People Unity News : 26 กุมภาพันธ์ 2566 รองอธิบดีกรมการค้าภายใน เตือนหากได้รับโทรศัพท์อ้างเป็นเจ้าหน้าที่รัฐแจ้งให้คลิกลิงก์ โหลดแอป อย่าหลงเชื่อ แนะโทรตรวจสอบก่อน ย้ำไม่แน่ใจ ขอให้โทรตรวจเช็กข้อมูลเจ้าหน้าที่ได้ทางสายด่วน 1569 เพื่อไม่ให้ตกเป็นเหยื่อของมิจฉาชีพเหล่านี้

ร้อยตรีจักรา ยอดมณี รองอธิบดีกรมการค้าภายใน เปิดเผยว่า ขณะนี้มีกลุ่มมิจฉาชีพอ้างเป็นเจ้าหน้าที่ภาครัฐจากหน่วยงานต่างๆ รวมทั้งกรมการค้าภายใน โทรศัพท์ หรือส่ง LINE ไปหา จากนั้นพูดชักจูงให้กดลิงก์ และกรอกข้อมูลส่วนบุคคล หรือแสร้งขอตรวจสอบข้อมูลธุรกิจ และหลอกให้คลิกลิงก์เพื่ออัปเดตข้อมูล จนก่อให้เกิดความเสียหายต่อประชาชนและธุรกิจ จึงขอแจ้งเตือนประชาชนว่า แม้กรมการค้าภายในจะมีช่องทางการสื่อสารกับประชาชนหลายช่องทาง รวมทั้ง Facebook (กรมการค้าภายใน DIT) LINE (@MR.DIT และ @ditgo) Youtube (DIT Channel) เว็บไซต์ www.dit.go.th และทางสายด่วน 1569 ซึ่งเป็นการอำนวยความสะดวกและการประชาสัมพันธ์เผยแพร่ข้อมูลให้แก่ประชาชน แต่กรมฯ ไม่มีนโยบายที่จะให้เจ้าหน้าที่โทรไปติดต่อเพื่อสอบถามข้อมูลส่วนตัว หรือโทรแจ้งให้คลิกลิงก์ โหลดแอปพลิเคชัน หรือทำธุรกรรมออนไลน์ใดๆ

ดังนั้น หากมีผู้แอบอ้างในลักษณะนี้ให้สงสัยว่าเป็นมิจฉาชีพหลอกลวง แต่หากไม่แน่ใจ ขอให้โทรตรวจเช็กข้อมูลเจ้าหน้าที่ได้ทางสายด่วน 1569 เพื่อไม่ให้ตกเป็นเหยื่อของมิจฉาชีพเหล่านี้

Advertisement