พีเพิล ยูนิตี้ นิวส์ : 29 มิถุนายน 2567 นายกฯ ภูมิใจผลสำเร็จโครงการธนารักษ์เอื้อราษฎร์ ยกระดับชีวิตประชาชนได้รวม 1,900 ราย เข้าถึงการเช่า ที่ดินราคาต่ำและผ่อนปรน เชื่อมั่นจะทำให้ 1,900 ครอบครัวนี้ มีชีวิตที่ดีขึ้น

นายชัย วัชรงค์ โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เปิดเผยว่า นายเศรษฐา ทวีสิน นายกรัฐมนตรี ชื่นชมการทำงานซึ่งถือเป็นโครงการดีๆ ของกระทรวงการคลัง “ธนารักษ์เอื้อราษฎร์” มอบสัญญาเช่าที่ดินกว่า 7,000 ไร่  ให้ประชาชน 9 จังหวัด รวม 1,900 ราย ภายใน 6 เดือน ซึ่งเชื่อมั่นว่าจะเป็นโอกาสให้ประชาชน เข้าถึงบริการสาธารณะของภาครัฐและมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น

โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่า ภายใต้การดำเนินนโยบายของนายกรัฐมนตรี ซึ่งได้สั่งการให้ทุกหน่วยงานร่วมใจแก้ไขปัญหาให้ประชาชน ทำให้กระทรวงการคลัง โดยกรมธนารักษ์ ช่วยแก้ไข บรรเทาปัญหาที่อยู่อาศัย และที่ดินทำกินของประชาชน จึงได้นำที่ดินราชพัสดุในความครอบครองของส่วนราชการที่ไม่ได้ใช้ประโยชน์นำมาบริหารให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ประชาชน นำมาให้ประชาชนเช่าด้วยอัตราค่าเช่าต่ำและผ่อนปรน

โดยนายเผ่าภูมิ โรจนสกุล รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลัง เปิดเผยว่า การดำเนินโครงการ “ธนารักษ์เอื้อราษฎร์ มอบสัญญาเช่าที่ดิน พลิกชีวิตประชาชน” นี้ เป็นการช่วยเพิ่มความมั่นคงด้านที่อยู่อาศัย  ซึ่งเป็นปัจจัยพื้นฐานในการดำรงชีวิตทำให้ประชาชนเข้าถึงระบบสาธารณูปโภค ระบบสาธารณูปการ และบริการสาธารณะของภาครัฐ ซึ่งการมอบสัญญาเช่าที่ดินจะเกิดขึ้นใน 9 จังหวัด กว่า 1,900 ราย กว่า 7,000 ไร่ ภายใน 6 เดือน ประกอบด้วยจังหวัดนครราชสีมา 248 ไร่ เชียงราย 273 ไร่ เชียงใหม่ 281 ไร่ นครสวรรค์ 1,120 ไร่ นครพนม 661 ไร่ กาฬสินธุ์ 1,174 ไร่ ปัตตานี 29 ไร่ ราชบุรี 1,500 ไร่ และสุราษฎร์ธานี 2,100 ไร่ ทั้งหมดนี้ได้สั่งการให้ดำเนินการให้แล้วเสร็จภายใน 6 เดือน

โดยมี “ค่าเช่าต่ำและผ่อนปรน” ดังนี้ ที่ดินเพื่อที่อยู่อาศัย หากไม่เกิน 100 ตารางวา อัตราเช่า 0.25 บาท/ตารางวา/เดือน หากเกิน 100 ตารางวา อัตราเช่า 0.50 บาท/ตารางวา/เดือน และหากเป็นที่ดินเพื่อประกอบการเกษตร เนื้อที่ไม่เกิน 50 ไร่ อัตราเช่า 20 บาท/ไร่/ปี และหากเกิน 50 ไร่ อัตราเช่า 30 บาท/ไร่/ปี เป็นสัญญาเช่าครั้งละ 3 ปี เพื่อลดภาระค่าใช้จ่ายค่าธรรมเนียมการจดทะเบียนการเช่าของกรมที่ดินให้กับประชาชน แต่สามารถขอเป็นสัญญาเช่า 30 ปีได้ หากผู้เช่าประสงค์

“นายกรัฐมนตรี มีวิสัยทัศน์ในการบริหาร พัฒนาทรัพยากรที่มีอยู่ให้เป็นประโยชน์อย่างต่อเนื่อง โดยมีปัจจัยสำคัญที่ต้องคำนึงถึงโดยหลักคือประชาชนต้องยกระดับวิถีชีวิตของพี่น้องประชาชน ทำให้ได้ประโยชน์ ซึ่งนายกรัฐมนตรีภูมิใจที่โครงการธนารักษ์เอื้อราษฎร์นี้ ถือเป็นอีกความสำเร็จที่รัฐบาลได้มอบให้ประชาชน ยกระดับความเป็นอยู่ ทำให้ประชาชนมีชีวิตที่ดีขึ้น” นายชัย กล่าว

Advertisment