People Unity News : นายกรัฐมนตรียืนยัน การซื้อขายที่ดินในครอบครอง ดำเนินการตามกฎหมายเสียภาษีถูกต้อง

เมื่อเย็นวานนี้ (24 ก.พ.2563) เวลา 17.20 น. ณ อาคารรัฐสภา พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม ได้ชี้แจงกรณีการซื้อขายที่ดินของบิดาว่า ที่ดินดังกล่าวเป็นโฉนดตั้งแต่ปี 2482 และเมื่อปี 2495 ก็เป็นที่ดินของครอบครัว จากนั้นก็เป็นมรดกตกทอดมาถึงบิดาเมื่อปี 2535 และบิดาได้ขายที่ดินจำนวน 50 ไร่ เมื่อปี 2556 ซึ่งขณะนั้นตนดำรงตำแหน่งผู้บัญชาการทหารบก ซึ่งที่ดินดังกล่าวไม่ใช่บ่อปลา ตามที่นำไปบิดเบือน ส่วนที่เห็นเป็นบ่อน้ำคือลำรางสาธารณะ “คลองหนามแดง” ส่วนตรงกลางเป็นที่ดอนสำหรับปลูกพืชเกษตรต่างๆ  ทราบว่า บิดาได้ติดป้ายประกาศขายตั้งแต่ปี 2554 – 2555 ซึ่งมีหลายรายสนใจติดต่อ แต่ในสุดท้ายก็ขายให้บริษัท 69 พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด ขณะนั้นตนเองดำรงตำแหน่งผู้บัญชาการทหารบก ไม่รู้ว่าเป็นบริษัทของใคร ไม่รู้จักใครเป็นพิเศษส่วนตัว เป็นข้อตกลงระหว่างผู้ขายกับผู้ซื้อ ยืนยันว่า ไม่สามารถเอื้อประโยชน์อะไรให้ใครได้ไม่ว่าจะอยู่ตำแหน่งใด เวลาใด เมื่อปี 2556 ราคาตลาดที่ดินที่ประเมินไว้อยู่ที่ 609 ล้านบาท และ ปี 2562 ราคาก็ขึ้นมาที่ 812 ล้านบาท การซื้อ-ขายก็ดำเนินไปตามขั้นตอน รวมทั้งการเสียภาษีอย่างถูกต้อง ซึ่งตนเองได้แจ้งบัญชีทรัพย์สินต่อ ป.ป.ช.ตั้งแต่ยังดำรงตำแหน่งผู้บัญชาการทหารบก และได้แจ้งเมื่อเป็นนายกรัฐมนตรีครั้งที่ 2 เพียงแต่  ป.ป.ช. ไม่ทราบว่าบริษัทจะซื้อที่ดินและจะนำไปพัฒนาเพื่ออะไร เพราะเป็นสิทธิของบริษัทที่ซื้อไป

สำหรับประเด็นการเปลี่ยนแปลงโครงการศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์นั้น มีการดำเนินการมาตั้งแต่ปี 2539 แต่พบปัญหาติดขัดในข้อกฎหมายที่ทางราชการออกมาภายหลัง คือ กฎหมายควบคุมการก่อสร้าง พ.ศ.2542 และเรื่องการใช้ประโยชน์ที่ดิน พ.ศ.2546 ซึ่งห้ามก่อสร้างอาคารสูงเกิน 23 เมตร ซึ่งสัญญามีทั้งหมด 3 ฉบับ สัญญาฉบับที่ 2 ให้สร้างตึกได้สร้างโรงแรมได้  แต่เมื่อมีกฎหมายออกมาภายหลังทำให้สร้างไม่ได้ จึงทำให้ไม่สามารถปฏิบัติตามสัญญาที่ 2 ได้ จึงต้องเดินหน้าสัญญาที่ 3 เพื่อหาทางแก้ไข ซึ่งได้ชี้แจงกับอัยการรวม 10 ข้อแล้ว และอัยการมีมติเห็นชอบไม่มีข้อทักท้วง รัฐบาลจึงจำเป็นต้องดำเนินการตามการประกาศใช้บังคับผังเมืองรวมกรุงเทพฯ ที่เป็นการดำเนินการเมื่อปี 2556 ซึ่งเป็นเรื่องก่อนที่รัฐบาลที่แล้วจะเข้ามาทำงานเสียอีก ทั้งนี้ รายละเอียด นายวิษณุ เครืองาม รองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง จะได้ชี้แจงเพิ่มเติมในส่วนของกฎหมายและการปฏิบัติต่อไป

โฆษณา

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here