People Unity News : 29 พฤษภาคม 2565 กระทรวงสาธารณสุข เผย ผู้ติดเชื้อโควิด-19 รายใหม่ของประเทศไทยมีแนวโน้มลดลงเฉลี่ย 4 – 5 พันคนต่อวัน ต่ำกว่าที่คาดการณ์ แต่ ผู้ป่วยปอดอักเสบและใส่ท่อช่วยหายใจอยู่ในเกณฑ์ “คงตัว”

นอกจากนี้ คณะทำงานศูนย์ประเมินผลประสิทธิผลและประสิทธิภาพวัคซีน กรมควบคุมโรค ได้ศึกษาข้อมูลการใช้จริงวัคซีนโควิด-19 ในประเทศไทย ช่วงเดือน ม.ค. – มี.ค. 65 ซึ่งเป็นการระบาดของสายพันธุ์โอมิครอน จากผู้ฉีดวัคซีนกว่า 5 แสนรายทั่วประเทศ

พบว่า ฉีด 3 เข็ม ป้องกันติดเชื้อประมาณ 15% ช่วยป้องกันการป่วยหนักและเสียชีวิตได้ 93% หากฉีด 4 เข็ม ป้องกันติดเชื้อโอมิครอนได้เพิ่มขึ้นเป็น 76% ช่วยป้องกันการป่วยหนักและเสียชีวิตพบสูงถึง 99%

ที่น่าสนใจ คือ ไม่พบการเสียชีวิตในผู้ที่ฉีดวัคซีน 4 เข็ม จึงขอให้ประชาชน โดยเฉพาะกลุ่มเสี่ยงเข้ารับวัคซีนเข็มกระตุ้นเพื่อช่วยป้องกันการป่วยรุนแรงและเสียชีวิตโดยเร็ว

Advertisement