People Unity News : 19 กุมภาพันธ์ 2566 กรมอุตุฯ เผยภาคอีสานอุณหภูมิลดลง ส่วนภาคใต้ยังมีฝนฟ้าคะนอง เตือนไทยตอนบน ฝุ่นละออง-หมอกควันเพิ่ม

กรมอุตุนิยมวิทยา เผยบริเวณความกดอากาศสูงกำลังปานกลางระลอกใหม่ได้แผ่ลงมาถึงประเทศจีนตอนใต้และเวียดนามตอนบนแล้ว คาดว่าจะแผ่ลงมาปกคลุมภาคตะวันออกเฉียงเหนือในวันนี้ (19 ก.พ. 66) โดยจะทำให้ภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีอุณหภูมิลดลงในวันพรุ่งนี้ ขอให้ประชาชนในบริเวณดังกล่าวดูแลสุขภาพเนื่องจากสภาพอากาศที่เปลี่ยนแปลงในระยะนี้

สำหรับมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือที่พัดปกคลุมอ่าวไทย ภาคใต้ และทะเลอันดามันเริ่มมีกำลังอ่อนลง แต่ยังคงทำให้ภาคใต้มีฝนฟ้าคะนอง ส่วนคลื่นลมบริเวณอ่าวไทยและทะเลอันดามันมีกำลังอ่อนลง โดยอ่าวไทยตอนล่างมีคลื่นสูง 1-2 เมตร บริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า 2 เมตร ขอให้ชาวเรือบริเวณอ่าวไทยและทะเลอันดามันเดินเรือด้วยความระมัดระวัง และหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองไว้ด้วย

ฝุ่นละอองในระยะนี้ ประเทศไทยตอนบนมีแนวโน้มการสะสมของฝุ่นละออง/หมอกควันเพิ่มขึ้นเนื่องจากลมที่พัดปกคลุมมีกำลังอ่อนลง

Advertisement