People Unity News : 12 กุมภาพันธ์ 2566 นายกฯ ดีใจ ประชาชนตอบรับท่องเที่ยวชายแดนใต้เป็นอย่างดี มั่นใจกระตุ้นเศรษฐกิจแน่

นางสาวรัชดา ธนาดิเรก รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี ในฐานะกรรมการผู้แทนพิเศษของรัฐบาลในการแก้ปัญหาจังหวัดชายแดนใต้ เปิดเผยว่า นายกรัฐมนตรี พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา ขอบคุณทุกภาคส่วนที่ร่วมกันจัดงานงานมหกรรมท่องเที่ยวปัตตานีอาเซียน ระหว่างวันที่ 2 – 8 กุมภาพันธ์ 2566 เพื่อเป็นการสืบสานวัฒนธรรมประเพณีสำคัญของท้องถิ่น ส่งเสริมความเป็นสังคมพหุวัฒนธรรม และเป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจด้านการท่องเที่ยว โดยประกอบด้วย งานมหาสมโภชเจ้าแม่ลิ้มกอเหนี่ยวปัตตานี อ.เมือง และ งานสมโภชเจ้าพ่อเล่าเอี๊ยะกง อ.สายบุรี ซึ่งมีประชาชนเข้าร่วมงานอย่างคับคั่ง

ในงานมหาสมโภชเจ้าแม่ลิ้มกอเหนี่ยวปัตตานี ยังประกอบด้วยกิจกรรม อาทิ งานถนนคนเดินอาหาร 3 วัฒนธรรม การจัดกิจกรรม “สักวา อา-รมย์-ดีฟ” การจัดแสดงรถคลาสสิคและรถโบราณ “Pattani Classic and Garage” พิธีอัญเชิญองค์เจ้าแม่ลิ้มกอเหนี่ยว ประทับเกี้ยวใหญ่มหามงคล หามรอบเมืองปัตตานี พิธีเปิดงานมหาสมโภชเจ้าแม่ลิ้มกอเหนี่ยว กิจกรรมวิ่งมินิมาราธอน “Pattani Charity Night Run” ณ บริเวณหน้ามัสยิดกลางจังหวัดปัตตานี การจัดการประกวดเชิดสิงโตบนเสาดอกเหมยชิงแชมป์เอเชีย เป็นต้น ขณะที่ งานสมโภชเจ้าพ่อเล่าเอี๊ยะกง อ.สายบุรี มีกิจกรรมแห่เกี้ยวปักดิน คือ การหามเกี้ยวพระออกจากศาลเจ้า ไปเยี่ยมเยือนลูกหลานเมื่อท่านมีความพึ่งพอใจ เกี้ยวจะโยกและปักลงดิน ซึ่งมีหนึ่งเดียวในประเทศไทย เป็นประเพณีที่สืบทอดมาอย่างยาวนาน

ทั้งนี้ ความสำเร็จของการจัดงานมหกรรมท่องเที่ยวปัตตานีอาเซียน ทางการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย ประมาณการณ์ว่า มีจำนวนผู้เยี่ยมเยือนชาวไทย 95% และชาวต่างชาติ 5% เดินทางเข้าพื้นที่ไม่ต่ำกว่า 32,000 คน สร้างรายได้หมุนเวียน 33.5 ล้านบาท โดยจังหวัดปัตตานีมีอัตราการเข้าพักเฉลี่ยเกินกว่าร้อยละ 90 ซึ่งผู้เยี่ยมเยือนส่วนใหญ่เป็นคนในพื้นที่สามจังหวัดชายแดนใต้ ปัตตานี ยะลา นราธิวาส รวมไปถึงจากต่างพื้นที่ คือ จังหวัดสงขลา พัทลุง สตูลและนครศรีธรรมราช

นางสาวรัชดา ได้กล่าวต่อว่า รัฐบาลยังได้ขับเคลื่อนการกระตุ้นเศรษฐกิจในจังหวัดชายแดนใต้ ผ่านกิจกรรมการแข่งขันวิ่งเทรล Amazean Jungle Thailand by UTMB 2023 ระหว่างวันที่ 17-19 ก.พ. ณ อ.เบตง จ.ยะลา และโครงการ Amazing Betong Festival 2023 ซึ่งจัดระหว่างวันที่ 9-19 ก.พ. ขณะนี้มีผู้สมัครร่วมเข้าแข่งขัน เกือบ 2,000 คน แบ่งสัดส่วนเป็นคนไทย 60% และต่างชาติ 40% จาก 30 ประเทศ โดยมีชาติที่ให้ความสนใจ เช่น มาเลเซีย สิงคโปร์ เวียดนาม จีน ญี่ปุ่น อังกฤษ ซึ่งนักท่องเที่ยวนักท่องเที่ยวจะได้วิ่ง เที่ยว ดื่ม กิน เช็กอิน @เบตง ในงาน Amazing Betong Festival ทั้งนี้ สนามวิ่งเทรล อำเภอเบตง ถือเป็น “หนึ่งในศูนย์กลางกีฬาวิ่งเทรลของโลก” มีสนามที่เป็นอันดับ 1 ของทวีปเอเชีย-แปซิฟิก คาดว่าการจัดงานครั้งนี้จะสร้างรายได้แก่พื้นที่จังหวัดชายแดนใต้หลายร้อยล้านบาทให้

“นายกรัฐมนตรีมีความยินดีต่อความสำเร็จในการจัดงานดังกล่าว ซึ่งเป็นเครื่องยืนยันถึงความร่วมมือร่วมใจของทุกภาคส่วน ทุกกลุ่มวัฒนธรรม ในการสืบสานมรดกอันทรงคุณค่าของชาวปัตตานี อีกทั้งในงานยังมีผู้ร่วมงานจำนวนมาก แสดงถึงความมั่นใจในสถานการณ์ในพื้นที่ รวมถึงโอกาสในการเติบโตด้านการท่องเที่ยว ทั้งนี้ รัฐบาลขอให้ความมั่นใจแก่ประชาชนว่าจะสามารถยกระดับชีวิตความเป็นอยู่ สร้างงาน สร้างรายได้ แก่ชาวจังหวัดชายแดนใต้ได้อย่างแน่นอน ผ่านการขับเคลื่อนนโยบายการส่งเสริมภาคการเกษตรและการท่องเที่ยว และโครงการเมืองต้นแบบบนพื้นฐานศักยภาพและการมีส่วนร่วมของท้องถิ่น” นางสาวรัชดา กล่าว

Advertisement