People Unity News : นายกรัฐมนตรีชี้แจงสรุปปิดท้ายการอภิปรายไม่ไว้วางใจ ยืนยันเดินหน้าพัฒนาประเทศต่อไม่ย่อท้อ

วันนี้ (3 กันยายน 64) การประชุมสภาผู้แทนราษฎร เพื่ออภิปรายไม่ไว้วางใจรัฐบาลวันสุดท้าย หลังเสร็จสิ้นการอภิปรายของฝ่ายค้านในช่วงเย็นที่ผ่านมา พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ชี้แจงสรุปย้ำถึงการเดินหน้าแก้ไขสถานการณ์โควิด-19 และการฟื้นฟูสถานการณ์หลังจากนี้ รวมทั้งย้ำถึงการแก้ไขปัญหาสถานการณ์เศรษฐกิจ เน้นแก้ปัญหาการว่างงาน สร้างโอกาสลดความเหลื่อมล้ำขยายโอกาสให้ประชาชนเข้าถึงสวัสดิการอย่างทั่วถึง เพื่อการแก้ไขปัญหาในระยะยาว โดยรัฐบาลจะเดินหน้าพัฒนาประเทศตามยุทธศาสตร์ด้านต่างๆ เพื่อความยั่งยืนทางด้านเศรษฐกิจ  ด้านเทคโนโลยี ด้านการเกษตรและด้านสาธารณสุข เป็นต้น รวมทั้งเดินหน้าปฏิรูปตำรวจ ปฏิรูปการศึกษาและระบบราชการ ที่จะเดินหน้าต่อไป

ช่วงท้าย นายกรัฐมนตรีให้สัญญาว่า รัฐบาลจะร่วมมือกับทุกฝ่ายอย่างดีที่สุดเพื่อนำพาประเทศไทยของเราเข้าไปสู่ความมั่นคง มั่งคั่ง อย่างยั่งยืนและไม่ย่อท้อต่ออุปสรรคใดๆ โดยคนไทยเชื่อกันว่า ฟ้าหลังฝนย่อมสดใสเสมอ แม้จะไม่มีใครบอกได้ว่าวิกฤตโควิด-19 จะสิ้นสุดเมื่อใด แต่ความหวังความศรัทธาจะเป็นพลังสำคัญให้เราก้าวข้ามความยากลำบากวันนี้ไปให้ได้  พร้อมกับความรักความสามัคคีกับคนในชาติเพื่อเป็นแรงขับเคลื่อนสำคัญของบ้านเมือง ของเราไปสู่จุดหมายร่วมกันโดยสวัสดิภาพ

Advertising

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here