พีเพิล ยูนิตี้ นิวส์ : 2 มิถุนายน 2567 รัฐบาลเผยผลสำเร็จแก้ปัญหาหนี้นอกระบบ แล้วเสร็จทั่วประเทศ จำนวน 150,015 ราย มูลหนี้ลดลง 1,202 ล้านบาท นายกฯ กำชับทุกภาคส่วนเดินหน้าแก้ไขปัญหาอย่างต่อเนื่อง ถึงแม้จะสิ้นสุดโครงการ

นายคารม พลพรกลาง รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เปิดเผยผลการดำเนินการแก้ปัญหาหนี้นอกระบบ แล้วเสร็จทั่วประเทศ จำนวน 150,015 ราย มูลหนี้ลดลง 1,202 ล้านบาท โดยยังคงเหลืออีก 3,385 ราย ที่อยู่ระหว่างการดำเนินกระบวนการไกล่เกลี่ย ทั้งนี้ กระทรวงมหาดไทยยังคงเดินหน้าให้ทุกจังหวัดไกล่เกลี่ยหนี้นอกระบบให้แล้วเสร็จ ถึงแม้จะครบกำหนดให้ประชาชนลงทะเบียนหนี้นอกระบบ

นายคารม กล่าวว่า ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมา รัฐบาล โดยกระทรวงมหาดไทยดำเนินการขับเคลื่อนนโยบายการจัดระเบียบสังคม และปราบปรามผู้มีอิทธิพลให้ครอบคลุมประเด็นปัญหาความเดือดร้อนของพี่น้องประชาชน โดยเฉพาะอย่างยิ่ง “ปัญหาหนี้นอกระบบ” ที่ต้องดำเนินการเชิงรุก ซึ่งนายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย ได้กำชับให้กลไกกระทรวงมหาดไทยขับเคลื่อนแก้ไขปัญหาอย่างต่อเนื่อง โดยให้ทุกจังหวัดดำเนินการแก้ไขปัญหาหนี้นอกระบบครอบคลุมทั้งระบบ ภายใต้การดูแลของผู้ว่าราชการจังหวัดและนายอำเภอ รวมถึงสำนักงานเขตในกรุงเทพมหานคร พร้อมทั้งบูรณาการกับทุกภาคส่วน อาทิ สำนักงานตำรวจแห่งชาติ สำนักงานอัยการสูงสุด กระทรวงแรงงาน กระทรวงการคลัง กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ตลอดจนกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ร่วมกันขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหาหนี้นอกระบบตามนโยบายของรัฐบาล ด้วยความมุ่งมั่นตั้งใจที่จะช่วยแก้ปัญหาความเดือดร้อนให้กับพี่น้องประชาชนให้สำเร็จ เพราะคนเป็นหนี้นอกระบบต้องเผชิญกับการชำระดอกเบี้ยสูงมากและเกินกว่าที่กฎหมายกำหนด

”นายกรัฐมนตรีชื่นชมเจ้าหน้าที่ทุกภาคที่ร่วมดำเนินการแก้ไขปัญหาหนี้นอกระบบให้กับพี่น้องประชาชนมาอย่างต่อเนื่อง ถึงแม้จะมีการดำเนินการอย่างจริงจัง แต่ยังคงมีพี่น้องประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อน และยังไม่ได้รับการช่วยเหลืออีกเป็นจำนวนมาก นายกฯ กำชับทุกภาคส่วนดำเนินการแก้ไขปัญหาให้เกิดผลเป็นรูปธรรม ให้พี่น้องประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดีอย่างยั่งยืน หลุดพ้นจากการเป็นหนี้นอกระบบ ซึ่งเป็นสารตั้งต้นสารของปัญหาผู้มีรายได้น้อย“ นายคารม ระบุ

Advertisment