วันอาทิตย์, กันยายน 27, 2020
โฟกัสเลือกตั้ง : สภาพของนักการเมืองและพรรคการเมืองเก่าเวลานี้เหมือนกันหมด คือ อัตคัดขัดสนทุนรอนการเลือกตั้ง แม้แต่พรรคเพื่อไทยเองก็เถอะ ว่างเว้นการเป็นรัฐบาลมา 4 ปีกว่า ไม่มีรายรับ มีแต่รายจ่าย ขนหน้าแข้งก็ต้องร่วงไปหลายเส้นเหมือนกัน จะให้อู้ฟู่เรื่องเงินทองเหมือนตอนเป็นรัฐบาลก็คงเป็นไปไม่ได้ นอกจากนี้ เจ้าของพรรคนี้ก็ยึดหลักทำพรรคแบบ “ธุรกิจการเมือง” เสียด้วย คือ จะไม่ยอมทุ่มทุนเต็มตัวเด็ดขาด หากเห็นว่าโอกาสเป็นรัฐบาลไม่มี หรือได้อะไรกลับมาไม่คุ้มค่า ส่วนพรรคใหม่ๆนั้น ก็อยู่ในสภาพไม่ต่างกันกับพรรคเก่า แถมจะอัตคัดขัดสนกว่าพรรคเก่าด้วยซ้ำ เพราะไม่เคยร่วมเป็นรัฐบาล ไม่เคยมีอำนาจทางการเมือง จึงไม่มีโอกาสสะสมทุนไว้ การตั้งพรรคขึ้นมาจึงทำแบบมือเปล่า หวังน้ำบ่อหน้าหาทุน ซึ่งน้ำบ่อหน้าก็เหลือน้อยเต็มทีจากสภาพเศรษฐกิจ ส่วนน้ำบ่อใหญ่ๆก็ถูกพรรคการเมืองใหม่บางพรรคจองไว้ทุกบ่อแล้ว พรรคใหม่ที่ดูเหมือนจะพร้อมด้านทุนการเลือกตั้ง ก็เห็นจะเป็นพรรคอนาคตใหม่ของทายาทตระกูลจึงรุ่งเรืองกิจ แต่พรรคนี้ก็ประกาศแนวทางแล้วว่าจะไม่ใช้เงินในการเลือกตั้ง และถึงหากอยากจะใช้มากๆ แม่ก็คงไม่ให้ ในสภาพแบบนี้ แทบทุกพรรคจึงไม่มีความพร้อมสู้ศึกเลือกตั้ง ปากบอกว่าพร้อม แต่ขาสั่นทันทีเมื่อล้วงเข้าไปในกระเป๋า ในบรรดาพรรคการเมืองทั้งหมด ดูเค้าว่าจะมีความพร้อมด้านทุนการเลือกตั้งมากที่สุด ก็คือ...
People unity news online : พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี พร้อมคณะรัฐมนตรี มีกำหนดการเดินทางไปตรวจราชการจังหวัดระนอง และจังหวัดชุมพร และประชุมคณะรัฐมนตรีอย่างเป็นทางการนอกสถานที่ ครั้งที่ 6/2561 ณ จังหวัดชุมพร ระหว่างวันที่ 20 – 21 สิงหาคม 2561 สำหรับการตรวจราชการในครั้งนี้ นายกรัฐมนตรีให้ความสำคัญกับประเด็นดังต่อไปนี้ จังหวัดระนอง 1.การส่งเสริมการท่องเที่ยวจังหวัดระนองให้เป็นเมืองท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ พร้อมทั้งการส่งเสริมแพทย์ทางเลือกโดยการบำบัดและฟื้นฟูสุขภาพแบบดุลยภาพบำบัดด้วยน้ำพุร้อนตามธรรมชาติ  2.การผลักดันท่าเรือระนองเป็นศูนย์กลางการค้าและโลจิสติกส์ชายแดนฝั่งอันดามันเพื่อรองรับ IMT-GT และกลุ่มความร่วมมือทางเศรษฐกิจในภูมิภาคอ่าวเบงกอล เนื่องจากที่ตั้งทางภูมิศาสตร์ที่เป็นจุดศูนย์กลางเชื่อมโยง เส้นทางคมนาคมทั้งทางบก ทางรถไฟ ทางอากาศ และท่าเรือ 3.การรักษาฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติทางทะเลโดยการใช้ปะการังเทียม เพื่อเป็นแหล่งพักอาศัย แหล่งอาหารและแหล่งสืบพันธุ์ของสัตว์น้ำ อันจะเป็นการฟื้นฟูความอุดมสมบูรณ์ของทรัพยากรสัตว์น้ำตามธรรมชาติ ในส่วนของจังหวัดชุมพร 1.การบริหารจัดการน้ำตามโครงการพัฒนาพื้นที่หนองใหญ่ตามพระราชดำริที่เป็นการพัฒนาแก้มลิงธรรมชาติให้สามารถใช้ในการบรรเทาอุทกภัยของชุมพรและสามารถเก็บกักน้ำไว้ใช้ในการเกษตรและอุปโภคบริโภค...
