People Unity News : ตำรวจเตือน! April Fool’s Day โพสต์ – แชร์ข่าวปลอม มีสิทธิถูกดำเนินคดี

1 เมษายน 2565 วันที่ 1 เมษายน ของทุกปี ในหลายประเทศทั่วโลก ถือเป็นวันโกหก (April Fool’s Day) โดยผู้คนจะเล่นมุกตลกและเรื่องหลอกลวงต่อกัน แต่สำหรับในประเทศไทยนั้น การโพสต์เรื่องโกหกผ่านสื่อสังคมออนไลน์ หรือแชร์ข่าวปลอม อาจทำให้เรื่องโกหกกระจายไปในวงกว้าง

📣สำนักงานตำรวจแห่งชาติ จึงฝากเตือนประชาชนให้ระมัดระวังการสร้างเรื่องโกหกในช่วงเทศกาลดังกล่าว ว่ามีโทษจำคุกและเสียค่าปรับ โดยเฉพาะข่าวเท็จที่เกี่ยวกับความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน ความมั่นคงของประเทศ การก่อการร้าย หรือการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 เป็นต้น

📌ซึ่งการกระทำดังกล่าวอาจมีความผิดตาม พ.ร.บ.ว่าด้วยการกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ. 2550 ฐานนำเข้าสู่ระบบคอมพิวเตอร์ซึ่งข้อมูลคอมพิวเตอร์อันเป็นเท็จ ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกิน 5 ปี หรือปรับไม่เกิน 100,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ

หากพบเห็นบุคคลใดสร้างข่าวปลอมจนทำให้เกิดความสับสนในสังคม สามารถแจ้งเบาะแสได้ที่สายด่วน 191 และสายด่วนสำนักงานตำรวจแห่งชาติ 1599 ตลอด 24 ชั่วโมง

Advertisement