People Unity News : 9 ตุลาคม 2566 ปักกิ่ง – ประธานาธิบดีสี จิ้นผิง ของจีน กล่าวกับคณะสมาชิกวุฒิสภาสหรัฐที่มาเยือนว่า ความสัมพันธ์ระหว่างจีนกับสหรัฐจะมีผลกระทบต่อชะตากรรมของมนุษยชาติ

ประธานาธิบดีสีกล่าวกับนายชัค ชูเมอร์ ผู้นำเสียงข้างมากในวุฒิสภาสหรัฐจากพรรคเดโมแครตและคณะที่กรุงปักกิ่งในวันนี้ว่า การที่จีนและสหรัฐเข้ากันได้ดีมากเพียงใดท่ามกลางโลกที่เต็มไปด้วยความเปลี่ยนแปลงและความสับสน จะชี้อนาคตและชะตากรรมของมนุษยชาติ ความสัมพันธ์ระหว่างจีนกับสหรัฐเป็นความสัมพันธ์ทวิภาคีที่สำคัญที่สุดในโลก เขาได้พูดมาหลายครั้ง รวมทั้งพูดกับประธานาธิบดีสหรัฐหลายคนว่า มีพันเหตุผลที่จะปรับปรุงความสัมพันธ์ของ 2 ประเทศ แต่ไม่มีแม้แต่เหตุผลเดียวที่จะทำลายความสัมพันธ์ จีนและสหรัฐต้องแสดงออกถึงความใจกว้าง วิสัยทัศน์ และความรับผิดชอบในฐานะประเทศใหญ่ ส่งเสริมความเป็นอยู่ที่ดีของประชาชนทั้ง 2 ประเทศ และส่งเสริมความก้าวหน้าของสังคมมนุษย์

ผู้นำจีนกล่าวด้วยว่า ความสัมพันธ์ระหว่างจีนกับสหรัฐมีขึ้นมีลงหลายครั้ง แต่ทิศทางโดยรวมเป็นการเดินไปข้างหน้า เพราะในยามที่โลกหมุนไป และเวลาเปลี่ยนไป ตรรกะประวัติศาสตร์เรื่องการอยู่ร่วมกันอย่างสันติระหว่างจีนกับสหรัฐยังคงไม่เปลี่ยนแปลง

Advertisement