People unity news online : นายกรัฐมนตรีเผยหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกำลังพิจารณาข้อกฎหมายการเคลื่อนไหวของนักการเมืองในต่างประเทศ เมื่อวันที่ 14 สิงหาคม 2561 เวลา 13.05 น. ณ บริเวณห้องโถง ตึกบัญชาการ 1 ทำเนียบรัฐบาล พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ให้สัมภาษณ์ภายหลังเป็นประธานการประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) ถึงความเคลื่อนไหวปลุกระดมนักการเมืองในต่างประเทศของนายทักษิณ ชินวัตร อดีตนายกรัฐมนตรี ว่า เรื่องนี้สื่อมวลชนก็รู้กันอยู่แล้วว่าเป็นอย่างไร ขณะนี้ฝ่ายที่เกี่ยวข้องอยู่ระหว่างการตรวจสอบว่ามีความผิดตามกฎหมายอะไรหรือไม่ ซึ่งเรื่องนี้เคยเตือนไปแล้ว และเป็นเรื่องของคณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) จะพิจารณากันต่อไป ส่วนการสนับสนุนพรรคการเมืองต่างๆของคนนอก เรื่องนี้ต้องไปดูกฎหมายอีกครั้ง ไม่ใช่ว่าพอถึงเวลา มีการบังคับใช้กฎหมายแล้วกลายเป็นว่า ไม่มีความเป็นธรรมกันขึ้นมาอีก ซึ่งเรื่องนี้มีปัญหากันมาโดยตลอด...
People unity news online : พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี แถลงชี้แจงงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 จำนวนไม่เกิน 3,000,000,000,000 บาท (สามล้านล้านบาท) ต่อสภานิติบัญญัติแห่งชาติ ณ ห้องประชุมรัฐสภา อาคารรัฐสภา 1 ถนนอู่ทองใน เขตดุสิต กรุงเทพฯ วันพฤหัสบดีที่ 7 มิถุนายน 2561 ................................................................. ท่านประธานสภานิติบัญญัติแห่งชาติที่เคารพ คณะรัฐมนตรีขอเสนอร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562  โดยมีหลักการและเหตุผล ดังนี้ หลักการ ตั้งงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 เป็นจำนวนไม่เกิน  3,000,000,000,000 บาท (สามล้านล้านบาท) เหตุผล เพื่อให้ส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ...
