People Unity News : 12 พฤศจิกายน 2566 “นิด้าโพล” เผยคนไทยส่วนใหญ่เป็น “สายมู” ขอพรสิ่งศักดิ์สิทธิ์ ทำพิธีกรรม เชื่อเรื่องลี้ลับเหนือธรรมชาติ ขอพรเรื่องสุขภาพเป็นอันดับต้นๆ รองลงมาคือ การเงิน-การงาน

ศูนย์สำรวจความคิดเห็น “นิด้าโพล” สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ เปิดเผยผลสำรวจประชาชน หัวข้อเรื่อง “เป็นสายมู หรือเปล่า!” โดยทำการสำรวจประชาชนที่นับถือศาสนาพุทธ อายุ 18 ปีขึ้นไปทั่วประเทศ รวมทั้งสิ้น 1,310 หน่วยตัวอย่าง ระหว่างวันที่ 7-10 พฤศจิกายน ที่ผ่านมา

จากการสำรวจเมื่อถามประชาชนถึง สิ่งที่ขอพรจากการกราบไหว้ บูชาสิ่งศักดิ์สิทธิ์ พบว่า ตัวอย่าง ร้อยละ 51.30 ระบุว่า มีสุขภาพร่างกายแข็งแรง ไร้โรคภัยไข้เจ็บ หรือให้หายจากโรคภัยไข้เจ็บ รองลงมา ร้อยละ 46.56 ระบุว่า ด้านการเงิน โชคลาภ ร้อยละ 32.06 ระบุว่า ด้านหน้าที่ การงาน

เมื่อถามถึง ความสมหวังจากการขอพรสิ่งศักดิ์สิทธิ์ ร้อยละ 40.45 ระบุว่า ไม่เคยสนใจว่าสมหวังหรือไม่ 38.50 เคยได้ตามสมหวัง 20.96 ไม่เคยสมหวังเเลย

เมื่อถามถึงความมั่นใจว่าจะสมหวังจากการขอพร ร้อยละ 44.81 ค่อนข้างมั่นใจ ร้อยละ 29.11 มั่นใจมาก  ร้อยละ 20.76 ไม่ค่อยมั่นใจ ร้อยละ 5.32 ไม่มั่นใจเลย

เมื่อถามถึงการกราบไหว้ บูชาสิ่งศักดิ์สิทธิอื่นๆ นอกเหนือจากพระรัตนตรัย ประชาชนส่วนใหญ่ ร้อยละ 48.95 ระบุว่า มีการกราบไหว้บ้างตามโอกาส ร้อยละ 34.93 ไม่ได้กราบไหว้ ร้อยละ 9.23 มีการกราบไหว้เป็นประจำ

ส่วนความเชื่อเรื่องเหนือธรรมชาติ ร้อยละ 44.92 ค่อนข้างเชื่อ เรื่องการทำพิธีกรรม บูชาสิ่งศักดิ์สิทธิ์เพื่อขอพร ร้อยละ 44.66 ค่อนข้างเชื่อเรื่องพิธีกรรมบนบานศาลกล่าวและแก้บนสิ่งศักดิ์สิทธิ์ ร้อยละ 43.31 ค่อนข้างเชื่อ เรื่องความศักดิ์สิทธิ์ของพระเครื่องของขลัง ร้อยละ 41.18 ค่อนข้างเชื่อ เรื่องผี สิ่งลี้ลับ ร้อยละ 37.88 ค่อนข้างเชื่อเรื่องการทำพิธีกรรม สะเดาะเคราะห์ ต่อชะตา แก้ปีชง ร้อยละ 35.25 ค่อนข้างเชื่อเรื่องโหราศาสตร์ การดูดวง ร้อยละ 32.88 มีทั้งเชื่อและไม่ชื่อ การทำพิธีเสริมดวง ร้อยละ 32.71 ไม่ค่อยเชื่อ เรื่องไสยศาสตร์ ร้อยละ 33.56 ไม่ค่อยเชื่อความศักดิ์สิทธิ์การสักยันต์

ขณะที่หัวข้อ การเป็น ”คนสายมู” ประชาชนส่วนใหญ่ร้อยละ 43.59 ระบุว่า ไม่เป็น ”คนสายมู” แน่นอน ร้อยละ 27.79 ไม่ค่อยเป็น ”คนสายมู” ร้อยละ 21.53 ค่อนข้างเป็น และร้อยละ 6.64 เป็นแน่นอน

Advertisement