พีเพิล ยูนิตี้ นิวส์ : 7 กุมภาพันธ์ 2567 นายกฯ สั่งการ ครม. เดินหน้าแก้ฝุ่น PM 2.5 ยกเชียงใหม่โมเดล หลังบูรณาการร่วมตรงจุดทำฝุ่นลดลงในรอบ 10 ปี พร้อมวางมาตรการตัดสิทธิช่วยเหลือเกษตรทุกรูปแบบ หากฝ่าฝืนเผาตอซัง พบเจ้าหน้าที่ละเลยถูกลงโทษตามระเบียบ

นายชัย วัชรงค์ โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี แถลงผลการประชุมคณะรัฐมนตรี ว่า นายเศรษฐา ทวีสิน นายกรัฐมนตรี ได้สั่งการในที่ประชุม ครม. เรื่องการแก้ไขปัญหาฝุ่นพีเอ็ม 2.5 โดยย้ำว่ารัฐบาลให้ความสำคัญกับเรื่องนี้เป็นอันดับต้นๆ อย่างจริงจัง โดยมีการตั้งคณะกรรมการขึ้นเพื่อแก้ปัญหาดังกล่าว นอกจากนี้ยังมีการยกร่างพระราชบัญญัติอากาศสะอาด โดยได้ส่งร่างไปยังสภาฯ แล้ว ซึ่งการลงพื้นที่ จ.เชียงใหม่ ของนายกฯ ถือเป็นจังหวัดต้นแบบ ซึ่งได้มีการประเมินสถานการณ์ในเชียงใหม่และจังหวัดใกล้เคียง ขณะนี้ปัญหาฝุ่น PM 2.5 ลดลง โดยเฉพาะเดือนมกราคม เมื่อเทียบย้อนหลังไปถึง 10 ปี โดยเดือนมกราคมปีนี้ คนเชียงใหม่บอกว่าปัญหาฝุ่นดีขึ้นที่สุด ปริมาณฝุ่นต่ำลงมาก แต่พื้นที่ กทม.-ปริมณฑล ยังไม่ลดลง นายกฯ จึงเน้นย้ำให้ทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องเน้นการทำงานเชิงรุก ใช้กลไกและกฎหมายที่มีอยู่ในปัจจุบันให้ทุกหน่วยงานนำไปปรับใช้ เพื่อกำหนดมาตรการให้มีความเข้มข้นและเป็นรูปธรรม โดยมีแนวทางดังต่อไปนี้คือ

1.ตัดความช่วยเหลือใดๆ จากภาครัฐ ให้กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ รณรงค์ให้เกษตรกรที่เผาเปลี่ยนไปใช้วิธีการฝังกลบ หากเกษตรกรรายใดติดปัญหาเรื่องเครื่องมือในการฝังกลบ ภาครัฐยินดีส่งเสริม แต่ถ้ายังฝืนเผาอยู่ จะถูกตัดสิทธิในการรับความช่วยเหลือจากภาครัฐทุกรูปแบบ

2.กรณีสินค้าเกษตรที่นำเข้าจากต่างประเทศ โดยเฉพาะจากประเทศเพื่อนบ้าน ให้กระทรวงเกษตรฯ และกระทรวงพาณิชย์ นำเข้ากำหนดมาตรการลดหรือห้ามนำเข้าสินค้าทางการเกษตรที่พิสูจน์ได้ว่ามีกระบวนการผลิตเกี่ยวข้องกับการเผา เช่น การนำเข้าข้าวโพด ซึ่งแหล่งนำเข้าข้าวโพดมีการเผาตอซังข้าวโพด หากมีการพิสูจน์ได้ให้ทั้ง 2 กระทรวงระงับการอนุญาตนำเข้า

3.กำหนดให้มีการจับกุม และบังคับใช้กฎหมายอย่างเคร่งครัด โดยให้กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ร่วมกับกระทรวงมหาดไทย และกระทรวงสาธารณสุข บังคับใช้กฎหมายอย่างเคร่งครัด โดยให้ผู้ว่าราชการจังหวัด ออกประกาศเขตห้ามเผา ตามพระราชบัญญัติป้องกันและบรรเทาสาธารณะภัย หากผู้ใดฝ่าฝืนให้มีการลงโทษตามกฏหมายอย่างเด็ดขาด

4.การลงโทษปรับ กรณีการเผาที่เป็นเหตุให้รำคาญ มีกฎหมายที่ว่าด้วยพระราชบัญญัติสาธารณสุข หากมีการลักลอบนำเข้าสินค้าที่เกี่ยวกับการเผาในประเทศเพื่อนบ้าน ที่เกี่ยวข้องจับกุมและลงโทษตามกฎหมาย ทั้งนี้ ให้ผู้ว่าราชการจังหวัดดูแลพื้นที่ให้เข้มงวด ไม่ให้เกิดการเผาและลักลอบนำเข้า ถ้ายังเผา และปล่อยให้มีการลักลอบนำเข้าสินค้าที่เกิดจากการเผาจากประเทศต้นทาง ผู้ว่าราชการจังหวัดและข้าราชการที่เกี่ยวข้อง จะต้องมีส่วนรับผิดชอบ และอาจถูกพิจารณาโทษตามกฎหมายตามระเบียบที่เกี่ยวข้องต่อไป

5.แนวทางการสนับสนุนเชิงรุก ให้กรมประชาสัมพันธ์ และ อสมท ประชาสัมพันธ์เชิงรุก ให้ประชาชนทราบว่ารัฐบาลเอาจริงเอาจังกับปัญหานี้ หากมีเจ้าหน้าที่คนไหนหย่อนยานจะถูกลงโทษ นอกจากนี้ยังขอให้กระทรวงเกษตรฯ ให้ความรู้กับเกษตรกร เรื่องการไถกลบและผลเสียของการเผา พร้อมขอให้กระทรวงอุตสาหกรรม ประสานความร่วมมือกับผู้ประกอบการ กำหนดมาตรการสนับสนุน

โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี  กล่าวว่า นายกฯ ขอให้นำข้อสั่งการดังกล่าวไปปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรม โดยขอให้คณะกรรมการจัดการปัญหามลภาวะทางอากาศเพื่อความยั่งยืน ซึ่งมี พล.ต.อ.พัชรวาท วงษ์สุวรรณ เป็นประธาน ให้นำแนวทางดังกล่าวไปพิจารณาร่วมกับส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง และทำให้เป็นมาตรการที่ชัดเจน เพื่อสนองตอบต่อคณะรัฐมนตรีโดยด่วน

Advertisement