People Unity News : 18 พฤศจิกายน 2566 สุโขทัย  – “สมศักดิ์” เปิดงานลอยกระทงสุโขทัยยิ่งใหญ่ สอดรับโครงการ “Thailand Winter Festival” จัดงานยาว 10 วัน 10 คืน กระตุ้นท่องเที่ยว ก่อนนายกฯ ร่วมลอยกระทง 27 พ.ย.นี้

เมื่อเวลา 16.00 น. วันนี้ (18 พ.ย.66) นายสมศักดิ์ เทพสุทิน รองนายกรัฐมนตรี เป็นประธานเปิดงานประเพณีลอยกระทง เผาเทียน เล่นไฟ จังหวัดสุโขทัย ประจำปี 2566 พร้อมด้วย ส.ส.สุโขทัย สังกัดพรรคเพื่อไทย ข้าราชการจากภาคส่วนต่างๆ และประชาชน เข้าร่วม โดยบรรยากาศเป็นไปด้วยความคึกคัก มีประชาชนเข้าร่วมงานจำนวนมาก ทั้งชาวไทยและต่างชาติ เพื่อร่วมชมขบวนแห่นางนพมาศ และขบวนแห่ประเพณีวัฒนธรรม จาก 9 อำเภอของจังหวัดสุโขทัย

นายสมศักดิ์ กล่าวว่า ตนรู้สึกเป็นเกียรติและมีความยินดีเป็นอย่างยิ่ง ที่ได้มาเป็นประธานพิธีเปิดงานประเพณีลอยกระทง เผาเทียน เล่นไฟ จังหวัดสุโขทัย ประจำปี 2566 ในวันนี้ และเป็นที่น่ายินดีที่การจัดงานในครั้งนี้ เน้นการอนุรักษ์และส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมและประเพณีอันดีงามของชาวสุโขทัยและของชนชาติไทย รวมทั้งการให้ความสำคัญต่อกิจกรรมต่างๆ ซึ่งล้วนสอดคล้องและรักษาไว้ซึ่งเอกลักษณ์ของชาวสุโขทัยที่เคยมีมาในอดีต ให้ดำรงไว้และเป็นที่รู้จักอย่างแพร่หลาย โดยเฉพาะเยาวชนรุ่นหลัง ให้เกิดความภาคภูมิใจในเอกลักษณ์และศิลปวัฒนธรรมอันดีงามของชนชาวไทย รวมทั้งสืบสานให้ดำรงคงอยู่ตลอดไป โดยการจัดงานครั้งนี้ได้รับความร่วมมือร่วมใจ ความเสียสละ ทั้งกำลังกาย กำลังใจ กำลังความคิด และความสามัคคีจากทุกภาคส่วน ตลอดจนประชาชนชาวจังหวัดสุโขทัยทุกท่าน ทำให้การจัดงานสำเร็จลุล่วงตามวัตถุประสงค์ที่กำหนด จึงขอขอบคุณผู้มีส่วนเกี่ยวข้องไว้ ณ โอกาสนี้

“ในงานยังมีกิจกรรมที่แสดงถึงวิถีชีวิตของชาวสุโขทัย ที่ได้กล่าวขานในหลักศิลาจารึก เช่น พิธีรับรุ่งอรุณแห่งความสุข พิธีบวงสรวงบูรพกษัตริย์สุโขทัยทุกพระองค์ การประกวดกระทงใหญ่ กระทงเล็ก โคมชัก โคมแขวน พนมหมาก และพนมดอกไม้ การประกวดนางนพมาศ การแสดงแสง เสียง พิธีเผาเทียน ขบวนแห่ประเพณีวัฒนธรรม 9 อำเภอ ขบวนแห่นางนพมาศ พิธีอัญเชิญไฟพระฤกษ์และพระประทีปพระราชทาน การแสดงตำนานท้าวศรีจุฬาลักษณ์ การแสดงพลุ ตะไล ไฟพะเนียง รวมถึงมีการจัดตลาดชุมชน จำหน่ายสินค้าและอาหารพื้นถิ่นจังหวัดสุโขทัย”

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ภายหลังเปิดงาน นายสมศักดิ์ พร้อมคณะ ได้นั่งชมขบวนแห่นางนพมาศ และขบวนแห่ประเพณีวัฒนธรรม จาก 9 อำเภอของจังหวัดสุโขทัย ซึ่งได้มีการจัดขบวนอย่างยิ่งใหญ่ ตามเอกลักษณ์ของแต่ละอำเภอ นอกจากนี้ ยังได้เดินเยี่ยมชมตลาดชุมชนจำหน่ายสินค้าและอาหารพื้นถิ่นจังหวัดสุโขทัยด้วย

Advertisement