“ประยุทธ์” ประชุมคณะกรรมการยุทธศาสตร์ชาติเห็นชอบแผนยุทธศาสตร์ชาติฉบับ “ล้มแล้วลุกไว”

People Unity News : คณะกรรมการยุทธศาสตร์ชาติ เห็นชอบร่างแผนแม่บทเฉพาะกิจภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติฯ ฉบับสมบูรณ์ ภายใต้แนวคิด “ล้มแล้วลุกไว” ใน 3 มิติการพัฒนา ให้ประเทศมีการพัฒนาที่สมดุลและยั่งยืน วันนี้ (9 พ.ย.63) เวลา 09.30 น. ณ ตึกภักดีบดินทร์ ทำเนียบรัฐบาล พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา...

“ประยุทธ์” เปิดหลักสูตร วปอ.รุ่น 63 แนะนักศึกษาแลกเปลี่ยนประสบการณ์สร้างองค์ความรู้ใหม่

People Unity News : นายกฯ เปิดหลักสูตร วปอ. รุ่น 63 แนะนักศึกษาแลกเปลี่ยนประสบการณ์ สร้างองค์ความรู้ใหม่ ร่วมขับเคลื่อนประเทศไปสู่ความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน วันนี้ (5 พ.ย.2563)  นายอนุชา บูรพชัยศรี  โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เผยว่า พลเอก ประยุทธ์  จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม...

นายกฯเยี่ยมชม Samui Smart City Command Center สร้างความเชื่อมั่นประชาชน-นักท่องเที่ยว

People Unity News : นายกรัฐมนตรีเยี่ยมชมระบบติดตามผู้เดินทางเข้าออก ภายในเกาะสมุย Samui Smart City Command Center สร้างความเชื่อมั่นแก่ประชาชนและนักท่องเที่ยว ชื่นชมทุกฝ่ายที่ดูแลความปลอดภัย-สุขภาพของประชาชนและนักท่องเที่ยว ที่เดินทางมาท่องเที่ยวพื้นที่เกาะสมุย วันนี้ (2 พ.ย.63) เวลา 10.20 น. ณ สำนักงานเทศบาลนครเกาะสมุย จังหวัดสุราษฎร์ธานี พลเอก ประยุทธ์...

แรงงานไทยเนื้อหอม ต่างชาติต้องการ ผลจากการบริหารจัดการโควิด-19 ที่ดีของไทย

People Unity News : แรงงานไทยช่วยสร้างรายได้เข้าประเทศ ลดการว่างงาน หลังเป็นที่ต้องการของต่างประเทศ สาเหตุจากการบริหารจัดการโควิด-19 ที่ดีของไทย นายอนุชา บูรพชัยศรี โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เปิดเผยว่า ในช่วงการประชุม ครม.ครั้งล่าสุด รมว.แรงงาน (นายสุชาติ ชมกลิ่น) ได้รายงานให้ที่ประชุมซึ่งมี พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและ รมว.กลาโหมเป็นประธาน ได้รับทราบถึงการจัดส่งแรงงานไทยไปเก็บผลไม้ป่าในประเทศสวีเดนและประเทศฟินแลนด์...

สธ.-วธ.จัดงานวันภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทยแห่งชาติ 29 ตุลาคม-2 พฤศจิกายน

People Unity News : สธ.-วธ. จัดงานฉลอง ยูเนสโกประกาศให้ “นวดไทย” เป็นมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรม กระทรวงสาธารณสุขและกระทรวงวัฒนธรรม จัดงานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว พระมหาเจษฎาราชเจ้า “พระบิดาแห่งการแพทย์แผนไทย” พร้อมฉลองนวดไทยมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรม เตรียมยกระดับนวดไทยสู่ Thai Wellness ให้ประชาชนนำไปใช้ประโยชน์ดูแลตนเองและสังคม วันนี้ (29 ตุลาคม 2563) ที่วัดพระเชตุพนวิมลมังคลาราม ราชวรมหาวิหาร กรุงเทพมหานคร นายอนุทิน...

“บิ๊กตู่” ระบุข้อเรียกร้องใดของผู้ชุมนุมไม่สอดคล้องกับคนส่วนใหญ่ ขอสงวนสิทธิ์ไม่ทำตาม

People Unity News : นายกรัฐมนตรียืนยันไม่ละทิ้งหน้าที่โดยการลาออก เห็นพ้องให้ตั้งคณะทำงาน นำไปสู่การพูดคุยหาทางออกร่วมทั้งรัฐบาล รัฐสภา ผู้เห็นต่างเพื่อหาทางออกประเทศอย่างแท้จริง 27 ต.ค.63 เวลา 21.45 น. ณ ห้องประชุมสภาผู้แทนราษฎร อาคารรัฐสภา ชั้น 2 ถนนสามเสน แขวงถนนนครไชยศรี เขตดุสิต กรุงเทพฯ  ในการประชุมร่วมกันของรัฐสภา ครั้งที่...