พีเพิล ยูนิตี้ นิวส์ : 5 กุมภาพันธ์ 2567 วาเลนไทน์ปีนี้ “พรหมลิขิตผูกพัน รักนิรันดร์ ณ บางรัก (Love Infinity)” ลุ้นทะเบียนสมรสทองคำ 12 ฉบับ

นายจักกพันธุ์ ผิวงาม รองผู้ว่าฯ กทม. เป็นประธานแถลงข่าวจัดงาน “พรหมลิขิตผูกพัน รักนิรันดร์ ณ บางรัก (Love Infinity)” ซึ่งกำหนดจัดขึ้นในวันพุธที่ 14 กุมภาพันธ์ 2567 ณ Event Hall ชั้น B1 ศูนย์การค้าจิวเวลรี่เทรดเซ็นเตอร์ (ซอยสีลม 19) เพื่อให้บริการจดทะเบียนสมรสนอกสถานที่ในวันแห่งความรัก (วันวาเลนไทน์) และอำนวยความสะดวกแก่คู่รักที่มีความประสงค์จดทะเบียนสมรสที่สำนักงานเขตบางรัก เนื่องจากมีชื่ออันเป็นมงคล อีกทั้งเพื่อกระตุ้นให้เห็นความสำคัญของการจดทะเบียนสมรส ซึ่งก่อให้เกิดสิทธิและหน้าที่ตามกฎหมายอันเป็นการส่งเสริมให้สถาบันครอบครัวมีความมั่นคง โดยมีสำนักงานเขตบางรัก สภาวัฒนธรรมเขตบางรัก ศูนย์การค้า จิวเวลรี่ เทรด เซ็นเตอร์ ในเครือกลุ่มเซ็นทรัล บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน) สมาคมผู้ค้าอัญมณีไทยและเครื่องประดับ ตลอดจนผู้สนับสนุนทั้งภาครัฐและเอกชน ร่วมแถลง

นายจักกพันธุ์ กล่าวว่า การจัดงานสำหรับการจดทะเบียนสมรสในวันวาเลนไทน์สํานักงานเขตบางรักได้จัดมาหลายปีแล้ว แต่ในแง่ของหลักการวัตถุประสงค์หลักของกรุงเทพมหานครคือต้องการให้คนในกรุงเทพฯ ทุกคนที่มารับบริการของกรุงเทพมหานครได้รับความสะดวกสบายเกี่ยวกับการจดทะเบียนสมรส แต่อย่างไรก็ดีเราก็มองว่าความจริงแล้ว ครอบครัวของเรา สังคมของเราสําคัญ ขณะเดียวกันถ้าเรามีครอบครัวที่มีความเข้มแข็ง เป็นครอบครัวที่สามารถจะพัฒนากรุงเทพมหานครของเราได้ด้วยก็จะเป็นเรื่องที่สําคัญ ดังนั้นถ้าเรามีลักษณะของกิจกรรมที่ส่งเสริมความเข้มแข็งได้ให้ครอบครัวของเรา เป็นครอบครัวที่มีความมั่นคงก็จะทําให้สังคมกรุงเทพมหานครมีการพัฒนา ถ้าความรักในครอบครัว มีความเจริญ มีความมั่นคง ก็มั่นใจว่าสังคมของเราก็จะมีความเข้มแข็ง เพราะฉะนั้นความรักในวันวาเลนไทน์ก็คงจะไม่เป็นความรักเดียวแต่จะเป็นความรักทั้งหมดที่เกิดขึ้น ในพื้นที่ของเราไม่ว่าจะเป็นระหว่างชุมชน องค์กรต่างๆ จะเป็นตัวสําคัญที่ทําให้การพัฒนาของเราให้กรุงเทพมหานครมีความยั่งยืน โดยเฉพาะอย่างยิ่งในวันนี้ก็จะเป็นการสื่อความหมายของความรักในสังคมของเรา เราคงจะไม่ได้พูดถึงเฉพาะเรื่องของความรักระหว่างผู้หญิงกับผู้ชาย ถึงแม้ว่าจะเป็นเพศเดียวกัน มั่นใจว่าในปัจจุบันก็พยายามที่จะมีการพิจารณากฎหมาย ซึ่งตอนนี้สภาผู้แทนราษฎรก็พยายามเร่งรัดกฎหมายดังกล่าว หลังจากนั้นกรุงเทพมหานครก็คงจะมีแนวทางในการปฏิบัติเพื่อให้บุคคลในสังคมของเราได้มีความรักที่เท่าเทียมกันต่อไป

