People Unity News : 30 พฤษภาคม 2566 นายกสมาคมขนส่งสินค้าภาคอีสาน เผยสติกเกอร์ส่วยทางหลวงมีมานานแล้ว เชื่อทำเป็นขบวนการใหญ่ ลั่นไม่มีใครอยากทำผิดกฎหมาย ชี้ต้องแก้ไขทั้งระบบ

นายวิชัย สว่างขจร นายกสมาคมขนส่งสินค้าภาคอีสาน เผยสติกเกอร์ส่วยทางหลวงมีมานานแล้ว เชื่อทำเป็นขบวนการใหญ่ มีผู้เกี่ยวข้องตั้งแต่นักการเมืองระดับชาติ ข้าราชการชั้นผู้ใหญ่ จนถึงตำรวจชั้นผู้น้อย ทั้งนี้ ผู้ประกอบอาชีพรถขนส่งสินค้าทุกคนไม่มีใครอยากทำผิดกฎหมาย และไม่มีใครอยากบรรทุกเกินมาตรฐาน เพราะจะทำให้รถเสื่อมโทรมง่าย แต่ค่าขนส่งที่ต่ำ ผู้ประกอบการหลายคนอยู่ไม่ได้ ถ้าจะแก้ปัญหา ก็ต้องแก้ไขทั้งระบบ ซึ่งจะต้องอาศัยอำนาจของรัฐบาลเท่านั้น จึงจะทำได้สำเร็จ เร็วๆนี้จะรวบรวมข้อมูลทั้งหมดส่งให้ว่าที่รัฐบาลชุดใหม่ช่วยกวาดล้างขบวนการนี้ให้หมดไปจากประเทศ เพื่อไม่ให้มีการทุจริตคอร์รัปชัน

Advertisement