พีเพิล ยูนิตี้ นิวส์ : 11 มิถุนายน 2567 นายกฯ มอบนโยบายผู้ว่าราชการจังหวัด 55 จังหวัด (เมืองน่าเที่ยว) และผู้บริหาร ททท. ส่วนภูมิภาค จุดพลังการท่องเที่ยวไทยช่วงครึ่งหลังปี 2567 สู่การเป็น Tourism Hub

วันนี้ (11 มิถุนายน 2567) เวลา 15.00 น. ณ ตึกสันติไมตรี (หลังนอก) ทำเนียบรัฐบาล นายเศรษฐา ทวีสิน นายกรัฐมนตรี  เป็นประธานการประชุมมอบนโยบายเพิ่มศักยภาพจังหวัดท่องเที่ยว 55 จังหวัด (เมืองน่าเที่ยว) แก่ผู้ราชการจังหวัด 55 จังหวัด และผู้บริหารการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยส่วนภูมิภาค เพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจช่วงครึ่งหลังปี 2567 โดยมี นายสุริยะ จึงรุ่งเรืองกิจ รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม นายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย นายเสริมศักดิ์ พงษ์พานิช รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา นายชัย วัชรงค์ โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี สรุปสาระสำคัญดังนี้

นายกรัฐมนตรี กล่าวว่า อุตสาหกรรมการท่องเที่ยวเป็นจุดแข็งที่รัฐบาลให้ความสำคัญอย่างยิ่ง ซึ่งรัฐบาลได้กำหนดนโยบาย IGNITE TOURISM THAILAND เพื่อมุ่งผลักดันประเทศไทยสู่เป้าหมายการเป็น Tourism Hub ที่สำคัญของโลก โดยมีกลยุทธ์ในการขับเคลื่อนนโยบายด้วยกลยุทธ์ “เมืองหลักและเมืองน่าเที่ยว” เชื่อมโยงเส้นทางท่องเที่ยวจากเมืองหลักสู่เมืองใกล้เคียงกระจายนักท่องเที่ยวไปสู่ภูมิภาคต่าง ๆ พร้อมทั้งกระจายรายได้สู่เมืองน่าเที่ยว รัฐบาลให้ความสำคัญต่อการส่งเสริมการท่องเที่ยวเมืองน่าเที่ยวทั้ง 55 จังหวัด ซึ่งการส่งเสริมเมืองน่าเที่ยวจะต้องมีความพร้อมของปัจจัยขับเคลื่อนต่าง ๆ อาทิ สถานที่ท่องเที่ยว ที่พัก การเดินทาง อัตลักษณ์ท้องถิ่น การส่งมอบประสบการณ์ร้านอาหารและกิจกรรมการท่องเที่ยวผ่าน 5 Must Do It in Thailand นำเสนอเสน่ห์ไทยด้วย Must Eat : อิ่มอร่อยกับอาหารถิ่น Must See : ละลานตาวัฒนธรรม Must Seek : unseen ถิ่นน่าเที่ยว Must Buy : หัตถกรรมล้ำค่าน่าซื้อฝาก Must Beat : สุดยอดกีฬาท้าทายกายใจ ซึ่งล้วนแสดงถึงเสน่ห์ความเป็นไทยที่มัดใจนักท่องเที่ยว พร้อมเชิญชวนกระตุ้นให้เกิดการตัดสินใจเดินทางท่องเที่ยวในพื้นที่จังหวัดเมืองน่าเที่ยวก่อให้เกิดการกระจายรายได้ให้กับประชาชนในท้องถิ่นได้อย่างทั่วถึง ซึ่งการส่งเสริมเมืองน่าเที่ยวดังกล่าวจะไม่สามารถเกิดขึ้นได้ หากไม่ได้รับความร่วมมือจากทุกท่าน

นายกฯ มอบนโยบายดังนี้

1.การพัฒนาการเดินทาง ขอให้ทุกจังหวัดพัฒนาและปรับปรุงโครงสร้างพื้นฐาน เช่น ถนนระบบขนส่งและสิ่งอำนวยความสะดวกต่าง ๆ เพื่อรองรับนักท่องเที่ยว และเพิ่มความสะดวกสบายในการเดินทาง

