พีเพิล ยูนิตี้ นิวส์ : 2 พฤษภาคม 2567 รู้จัก “ทูตปู” นายมาริษ เสงี่ยมพงษ์  รมว.ต่างประเทศ คนใหม่ ประสบการณ์นักการทูตกว่า 30 ปี

นายมาริษ เสงี่ยมพงษ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ ที่ได้รับพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ แต่งตั้งเป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ หลังนายปานปรีย์ พหิทธานุกร ลาออกจากตำแหน่ง

นายมาริษ มีชื่อเล่นว่า ”ปู” หรือที่สื่อมวลชนจะเรียกกันว่า ”ทูตปู” สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีหลักสูตรรัฐศาสตร์บัณฑิต (การเมืองการปกครอง) มหาวิทยาลัยรามคำแหง, ปริญญาโทหลักสูตร Master of Arts (International Relations) มหาวิทยาลัยโอไฮโอ สหรัฐอเมริกา และผ่านการอบรมหลักสูตรนักบริหารระดับสูง หรือ นบส.รุ่นที่ 66 วิทยาลัยนักบริหาร สำนักงาน ก.พ.

สำหรับประวัติการรับราชการ นายมาริษ เริ่มต้นรับราชการที่กระทรวงการต่างประเทศในปี 2529 ในตำแหน่งเจ้าหน้าที่การทูต กองการสังคม กรมองค์การระหว่างประเทศก่อนที่จะเติบโต และเจริญก้าวหน้าในวิชาชีพ ก่อนดำรงตำแหน่งเลขานุการตรี จนถึงเลขานุการเอก สถานเอกอัครราชทูตไทย ประจำกรุงบรัสเซลส์ ราชอาณาจักรเบลเยียม จากนั้นได้รับการแต่งตั้งเป็นอัครราชทูตที่ปรึกษา สถานเอกอัครราชทูตไทยประจำกรุงเวียงจันทน์ สปป ลาว และอัครราชทูตในหลายประเทศ ได้แก่ อัครราชทูตประจำสถานเอกอัครราชทูตไทยกรุงเบอร์ลิน สหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี, อัครราชทูตประจำสถานเอกอัครราชทูตไทยกรุงปารีส สาธารณรัฐฝรั่งเศส และได้ดำรงตำแหน่งเอกอัคราชทูตวิสามัญผู้มีอำนาจเต็มในหลายประเทศ ได้แก่ เอกอัครราชทูตวิสามัญผู้มีอำนาจเต็มประจำสหพันธ์สาธารณรัฐประชาธิปไตยเนปาล, เครือรัฐออสเตรเลีย, นิวซีแลนด์ และแคนาดา ก่อนที่จะเกษียณอายุราชการในเดือนกันยายน 2562

ในรัฐบาลนายเศรษฐา ทวีสิน นายกรัฐมนตรี นายมาริษ ได้รับการแต่งตั้งให้เป็นที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ นายปานปรีย์ พหิทธานุกร รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศในขณะนั้น ก่อนที่นายกรัฐมนตรี จะได้นำชื่อนายมาริษ ขึ้นทูลเกล้าฯ ถวายเพื่อทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ แต่งตั้งเป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ หลังจากที่นายปานปรีย์ ได้ลาออกจากตำแหน่ง

Advertisement