People Unity News : นายกฯ เร่งติดตามความคืบหน้าแก้ “โรคระบาดหมู – หมูแพง” หนุนตั้ง Warroom ชี้แจงให้ ปชช. – สื่อมวลชนรับทราบ

14 ม.ค. 65 วันนี้ พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี และ รมว.กลาโหม เร่งหารืออธิบดีกรมปศุสัตว์ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อติดตามการแก้ปัญหาโรคระบาดในสุกร หลังการประกาศพบเชื้อโรคอหิวาต์แอฟริกาในสุกร (ASF) ในประเทศไทย

โดยมอบแนวทางการแก้ปัญหาหมูและให้เร่งตรวจสอบการขึ้นทะเบียนเกษตรกรเจ้าของฟาร์มผู้เสียหายทั้งรายย่อยและรายใหญ่

พร้อมให้หน่วยงานลงพื้นที่ตรวจสอบคุณภาพการเลี้ยงสุกร ทั้งโรงฆ่าสัตว์และเขียงหมูโดยเร็ว รวมทั้งเร่งสอบสวนสาเหตุและรักษาตามอาการตั้งแต่แรก ควบคู่กับการให้ความรู้ผู้เลี้ยงหมูในการป้องกันเบื้องต้น ระหว่างที่ยังต้องรอผลการวิจัยและพัฒนาวัคซีน และเปิดช่องทางรับแจ้งการเกิดโรคโดยเร็ว

สำหรับการบริหารจัดการความต้องการสุกรในภาพรวมนั้น ให้สำรวจปริมาณความต้องการประชาชนต่อการบริโภคและใช้เนื้อหมูในประเทศ รวมทั้งปริมาณการส่งออก และศึกษาความจำเป็นในการนำเข้าเนื้อหมูชั่วคราว การจัดหาพ่อพันธุ์แม่พันธุ์ เพื่อผลิตลูกหมูเพิ่มเติมในระบบ

นายกรัฐมนตรีมอบหมายให้จัดตั้ง Warroom สื่อสาร – ชี้แจงการทำงานในการแก้ปัญหาหมูแพง และโรคระบาดทุกวัน เพื่อให้ประชาชนและสื่อมวลชนได้รับทราบจนกว่าสถานการณ์จะคลี่คลาย

Advertising