พีเพิล ยูนิตี้ นิวส์ : 11 พฤษภาคม 2567 วันแรก มีผู้สนใจขอรับใบสมัคร สว. 1,933 คน

กกต. – วานนี้ 10 พ.ค.เป็นวันแรก ที่สำนักงาน กกต.เปิดให้ผู้ประสงค์จะสมัครรับเลือกเป็นสมาชิกวุฒิสภา (สว.) สามารถขอรับใบสมัครได้ โดยต้องไปติดต่อขอรับใบสมัคร (สว. 2) พร้อมแบบข้อมูลแนะนำตัว (สว.3) และแบบหนังสือรับรองความรู้ ความเชี่ยวชาญ และประสบการณ์ หรือทำงานในกลุ่มที่สมัคร (สว.4) ด้วยตนเอง จากนายทะเบียนอำเภอหรือนายทะเบียนท้องถิ่น สำหรับกรุงเทพมหานครหรือผู้ที่ได้รับมอบหมาย ณ ที่ว่าการอำเภอหรือสำนักงานเขต โดยมีรายงานว่า มีผู้สนใจมารับใบสมัคร สว. วันแรก จำนวน 1,933 คน

สำหรับผู้ที่จะขอรับใบสมัคร ติดต่อขอรับเอกสารการสมัครจากนายทะเบียนอำเภอ หรือนายทะเบียนท้องถิ่นสำหรับกรุงเทพมหานคร

Advertisement