People Unity News : “นิพนธ์”ย้ำประปานครหลวงต้องเป็นเลิศทั้งคุณภาพและบริการ สู่การพัฒนาอย่างยั่งยืน โวกทม. ปริมณฑลมีน้ำใช้ไม่ขาด วอนสังคมใช้น้ำประหยัดรู้ค่า เหตุปีนี้น้ำต้นทุนน้อยกว่าปกติ

วันที่ 29 พฤศจิกายน 2562 ที่ห้องประชุมวายุภักษ์ โรงแรมเซ็นทรา บาย เซ็นทารา ศูนย์ราชการและคอนเวนชันเซ็นเตอร์ แจ้งวัฒนะ นายนิพนธ์ บุญญามณี รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย (มท.2) เป็นประธานในการเปิดงาน “สานสัมพันธ์เพื่อความยั่งยืน” และได้ปาฐกถาพิเศษในหัวข้อ “บริการสาธารณะ พัฒนาคุณภาพชีวิตอย่างยั่งยืน” โดยการประปานครหลวง(กปน.)

นายนิพนธ์ กล่าวตอนหนึ่งว่า  หน่วยงานที่เกี่ยวกับการบริการสาธารณะไม่ว่าจะเป็นน้ำ ไฟฟ้า รวมถึงการจัดการน้ำเสียอยู่ในการกำกับดูแลของกระทรวงมหาดไทย มีการมอบนโยบายที่สอดคล้องกับนโยบายหลักของกระทรวงมหาดไทยในการบำบัดทุกข์ บำรุงสุข ซึ่งการจัดงาน “สานสัมพันธ์เพื่อความยั่งยืน”  ของการประปานครหลวง (กปน. )ในวันนี้เป็นการสร้างความมั่นใจให้พี่น้องประชาชนผู้บริโภคได้เข้าถึงการบริการสาธารณะได้อย่างเท่าเทียม  และมีแระสิทธิภาพ ปัจจุบันการประปานครหลวง ได้นพเทคโนโลยีสมัยใหม่เพื่ออำนวยความสะดวกให้กับประชาชนผู้ใช้น้ำประปามาก ท่านเพียงแค่โหลดแอพพลิเคชั่นในมือถือ พี่น้องประชาชนก็สามารถตรวจเช็คการให้บริการทุกระดับของการประปานครหลวงได้ เป็นการอำนวยความสะดวกที่การประปานครหลวงนำเทคโนโลยีมาให้บริการพี่น้องประชาชน จึงขอให้ความมั่นใจ กับประชาชนในเขตพื้นที่กรุงเทพมหานคร นนทบุรี สมุทรปราการ ปีนี้การประปานครหลวงสามารถให้บริการพี่น้องประชาชนในพื้นที่ดังกล่าวได้โดยไม่ขาดแคลนแน่นอน แต่ทั้งนี้ขอความร่วมมือจากพี่น้องประชาน ขอให้ร่วมกันประหยัดทรัพยากรน้ำ และใช้น้ำอย่างรู้คุณค่า เนื่องจากปี้นี้เรามีปริมาณน้ำต้นทุน น้อยกว่าปีที่ผ่านมา จึงขอความร่วมมือให้ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการใช้น้ำอย่างประหยัดและเห็นคุณค่าของทรัพยากรน้ำด้วย

รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย กล่าวอีกว่า  ในวันนี้การประปานครหลวงใช้หลักธรรมาภิบาบในการบริหารจัดการ โปร่งใส ตรวจสอบได้เป็นไปตามหลักการบริหารบ้านเมืองที่ดี และเรายังนำเอาเทคโนโลยีสมัยใหม่ต่างๆเข้ามาเพื่ออำนวยความสะดวกแล้ว นอกจากนี้ในอนาคตการประปานครหลวงมีแผนงานที่จะขยายการลงทุนในระยะที่ 9 เพิ่มศักยภาพการลำเลียงน้ำดิบนำมาเพื่อผลิตน้ำประปาให้เพิ่มมากยิ่งขึ้นอีกกว่า 8 แสนล้านลูกบาศก์เมตรต่อวัน ภายในปี 2564 เพื่อเชื่อมโยงการใช้น้ำของพื้นที่กรุงเทพฯทั้งจากฝั่งตะวันตกและฝั่งตะวันออกและเพื่อเป็นการรองรับการเจริญและจำนวนผู้ใช้น้ำเพื่อให้ครอบคลุมและให้บริการมีประสิทธิภาพสูงสุด

 

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here