พีเพิล ยูนิตี้ นิวส์ : 8 เมษายน 2567 ภายในเดือนเดียว กรมศุลกากรจับบุหรี่และบุหรี่ไฟฟ้าลักลอบนำเข้าราชอาณาจักร มูลค่ากว่า 34.11 ล้านบาท

นายพันธ์ทอง ลอยกุลนันท์ ที่ปรึกษาด้านการพัฒนาและบริหารการจัดเก็บภาษี ในฐานะโฆษกกรมศุลกากร เปิดเผยว่า ตามที่ นายเศรษฐา ทวีสิน นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง มีนโยบายให้ความสำคัญกับการป้องกันและปราบปรามการลักลอบนำเข้าบุหรี่และบุหรี่ไฟฟ้าอย่างเข้มงวดเพื่อสุขภาพที่ดีของประชาชน นั้น นายธีรัชย์ อัตนวานิช อธิบดีกรมศุลกากร จึงกำชับให้เจ้าหน้าที่ศุลกากรเข้มงวดกวดขันในการป้องกันและปราบปรามผู้กระทำความผิด เพื่อให้เป็นไปตามนโยบายของรัฐบาลและเพื่อปกป้องประชาชนและเยาวชนที่อาจได้รับสารพิษจากบุหรี่และบุหรี่ไฟฟ้า

โดยให้เจ้าหน้าที่ตามด่านศุลกากรในพื้นที่ต่าง ๆ ตรวจเข้มกับสินค้าทุกประเภทที่อาจมีการซุกซ่อนบุหรี่ หรือบุหรี่ไฟฟ้าเข้ามาในราชอาณาจักร รวมถึงบูรณาการกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในท้องที่เพื่อสืบสวนหาข่าวการลักลอบนำเข้า นอกจากนี้ ยังให้เจ้าหน้าที่ศุลกากรลงพื้นที่ตรวจเข้มร้านค้าที่มีการข่าวแจ้งว่าอาจมีการลักลอบจำหน่ายบุหรี่ที่ไม่เสียภาษีและบุหรี่ไฟฟ้าอีกด้วย

โดยตั้งแต่วันที่ 1 มีนาคม 2567  – 5 เมษายน 2567 ที่ผ่านมา กรมศุลกากรจับกุมผู้กระทำความผิดในการลักลอบนำบุหรี่เข้ามาในราชอาณาจักร จำนวน 176 ราย ปริมาณ 3,064,810 มวน มูลค่า 28,912,821 บาท และบุหรี่ไฟฟ้า น้ำยาบุหรี่ไฟฟ้า และอุปกรณ์บุหรี่ไฟฟ้า จำนวน 35 ราย ปริมาณ 37,244 ชิ้น มูลค่า 5,193,590 บาท รวมทั้งสิ้น 211 ราย มูลค่า 34.11 ล้านบาท ซึ่งการกระทำดังกล่าว ถือเป็นความผิดตามมาตรา 242 และมาตรา 246 ประกอบมาตรา 166 และมาตรา 167  แห่งพระราชบัญญัติศุลกากร พ.ศ. 2560 และกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง

Advertisement