคิวอาร์โค้ด...

FOLLOW US

20,829แฟนคลับชอบ
2,508ผู้ติดตามติดตาม

RECENT POSTS