People Unity News : 3 มิถุนายน 2566 นายกฯ สนับสนุนคนรุ่นใหม่ที่มีความคิดสร้างสรรค์ ให้ก้าวสู่การเป็นนักออกแบบมืออาชีพสู่ตลาดโลก จัดโครงการ Designers’ Room / Talent Thai & Creative Studio Promotion 2023

นายอนุชา บูรพชัยศรี รองเลขาธิการนายกรัฐมนตรีฝ่ายการเมือง ปฏิบัติหน้าที่โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เปิดเผยว่า พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม สนับสนุนคนรุ่นใหม่ที่มีความคิดสร้างสรรค์ในการดำเนินธุรกิจ ให้ได้รับโอกาสพัฒนาศักยภาพ พร้อมรับการเปลี่ยนแปลงสู่เศรษฐกิจยุคใหม่ รวมไปถึงช่วยส่งเสริมภาพลักษณ์ของประเทศสู่การเป็นศูนย์กลางอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ในภูมิภาคเอเชีย ด้วยการการจัดโครงการส่งเสริมนักออกแบบไทยสู่ตลาดโลก 2566 หรือ Designers’ Room / Talent Thai & Creative Studio Promotion 2023

โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี กล่าวว่า กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์ จัดทำโครงการ Designers’ Room / Talent Thai & Creative Studio Promotion 2023 ส่งเสริมนักออกแบบคนรุ่นใหม่ที่มีศักยภาพ ให้ได้พัฒนาองค์ความรู้ และปรับตัวให้ตอบสนองความต้องการของตลาดในระดับสากล เตรียมพร้อมก้าวเข้าสู่การเป็นแบรนด์นักออกแบบและผู้ให้บริการการออกแบบมืออาชีพ โดยโครงการส่งเสริมนักออกแบบไทยสู่ตลาดโลก ระหว่างปี 2566 – 2567 แบ่งการดำเนินงานเป็น 2 ส่วน ดังนี้

ส่วนที่ 1 สำหรับนักออกแบบที่เคยเข้าร่วมโครงการในอดีต จะได้รับโอกาสในการเข้าร่วมการเจรจาการค้า การส่งเสริมภาพลักษณ์ ประชาสัมพันธ์แบรนด์ ในงานแสดงสินค้าและเวทีการออกแบบในต่างประเทศ ได้แก่

งานแสดงสินค้า “Bangkok Gems and Jewelry Fair” วันที่ 6 – 10 กันยายน 2566

งานแสดงสินค้า “MAISON & OBJET” ณ กรุงปารีส วันที่ 7 – 11 กันยายน 2566 และเจรจาการค้าผ่านแพลตฟอร์ม m.o.m.

งานแสดงสินค้า “COTERIE New York” วันที่ 19 – 21 กันยายน 2566

งานแสดงสินค้า “STYLE Bangkok 2024” วันที่ 20 – 24 มีนาคม 2567

งาน “Milan Design Week” วันที่ 13 – 18 เมษายน 2567

งาน “Creative Expo Taiwan” ช่วงเดือน ตุลาคม 2567

ส่วนที่ 2 สำหรับนักออกแบบรุ่นใหม่ โครงการได้เปิดรับสมัครในปี 2566 ตั้งแต่วันนี้ – 16 มิถุนายน 2566 ภายใต้แนวคิด “KEEP AN EYE ON : THE CREATIVE POWER OF THE NEW ERA” เพื่อพัฒนาองค์ความรู้ในการดำเนินธุรกิจผ่าน 2 หลักสูตร ได้แก่

หลักสูตรที่ 1 คือ การให้ความรู้พื้นฐานการเป็นนักออกแบบระดับสากล เริ่มจากการสร้างแบรนด์ การตลาดดิจิทัล และการพัฒนาสินค้าให้สอดคล้องกับเมกะเทรนด์ต่าง ๆ ที่เกิดขึ้น การพัฒนาทักษะด้านการออกแบบหมุนเวียน (Circular Design) รวมไปถึงการพัฒนาธุรกิจสู่สังคมคาร์บอนต่ำและความยั่งยืน (SDGs)

หลักสูตรที่ 2 คือ เปิดค่ายให้นักออกแบบไทยเข้ามาแลกเปลี่ยนประสบการณ์จากเครือข่ายพันธมิตรของโครงการ ได้แก่ เครือบ้านและสวน ตามด้วย SC Grand และองค์กร Limited Education รวมถึงแบรนด์รุ่นพี่ที่ประสบความสำเร็จ เช่น แบรนด์ Qualy, Mobella, SARRAN และ Q Design and Play เพื่อกระตุ้นให้เกิดการแลกเปลี่ยนความรู้ นำไปต่อยอดในการดำเนินธุรกิจร่วมกัน

“นายกรัฐมนตรีสนับสนุนแนวความคิดของโครงการดังกล่าว ซึ่งได้หยิบยกแนวทางนโยบายที่รัฐบาลให้ความสำคัญมาดำเนินการจนเห็นผลเป็นรูปธรรม เชื่อมั่นว่าการสนับสนุนคนรุ่นใหม่ที่มีความสามารถ มีความคิดสร้างสรรค์ ให้ได้รับโอกาสในการพัฒนาศักยภาพองค์ความรู้ จะช่วยเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศให้สอดคล้องกับความต้องการของตลาดได้ในระดับสากล รวมทั้ง เพิ่มความเชื่อมั่น และส่งเสริมภาพลักษณ์ของประเทศสู่การเป็นศูนย์กลางอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ในภูมิภาคเอเชีย” นายอนุชา กล่าว

ทั้งนี้ โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีได้ประชาสัมพันธ์ให้ผู้ที่สนใจเข้าร่วมโครงการส่งเสริมนักออกแบบไทยสู่ตลาดโลก 2566 หรือ Designers’ Room / Talent Thai & Creative Studio Promotion 2023 สามารถสมัครเข้าร่วมโครงการได้ทาง https://forms.gle/X9jPSTF8JAG2dj499 ตั้งแต่วันนี้ถึง 16 มิถุนายน 2566 ติดตามและสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ (DITP) กระทรวงพาณิชย์ www.ditp.go.th หรือสายตรงการค้าระหว่างประเทศ โทร 1169

Advertisement