People Unity News : 10 มกราคม 2566 ทำเนียบรัฐบาล-นายกฯ รับมอบดอกกล้วยไม้สัญลักษณ์วันครู ชื่นชมบทบาทครูไทย พลังสำคัญพัฒนา สร้างเด็กให้เป็นอนาคตชาติ หวังเด็กไทยเป็นพลเมืองที่ดี มีคุณภาพ พร้อมขอให้เด็กเป็นคนดี ตั้งใจเรียนหนังสือ ตอบแทนพระคุณพ่อแม่

ก่อนการประชุมคณะรัฐมนตรี น.ส.ตรีนุช เทียนทอง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ นำคณะผู้บริหารกระทรวงศึกษาธิการและนักเรียน เข้าพบ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม เพื่อประชาสัมพันธ์การจัดงานวันครู ครั้งที่ 67 พ.ศ. 2566 โดยนายกรัฐมนตรีรับมอบดอกกล้วยไม้ ซึ่งเป็นสัญลักษณ์วันครูและชิปการ์ดในรูปแบบสมาร์ทการ์ดจากนักเรียนโรงเรียนอนุบาลสามเสน และนักเรียนโรงเรียนประถมสาธิต มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร โดยข้อมูลที่บรรจุอยู่ในชิปการ์ด ประกอบด้วย 1. เพลงวันครู จำนวน 19 บทเพลง 2. สปอตวิทยุวันครู จำนวน 31 สปอต และ 3. ป้ายประชาสัมพันธ์งานวันครู ครั้งที่ 67 พ.ศ 2566

นายกรัฐมนตรี กล่าวชื่นชมครูไทยทุกคน ซึ่งเป็นผู้ที่มีบทบาท และมีความสำคัญอย่างมากในการพัฒนาการเรียนรู้ของเด็ก เป็นผู้กระตุ้นและสร้างแรงบันดาลใจ เติมเต็มความรู้และพัฒนาเด็กอย่างรอบด้าน ส่งเสริมและสร้างประสบการณ์ต่าง ๆ ทั้งในด้านการศึกษาและการดำเนินชีวิต เพื่อเป็นกำลังสำคัญในการพัฒนาประเทศชาติต่อไปในอนาคต

“ขอให้เด็ก ๆ เป็นคนดี เดินหน้าไปสู่ความฝันด้วยความมุมานะและความเพียร ตั้งใจเรียนหนังสือ ตอบแทนพระคุณพ่อแม่และร่วมกันพัฒนาบ้านเมือง ขอชื่นชมและขอบคุณครูทุกคนที่เสียสละและมีความตั้งใจแน่วแน่ในการพัฒนาการเรียนรู้ของเด็กไทยมาโดยตลอด และนายกฯ เป็นกำลังใจให้ครูไทยทุกคนในการปฏิบัติหน้าที่เพื่อร่วมกันสร้างและพัฒนาอนาคตของประเทศชาติให้เติบโต เป็นพลเมืองที่ดี มีคุณภาพ และมีศักยภาพสืบไป” นายกรัฐมนตรี กล่าว

สำหรับงานวันครูประจำปี 2566 จัดขึ้นภายใต้แนวคิด “พลังครู คือ หัวใจของการพลิกโฉมคุณภาพการศึกษา” Teacher’s Power is the Heart of Transforming the Educational Quality มีวัตถุประสงค์เพื่อประกอบพิธีระลึกถึงพระคุณบูรพาจารย์ และส่งเสริมยกย่องเชิดชูเกียรติผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษาที่ประกอบคุณงามความดี หรือทำคุณประโยชน์ต่อวงการศึกษาให้เป็นที่ประจักษ์แก่สาธารณชน และเป็นแบบอย่างให้เยาวชนรุ่นหลังได้ยึดถือ โดยนายกรัฐมนตรีได้มอบคำขวัญวันครู ประจำปี 2566 ว่า ครูดี ศิษย์ดี มีอนาคต

ทั้งนี้ ในส่วนกลางกำหนดจัดงานระหว่างวันที่ 16-17 มกราคม 2566 ณ หอประชุมคุรุสภาและสนามหญ้าหน้ากระทรวงศึกษาธิการ ส่วนภูมิภาคพิจารณาการจัดกิจกรรมตามความเหมาะสมกับบริบทและสถานการณ์ของแต่ละพื้นที่ และการจัดงานในรูปแบบ Online ผ่านทาง Platform วันครู (www.วันครู.com)

Advertisement