People unity news online : นายกรัฐมนตรีโชว์ผลงานบริหารจัดการทรัพยากรน้ำของประเทศ สร้างระบบให้เป็นเอกภาพ วางกลไกการบริหารและมีองค์กรกำกับดูแลชัดเจน รวมทั้งมีกฎหมาย  พ.ร.บ.รองรับ และวางยุทธศาสตร์การบริหารจัดการไว้ถึง 6 ด้าน พร้อมสั่งทุกหน่วยงานเตรียมรับมือน้ำหลากในปีนี้ เมื่อวานนี้ (4 มิถุนายน 2561) เวลา 09.00 น. ณ ตึกสันติไมตรี (หลังนอก) ทำเนียบรัฐบาล พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี เป็นประธานเปิดการเสวนาการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำของประเทศ โดยมีเป้าหมายเพื่อให้ภาคส่วนต่างๆที่เกี่ยวข้องมีความเข้าใจและทราบถึงสถานการณ์น้ำ และแนวทางการบริหารจัดการน้ำภาพรวมของประเทศ  รวมถึงสร้างการมีส่วนร่วมพร้อมการบูรณาการของหน่วยงานต่างๆด้านทรัพยากรน้ำ 38 หน่วยงาน ให้เป็นเอกภาพ โดยก่อนการเปิดงานเสวนาฯ นายกรัฐมนตรีได้เยี่ยมชมนิทรรศการ ณ บริเวณโถงกลางด้วย จากนั้น...
People unity news online : นายกฯขอโทษแทนเจ้าหน้าที่เพราะทำไม่เหมาะสม ปฏิเสธไม่ได้เข้าข้างใคร ยืนยันไร้ความสัมพันธ์ส่วนตัวกับพระพุทธอิสระ วอนหยุดบิดเบือนสร้างความแตกแยกเมื่อวานนี้ (27 พฤษภาคม 2561) พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี กล่าวถึงกรณีที่กลุ่มการเมืองตั้งข้อสังเกตเรื่องนายกรัฐมนตรีกล่าวขอโทษประชาชนแทนเจ้าหน้าที่ตำรวจที่เข้าจับกุมนายสุวิทย์ ทองประเสริฐ หรือพระพุทธอิสระว่า เป็นการเลือกปฏิบัติ หรือมีความสัมพันธ์ส่วนตัวกันหรือไม่ ว่า “การกล่าวขอโทษของนายกฯไม่ได้เข้าข้างใคร แต่ขอโทษเพราะเจ้าหน้าที่ทำไม่เหมาะสม ไม่ว่าผู้ต้องหาจะเป็นใครก็ตาม เมื่อเข้าสู่กระบวนการยุติธรรมแล้วจะถูกตัดสินโดยศาล รวมทั้งเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นในเขตวัดหรือสังฆาวาส ซึ่งอาจทำให้กระทบต่อความรู้สึกของพุทธศาสนิกชนได้ โดยได้ตักเตือนให้เจ้าหน้าที่ยึดแนวทางปฏิบัตินี้แล้ว ดังนั้นจึงไม่อยากให้นำไปบิดเบือนสร้างเรื่องกันต่อไปโดยเฉพาะกลุ่มการเมืองและสื่อมวลชนบางสำนัก" ทั้งนี้ นายกรัฐมนตรียืนยันว่าไม่มีความสัมพันธ์ส่วนตัวใดๆกับนายสุวิทย์ และไม่เคยคิดนำเรื่องส่วนตัวไปปะปนกับการบริหารบ้านเมือง พร้อมทั้งย้ำว่ารัฐบาลยึดหลักกฎหมายและให้ความเป็นธรรมกับทุกฝ่าย ไม่มีใครอยู่เหนือกฎหมาย หากกระทำผิดต้องได้รับโทษเช่นเดียวกัน People unity news online : post...
People unity news online : นายกรัฐมนตรี เป็นประธานการประชุม คกก. เตรียมการไซเบอร์แห่งชาติครั้งแรก ผลักดัน 4 เรื่องใหญ่ หวังหน่วยงานรัฐ เอกชน มีกำลังคนรับมือภัยคุกคามไซเบอร์ พร้อมเตรียมตั้ง Cyber Security Agency รับมือภัยคุกคามไซเบอร์ทุกรูปแบบ เมื่อวานนี้ (9 พฤษภาคม 2561) เวลา 14.00 น. ณ ตึกภักดีบดินทร์ ทำเนียบรัฐบาล พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการ Cyber Security ครั้งที่ 1/2561 พร้อมด้วย...
