People Unity News : นายกฯ ชื่นชมความสำเร็จทัพนักกีฬาไทย คว้าเหรียญซีเกมส์ ครั้งที่ 31 รวม 332 เหรียญ ย้ำรัฐบาลหนุนเป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันระดับนานาชาติ ดัน Soft Power ด้านกีฬาของไทย

วันนี้ 6 กรกฎาคม 2565 นายกรัฐมนตรีเป็นประธานในพิธีเลี้ยงฉลองชัยมอบเงินรางวัลและแสดงความยินดีแก่นักกีฬาซีเกมส์ ครั้งที่ 31 เมื่อวันที่ 12 – 23 พ.ค. 65 ณ สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม ซึ่งไทยส่งนักกีฬา เจ้าหน้าที่ และผู้ที่เกี่ยวข้อง ร่วมการแข่งขันทั้งสิ้น 41 ชนิดกีฬา รวม 1,236 คน และสามารถคว้าเหรียญรางวัลรวม 332 เหรียญ (92 เหรียญทอง 102 เหรียญเงิน และ 138 เหรียญทองแดง)

นายกฯ มอบของที่ระลึกให้แก่ประธานคณะกรรมการโอลิมปิกแห่งประเทศไทยฯ ในฐานะหน่วยงานส่งนักกีฬาร่วมแข่งขัน และมอบเงินรางวัลจากกองทุนพัฒนาการกีฬาแห่งชาติให้นักกีฬา ผู้ฝึกสอน และสมาคมกีฬาที่ได้เหรียญรางวัล – ร่วมการแข่งขัน รวม 207,030,000 บาท

พร้อมกล่าวแสดงความยินดี ซึ่งถือเป็นความสำเร็จและเป็นเกียรติประวัติของประเทศที่คณะนักกีฬาไทยได้ร่วมกันสร้างชื่อเสียง และนำความภาคภูมิใจมาสู่พี่น้องชาวไทย นับเป็นก้าวที่สำคัญของนักกีฬาและประวัติศาสตร์ของวงการกีฬาไทย

นายกฯ ย้ำว่ารัฐบาลให้ความสำคัญกับการพัฒนาการกีฬาของประเทศ เพื่อต่อยอดสู่การเป็นนักกีฬาทีมชาติและนักกีฬาอาชีพในระดับนานาชาติ/ การส่งเสริมการแข่งขันกีฬาภายในประเทศทุกระดับ เพื่อให้นักกีฬาได้มีเวทีแสดงทักษะ ความสามารถ ได้เก็บเกี่ยวประสบการณ์ไปพัฒนาทักษะของตนเองให้ดียิ่งขึ้น

รวมถึงเร่งผลักดัน Soft Power ด้านกีฬาของไทย เช่น มวยไทย ให้เป็นสินค้าส่งออกทางวัฒนธรรมของประเทศ เพื่อสร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจ ก่อให้เกิดกระแสเงินหมุนเวียนในอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวต่อไป

Advertisement