People Unity News : 14 กันยายน 2566 นายสุทิน คลังแสง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม กล่าวถึงแนวทางยกเลิกเกณฑ์ทหารว่า ต้องทำควบคู่กันไป ระบบสมัครใจและบังคับเกณฑ์ทหารยังคงต้องมีอยู่ แต่ควรไปกระตุ้นให้คนสมัครเยอะขึ้น หากครบตามที่กองทัพต้องการ ก็ไม่ต้องเกณฑ์ ทั้งนี้ กองทัพให้ความร่วมมืออยู่แล้ว และทำมาหลายปี

แต่เราจะเพิ่มความเร็ว ความแรง เหมือนอินเทอร์เน็ต 5G โดยการสร้างแรงจูงใจพิเศษขึ้นมา ตนสั่งให้กองทัพกลับไปลดตัวเลขทหารเกณฑ์ จากเดิมประมาณ 90,000-100,000 คน ลงอีก และรณรงค์ให้คนสมัครใจ ด้วยการเพิ่มสวัสดิการ เพิ่มเงินเดือน โดยไม่ต้องรบกวนงบประมาณของประเทศ

“เช่น หากสามารถลดได้ 10,000 คน เราจะนำงบฯ ของจำนวนที่ลดลงไปเติมเป็นค่าประกอบเลี้ยง ซึ่งปกติจะหักจากเงินเดือนที่ทหารเกณฑ์ จำนวน 3,000 บาท จากที่ได้รับ 10,000 บาท หากสามารถเติมเต็มตรงนี้ ส่งผลให้ทหารเกณฑ์ได้เงินเดือนจริง 10,000 บาท/เดือน เชื่อว่าต่อไปคนมาเกณฑ์ทหารจะได้รับเงินเดือนเต็ม”

นายสุทิน ยังย้ำว่า จะเพิ่มโอกาสให้คนที่มาสมัครใจเป็นทหารเกณฑ์ ได้มีชีวิตที่ดีขึ้นในการประกอบอาชีพ สามารถไปต่อเป็นนักเรียนนายสิบ โดยอยากจะทำให้ค่ายฝึกทหารเกณฑ์ คล้ายโรงเรียนนายสิบ หรือโรงเรียนนายสิบตำรวจ ช่วยสร้างแรงจูงใจได้ อีกประการหนึ่ง ปัญหาใหญ่ก็คือเรื่องยาเสพติดในค่ายทหารเกณฑ์ พร้อมเชื่อมั่นว่า เด็กที่ติดยาเสพติดแล้วมาเป็นทหารเกณฑ์ จะสามารถบำบัดพวกเขาเหล่านี้ได้ ตลอดจนจูงใจกับผู้ปกครองว่า ลูกหลานที่มาที่นี่หายจากติดยา ได้รับอนาคตที่ดี ได้เงินเดือนเต็ม

Advertisement