People unity news online : “ประยุทธ์” เผยแรงบันดาลใจแต่งเพลง “สู้เพื่อแผ่นดิน” มาจากความมุ่งมั่นตั้งใจในการทำเพื่อแผ่นดิน ขอให้ทุกคนช่วยกันทำเพื่อประเทศชาติ แม้จะมีคำติฉินนินทาหรือเสียงวิพากษ์วิจารณ์ก็ขอให้อดทน เมื่อวันที่ 10 เมษายน 2561 เวลา 14.20 น. ณ บริเวณห้องโถง ตึกบัญชาการ 1 ทำเนียบรัฐบาล พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี กล่าวถึงเพลง “สู้เพื่อแผ่นดิน” ว่า เพลงนี้มีการเรียบเรียงทำนองให้สอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบัน เรียบเรียงคำร้อง และทำนองโดยผู้แต่งเพลงบุพเพสันนิวาส ท่วงทำนองจึงมีความคล้ายคลึงกัน โดยแรงบันดาลใจในการแต่งเพลงนี้มาจากความมุ่งมั่นตั้งใจในการทำเพื่อแผ่นดิน ขอให้ทุกคนช่วยกันทำเพื่อประเทศชาติ แม้จะมีคำติฉินนินทาหรือเสียงวิพากษ์วิจารณ์ก็ขอให้อดทน และในวันนี้ได้กล่าวกับคณะรัฐมนตรีในที่ประชุมว่า ทุกคนมีหัวใจเดียวกัน คือ...
People unity news online : รัฐบาลเปิดสายตรงไทยนิยม ช่องทางการรับฟังปัญหาจากประชาชน 24 ชม. โดยได้เพิ่มช่องทางสื่อสารเปิด Website และ Facebook ชื่อ “สายตรง ไทยนิยม” เมื่อวานนี้ (3 เมษายน 2561) เวลา 13.45 น. ณ บริเวณห้องโถง ตึกบัญชาการ 1 ทำเนียบรัฐบาล พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี กล่าวถึงโครงการสายตรงไทยนิยม โดยฝากสื่อมวลชนชี้แจงต่อประชาชนถึงช่องทางการสื่อสารของรัฐบาล โดยได้เพิ่มช่องทางสื่อสารเปิด Website และ Facebook ชื่อ “สายตรง...
People unity news online : นายกรัฐมนตรียืนยัน ร่างพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร ดำเนินการตามกระบวนการขั้นตอนของกฎหมาย โดยรัฐบาลประสานงานใกล้ชิดเพื่อไม่ให้กระทบโรดแมป เมื่อวานนี้ (3 เมษายน 2561) เวลา 13.45 น. ณ บริเวณห้องโถง ตึกบัญชาการ 1 ทำเนียบรัฐบาล พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี กล่าวถึงความคืบหน้าของร่างพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรว่า ได้ส่งหนังสือตอบกลับไปยังสภานิติบัญญัติแห่งชาติ (สนช.) เกี่ยวกับประเด็นการยื่นให้ศาลรัฐธรรมนูญตีความ ภายหลังมีการประสานงานและหารือระหว่างฝ่ายกฎหมายของรัฐบาลและ สนช. เพื่อให้เกิดความชัดเจนก่อนส่งร่างกฎหมายดังกล่าวขึ้นทูลเกล้าฯ และเพื่อให้เกิดความเรียบร้อยไม่เกิดความขัดแย้งในภายหลัง ดังนั้นรัฐบาลจึงให้ สนช. เป็นผู้ดำเนินการยื่นให้ศาลรัฐธรรมนูญพิจารณา ซึ่งทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องพยายามไม่ให้เกิดปัญหาในการเลือกตั้ง โดยมีการประสานงานกันอย่างใกล้ชิด นายกรัฐมนตรี กล่าวย้ำว่า ขณะนี้ทุกฝ่ายกำลังดำเนินการไม่ให้กระทบโรดแมป...

FOLLOW US

20,744แฟนคลับชอบ
2,379ผู้ติดตามติดตาม
- Advertisement -

RECENT POSTS