People Unity News : 5 ตุลาคม 2566 ทีม MCATT กรมสุขภาพจิต เผยหลังลงพื้นที่โรงเรียนของผู้ก่อเหตุในพารากอน เด็กผู้ก่อเหตุไม่มีพฤติกรรมก้าวร้าวกับครูและเพื่อนนักเรียน ชี้ซึมซับพฤติกรรมความรุนแรงจากหลายปัจจัย

พญ.วิมลรัตน์ วันเพ็ญ ผอ.สถาบันสุขภาพจิตเด็กและวัยรุ่นราชนครินทร์ กรมสุขภาพจิต กล่าวหลังจากส่งทีม MCATT ลงพื้นที่โรงเรียนของผู้ก่อเหตุ ว่า จากการพูดคุยกับครูและนักเรียนของโรงเรียนดังกล่าว ทุกคนต่างทราบถึงอาการป่วยของนักเรียนที่ก่อเหตุมาตลอด และเมื่ออยู่ภายในโรงเรียน เด็กผู้ก่อเหตุก็ไม่มีพฤติกรรมก้าวร้าว เหตุการณ์ความรุนแรงเกิดขึ้นหลังจากโรงเรียนปิดเทอมไปแล้ว 1 สัปดาห์ จึงไม่สามารถบอกได้ว่าสาเหตุเกิดจากอะไร เพราะจากการพูดคุยกับเพื่อนนักเรียนร่วมชั้น ต่างก็ไม่เชื่อว่าจะมีเหตุการณ์เช่นนี้เกิดขึ้น

ส่วนข้อสงสัยเรื่องการซึมซับพฤติกรรมความรุนแรงของเด็ก มีปัจจัยใดเป็นสาเหตุหลัก พญ.วิมลรัตน์ กล่าวว่า การซึมซับพฤติกรรมความรุนแรง ไม่ได้มีแค่ปัจจัยเดียว ต้องมีหลายส่วนเข้ามาเกี่ยวข้อง และต้องสะสมเป็นเวลานาน โดยปัจจัยก่อพฤติกรรมของคนเรา มีทั้งจากโรงเรียน สื่อที่รับ และครอบครัว เด็กอยู่ใกล้สิ่งไหน ใช้เวลาอยู่กับสิ่งใดมากกว่า ก็จะซึมซับกับสิ่งนั้น ฉะนั้น ทุกฝ่ายต้องทำหน้าที่ของตนให้ดี

Advertisement