2.ด้านการเชื่อมต่อต่าง ๆ เช่น Direct flight วันนี้เราต้องมีการจัดเตรียมความพร้อมมากยิ่งขึ้น ขอให้มีการทำ partnership กับภาคอุตสาหกรรมท่องเที่ยวอื่น ๆ ไม่ว่าจะเป็น touragent บริษัท credit card สายการบิน เครือโรงแรมต่าง ๆ และร้านอาหาร ให้เป็นส่วนหนึ่งของการพัฒนาประสบการณ์การเดินทางอีกด้วย

3.การส่งเสริมและการประชาสัมพันธ์ ขอให้ผู้ว่าราชการจังหวัดจัดทำแผนการส่งเสริมการท่องเที่ยว และประชาสัมพันธ์แหล่งท่องเที่ยวเมืองรองอย่างเข้มข้น แบ่งตามกลุ่มนักเดินทาง โดยการทำเป็น customer journey ให้ชัดว่าแต่ละกลุ่มจะทำการตลาดอย่างไร เช่น สายมู กลุ่ม lGBTQ กลุ่ม festival สายรถไฟหรือตามลักษณะของนักท่องเที่ยวแต่ละกลุ่ม ทั้งสำหรับกลุ่มในประเทศ ในระดับสากล ใช้สื่อสารสังคมออนไลน์ให้เกิดประโยชน์สูงสุด

4.การสนับสนุนท้องถิ่น ขอให้ผู้ว่าราชการจังหวัดพัฒนานโยบายเพื่อสนับสนุนธุรกิจท้องถิ่น เช่น การใช้สิทธิประโยชน์ทางภาษี การสนับสนุนทางด้านการเงิน และการจัดฝึกอบรมเพื่อยกระดับคุณภาพการบริการ

5.การส่งเสริมการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน ขอให้ส่งเสริมการท่องเที่ยวที่รักษาสิ่งแวดล้อมและสนับสนุนชุมชนท้องถิ่น โครงการพัฒนาการท่องเที่ยวที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม และมีการให้การมีส่วนร่วมของชุมชนในการพัฒนาและบริหารจัดการแหล่งท่องเที่ยว เช่น กลุ่มการท่องเที่ยวตลาดน้ำ หรือสวนสาธารณะ เป็นต้น

6.การพัฒนาสถานที่ท่องเที่ยวใหม่ ขอให้สำรวจ และพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวใหม่ ๆ ที่มีศักยภาพในจังหวัดของท่าน เพื่อการเพิ่มทางเลือกและความหลากหลายแก่นักท่องเที่ยว

7.การปรับปรุงรักษาระดับระบบรักษาความปลอดภัย  ขอให้เพิ่มมาตรการรักษาความปลอดภัยในแหล่งท่องเที่ยว และสร้างความเชื่อมั่นให้แก่นักท่องเที่ยว เพื่อให้พวกเขารู้สึกปลอดภัย และมั่นใจในการเดินทางมาเยือน

8.การผลักดันบางจังหวัดให้เป็นมรดกโลก ซึ่งสามารถนำไปสู่การยกระดับในบางจังหวัดของเรา ให้ได้รับการขึ้นทะเบียนให้เป็นมรดกโลก เพื่อเป็นการผลักดันการท่องเที่ยว และสร้างชื่อเสียงในระดับสากล  ขอให้ทุกจังหวัดที่มีศักยภาพในการขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลกจัดทำแผนแม่บทเพื่อการอนุรักษ์และพัฒนาแหล่งวัฒนธรรมและธรรมชาติ สำรวจและรวบรวมข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับแหล่งวัฒนธรรมและธรรมชาติที่มีศักยภาพ เพื่อจัดทำเอกสารเสนอขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลกต่อไป

9. การปรับปรุงกระบวนการทำงาน ต้องมีการตั้ง KPI ที่ชัดเจน ขอให้มีการทำงานร่วมกันระหว่างภาครัฐบาล ภาคประชาชน และภาคเอกชน เพื่อทำงานให้ได้ผลประโยชน์สูงสุด

“นายกฯ เชื่อมั่นว่าด้วยความร่วมมือร่วมใจจากทุกคน การส่งเสริมเมืองน่าเที่ยวของประเทศไทยจะเจริญเติบโตและมีความยั่งยืนในระยะยาว โดยนายกฯ ได้ขอบคุณทุกคนที่ทำงานอย่างหนัก และมุ่งมั่นในการพัฒนาประเทศไทย พร้อมอวยพรให้ทุกคนประสบความสำเร็จ และมีความสุขในการปฏิบัติหน้าที่” โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี กล่าว

Advertisement