People Unity News : 11 ตุลาคม 2566 “อนุทิน“ ย้ำปราบผู้มีอิทธิพล รวมคนที่สร้างความแตกแยกในสังคมด้วย สั่งเพิกถอนใบอนุญาตพกปืนออกนอกบ้านแล้ว หากพบจับทันที

นายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย กล่าวภายหลังเสร็จสิ้นการมอบนโยบายให้แก่กรมที่ดิน และกรมพัฒนาชุมชน ว่าวันนี้ตนและคณะมาตรวจเยี่ยม ได้มามอบนโยบายและรับฟังรายงานการดำเนินงานของกรมที่ดิน เราพยายามทำทุกสิ่งทุกอย่างในการให้บริการพี่น้องประชาชนของกรมที่ดินให้เกิดประโยชน์สูงสุด และได้กำชับให้การปกป้องคุ้มครองผู้ถือครองที่ดินที่บริสุทธิ์ ถูกต้องตามกฎหมายไม่ให้ถูกรังแก ไม่ให้ถูกเอาเปรียบจากผู้ทุจริต สิ่งเหล่านี้สอดคล้องกับนโยบายกระทรวงมหาดไทย ที่เราต้องทำให้เกิดความเป็นธรรมกับพี่น้องประชาชน

นายอนุทิน กล่าวถึงประเด็นการเปลี่ยนที่ดิน ส.ป.ก.4-01 ให้เป็นโฉนดที่ดินตามที่ ร.อ.ธรรมนัส พรหมเผ่า รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ออกมาเปิดเผยก่อนหน้านี้ว่า เบื้องต้นมีขั้นตอนทางราชการ ถ้าทุกอย่างเป็นไปตามกฎหมาย การดำเนินการจะเป็นไปอย่างรวดเร็ว ส่วนของประเด็นการปราบปรามผู้มีอิทธิพล นายชาดา ไทยเศรษฐ์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย พูดมาหลายครั้งชัดเจนว่าการกระทำใดๆ ก็ตามที่ทำให้เกิดความไม่สงบ เกิดความไม่มั่นคง เกิดความเสียหายต่อประเทศชาติ หรือส่วนรวม ถือเป็นการกระทำไม่ชอบด้วยกฎหมาย

“เราต้องมีความเด็ดขาดในการใช้กฎหมาย เราลงพื้นที่ปราบปราม ป้องกัน ลดบทบาท ผู้มีอิทธิพล ตรวจค้นอาวุธปืน หรือเรื่องอื่นๆ เช่น พี่น้องผู้ประสบภัยน้ำท่วม และครอบครัวของผู้ใช้แรงงานที่อิสราเอล กระทรวงมหาดไทยให้ความดูแลช่วยเหลืออย่างเต็มที่ เราทำทุกอย่างเพื่อให้สังคมเกิดความสงบสุข มีความสามัคคีกันของคนในชาติ” รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย กล่าว

นายอนุทิน กล่าวถึงประเด็นการพกพาหรือครอบครองอาวุธปืนว่า ได้สั่งเพิกถอนใบอนุญาตพกพาอาวุธปืนออกนอกเคหสถานสำหรับบุคคลทั่วไปแล้ว ต้องเก็บอย่างมิดชิด หากพบถือว่าผิดกฎหมาย จะถูกดำเนินคดีทันที ขณะเดียวกันกระทรวงมหาดไทยจะไม่ออกใบอนุญาตพกพาอาวุธปืนสำหรับบุคคลทั่วไปอีกในช่วงนี้ โดยให้ถือเป็นนโยบายของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย ซึ่งได้รับความร่วมมืออย่างดียิ่งจากสำนักงานตำรวจแห่งชาติในการควบคุมเรื่องดังกล่าวด้วย

“ได้กำชับเจ้าหน้าที่ตำรวจ เจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครอง ให้ออกตรวจตรา ตั้งจุดตรวจเพื่อสร้างความปลอดภัยให้กับประชาชนให้มากที่สุด เพื่อที่ประชาชนจะได้ไม่มีข้ออ้างว่าจำเป็นต้องพกติดตัวไว้เพื่อความปลอดภัย และหากยังมีผู้ฝ่าฝืนจะร่างแก้ไขกฎหมายเสนอต่อนายกรัฐมนตรี เพื่อให้กฎหมายที่ควบคุมเรื่องดังกล่าวมีความเข้มงวด เด็ดขาดมากขึ้น เพื่อให้ตัวเลขการก่อเหตุอาชญากรรมที่มีอาวุธปืนเข้ามาเกี่ยวข้องลดลงอย่างมีประสิทธิภาพ” รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย กล่าว

Advertisement