People Unity News : 14 พฤศจิกายน 2566 ทำเนียบ – “อนุทิน” ยัน หากดิจิทัลวอลเล็ตชอบด้วย กม. พรรคร่วมรัฐบาลมีหน้าที่สนับสนุน บอก คิดแบบพรรคปัจเจกไม่ได้ เป็นผลงานของทุกพรรค เลี่ยงตอบจะโหวตให้ในสภาหรือไม่

นายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย ในฐานะหัวหน้าพรรคภูมิใจไทย กล่าวถึงกระแสข่าวว่าถูกมัดมือชก ในโครงการดิจิทัลวอลเล็ต ว่า ตนเคยบอกไปแล้ว หากโครงการเป็นประโยชน์ต่อประชาชน และเป็นโครงการตามนโยบาย รวมถึงเป็นโครงการที่ชอบด้วยกฎหมาย ไม่ขัดกับรัฐธรรมนูญและกฎระเบียบ ดังนั้น พรรคร่วมรัฐบาลมีหน้าที่สนับสนุน

ส่วนในมุมมองทางการเมืองพรรคเพื่อไทยจะได้คะแนนนิยมฝ่ายเดียว ต้องมีข้อแลกเปลี่ยนหรือไม่ นายอนุทิน กล่าวว่า ขณะนี้เป็นพรรคร่วมรัฐบาล คิดแบบพรรคปัจเจกไม่ได้ ทำงานต้องถือเป็นผลงานของรัฐบาล เพราะอย่างไรก็ตามต้องใช้เสียงสนับสนุนจากพรรคร่วมรัฐบาลทั้งเกือบ 320 เสียง ดังนั้น จึงเป็นผลงานของทุกพรรค ส่วนจะให้ทีมกฎหมายของพรรคดูเรื่องนี้ควบคู่ไปกับฝ่ายกฎหมายของรัฐบาลหรือไม่นั้น ยังมีขั้นตอนในที่ประชุมก็จะต้องดูว่า คณะกรรมการกฤษฎีกาจะมีความเห็นอย่างไร ทุกอย่างต้องเป็นไปตามขั้นตอน หากไม่ถูกต้องก็จะต้องหาวิธีแก้ แต่ตอนนี้ยังไม่ถึงจุดนั้น

หาก พ.ร.บ.เงินกู้ สำหรับโครงการดิจิทัลวอลเล็ตผ่านเข้าไปถึงสภาผู้แทนราษฎรทางพรรคภูมิใจไทย พร้อมยกมือให้หรือไม่ นายอนุทิน กล่าวว่า หากผ่านมาได้ โดยพื้นฐานต้องมีความถูกต้องแล้ว เนื่องจากผ่าน ครม.พิจารณาทางด้านการเงิน รวมถึงความเห็นจากราชการส่วนต่างๆ ทั้งคณะกรรมการกฤษฎีกา ธนาคารแห่งประเทศไทย กระทรวงการคลัง และกระทรวงมหาดไทยด้วย

Advertisement