People Unity News : 29 มีนาคม 2566 นายกฯ ประชุมความคืบหน้าเสนอตัวเป็นเจ้าภาพจัดงาน EXPO 2028 Phuket Thailand ยันไทยพร้อมเป็นเจ้าภาพ เชื่อได้ประโยชน์ทั้งทางตรงและทางอ้อม

พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม เปิดเผยภายหลังการประชุมติดตามความคืบหน้าการดำเนินการเสนอตัวเป็นเจ้าภาพจัดงาน EXPO 2028 Phuket Thailand ณ ตึกภักดีบดินทร์ ทำเนียบรัฐบาล ว่าได้มีการหารือกับคณะทำงานทั้งหมด พร้อมฝากไปยังประชาชนว่า นี่คืออนาคตของประเทศในปี 2028 นี้ ที่ไทยจะมีโอกาสในการจัดงาน expo ระดับโลก ซึ่งขณะนี้อยู่ในขั้นตอนการหาเสียงในประเทศสมาชิก 171 ประเทศ ซึ่งการตัดสินจะเกิดขึ้นในเดือนมิถุนายนนี้ ขณะนี้ ประเทศไทยได้รับเสียงสนับสนุนจากหลายประเทศแล้ว แต่ยังต้องหาเสียงต่อไป เพื่อให้ผ่านการคัดเลือก หากไทยได้เป็นเจ้าภาพ ถือเป็นโอกาสดีของประเทศที่จะได้ผลประโยชน์โดยตรงและโดยอ้อม เช่น ผลประโยชน์โดยตรง ส่งเสริมการท่องเที่ยวในท้องถิ่น ช่วยสร้างรายได้ในพื้นที่ สร้างชื่อเสียงให้กับประเทศ และเรื่องอื่นๆ เช่น ประเทศไทยกำลังส่งเสริมด้าน Health and Wellness ซึ่งตนเองได้ลงพื้นที่ตรวจสถานที่แล้ว และเป็นที่น่าพอใจ มีพื้นที่สวยงาม และยังมีธรรมชาติอีกมาก ซึ่งงบประมาณได้มีการจัดเตรียมไว้เรียบร้อยแล้ว ดังนั้น ขอให้ทุกคนช่วยกัน และเป็นเจ้าภาพที่ดี เพราะถือว่าเป็นช่วงเวลาสำคัญ และกำลังเข้าสู่การเลือกตั้ง จึงขอให้บ้านเมืองสงบเรียบร้อย เพราะจะส่งผลให้ทุกอย่างเดินหน้าไปได้ด้วยดี ซึ่งหลายอย่างรัฐบาลได้ดำเนินการไปแล้ว แต่ยอมรับว่า ยังกังวลกับผู้ที่มีรายได้น้อย จึงมุ่งหวังว่าจะทำให้ดีขึ้นในระยะต่อไปตามงบประมาณที่มีอยู่

นายกรัฐมนตรี กล่าวว่า สำหรับการจัดงานครั้งนี้เป็นไปตามวิสัยทัศน์ของตนเองที่ได้วางไว้ ให้ประเทศชาติไปสู่ความมั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืน เป็นการตอบโจทย์ BCG ซึ่งเป็นการพัฒนาอย่างยั่งยืน ขณะเดียวกัน ตนเองยังมีวิสัยทัศน์ที่จะเชื่อมเศรษฐกิจฝั่งอ่าวไทยและอันดามัน หรือ “ไทยแลนด์ริเวียร่า” ให้เกิดความเชื่อมโยงกัน เพื่อเพิ่มพูนรายได้ให้กับประชาชนในพื้นที่ ส่วนใครจะมาสานต่อ ตนเองไม่ทราบ

พร้อมกันนี้ รัฐบาลจะแก้ปัญหาการจราจรในพื้นที่ภาคใต้ไม่ให้เกิดการแออัด ซึ่งกระทรวงคมนาคมได้ดำเนินการมาอย่างต่อเนื่อง ขณะเดียวกัน ในอนาคตอยากฝากการสร้างเส้นทางสายใต้ใหม่อีกเส้น หากมีความเป็นไปได้ก็จะมีเส้นทางในพื้นที่ภาคใต้เพิ่มขึ้น แต่บางอย่างติดปัญหาเรื่องประชาชนและคุณภาพสิ่งแวดล้อม พร้อมย้ำรัฐบาลนี้ได้ดำเนินการเรื่องต่างๆ มากพอสมควร จึงอยากให้ทุกคนมองไปข้างหน้าด้วยกัน แต่สิ่งสำคัญต้องเคารพความคิดเห็นของประชาชนเป็นหลัก ขณะนี้ประเทศก้าวมาไกลแล้ว ดังนั้นจึงต้องก้าวต่อไป ให้ประเทศชาติมีความมั่นคงปลอดภัย นั่นคือสิ่งที่ไทยมีความพร้อมในด้านศักยภาพอยู่แล้ว และเป็นประเทศที่หมายหลักของหลายประเทศ ซึ่งหลายประเทศที่จะร่วมมือกับเรา และอยากให้ประเทศไทยเป็นเมดิคัลฮับ ในเรื่องการรักษาพยาบาล ซึ่งประเทศไทยยังมีโอกาสอีกมาก

ดังนั้น ขออย่าทำลายโอกาสนี้ด้วยความไม่เรียบร้อย ทะเลาะเบาะแว้งกัน สิ่งไหนที่ไม่ดีก็อย่าทำในช่วงนี้ เพราะประเทศชาติกำลังเดินไปและต่อสู้กับการเปลี่ยนแปลงของโลกใบใหม่ ซึ่งมีความซับซ้อน มีความไม่แน่นอนผันผวนอยู่ ดังนั้น ประเทศไทยจะต้องปรับตัวให้ทันโลกด้วย เพราะเรายังมีโอกาส

Advertisement