สำหรับการจดทะเบียนสมรสในวันวาเลนไทน์ ในทุกปีการจดทะเบียนสมรสที่เขตบางรัก ยังคงได้รับความนิยม และถูกเลือกเป็นสถานที่จดทะเบียนสมรสของคู่รักเป็นจำนวนมาก เมื่อปี 2566 มีคู่รักมาจดทะเบียนสมรสที่เขตบางรัก ทั้งหมด 3,441 คู่ เฉพาะในวันวาเลนไทน์ จำนวน 640 คู่ ซึ่งเป็น อันดับที่ 1 ของทั้ง 50 เขต เขตบางรักเป็นสำนักทะเบียนที่คู่รักนิยมมาจดทะเบียนสมรส มากที่สุดในประเทศไทย การค้นหาอัตลักษณ์ และนำมาส่งเสริมเป็นเทศกาลเฉพาะถิ่น ถือเป็นหนึ่งในหัวใจสำคัญภายใต้นโยบายบริหารกรุงเทพมหานคร เป็นรากฐานในการช่วยส่งเสริมเศรษฐกิจ และความคิดสร้างสรรค์เฉพาะย่าน ซึ่งได้กำหนดไว้ในนโยบาย 9 ดี 9 ด้าน และขอเชิญชวนประชาชนผู้มีความรัก ที่ต้องการจดทะเบียนสมรสในวันแห่งความรัก เข้าร่วมกิจกรรมตามที่สำนักงานเขตจัดขึ้น และขออวยพรให้คู่รักทุกคู่มีความสุข ความเจริญ และมีความมั่นคงในชีวิต สืบไป

ด้าน นางธราพร อำนวยสาร ผู้อำนวยการเขตบางรัก กล่าวว่า “สำนักงานเขตบางรัก ได้ร่วมกับสภาวัฒนธรรมเขตบางรัก ศูนย์การค้าจิวเวลรี่เทรดเซ็นเตอร์ และผู้สนับสนุนทั้งภาครัฐและเอกชน กำหนดจัดงาน “พรหมลิขิตผูกพัน รักนิรันดร์ ณ บางรัก (Love Infinity)” จึงขอเชิญชวนคู่รักที่วางแผน จะจดทะเบียนสมรสหรือคู่บ่าวสาวที่ต้องการจดทะเบียนในวันดังกล่าว โดยวัตถุประสงค์ของการจัดงานในครั้งนี้ เพื่อตอบสนองความต้องการของประชาชนในการมาจดทะเบียนสมรสที่สำนักงานเขตบางรัก และเป็นการกระตุ้น ให้เห็นความสำคัญของการจดทะเบียนสมรส ซึ่งก่อให้เกิดสิทธิและหน้าที่ตามกฎหมาย อันเป็นการสงเสริมให้สถาบันครอบครัวมีความมั่นคง และยังเป็นการอำนวยความสะดวกแกประชาชน เนื่องจากสำนักงานเขตบางรักมีพื้นที่คับแคบ ไม่สามารถรองรับประชาชนที่มาขอรับบริการได้เพียงพอ และไม่สะดวกในการให้บริการ”

ด้านคุณชมพล พรจินดารักษ์ อุปนายก 1 สมาคมผู้ค้าอัญมณีไทยและเครื่องประดับ กล่าวว่า สำหรับในปีนี้ยังได้สมาพันธ์สมาคมอัญมณี เครื่องประดับ และโลหะมีค่า (ประเทศไทย) มาเป็นผู้สนับสนุนร่วมอีกด้วย ซึ่งทะเบียนสมรสสลักชื่อคู่สมรสลงบนแผ่นทองคำแท้ จำนวน 12 คู่ ถือเป็นของขวัญล้ำค่า ที่ไม่สามารถเทียบมูลค่าได้ แทนคำอวยพรจากสมาคมผู้ค้าอัญมณีไทยฯ และเป็นเครื่องหมายแห่งความรักของสามีภรรยา ที่พร้อมจะใช้ชีวิตร่วมกันเพื่อสร้างครอบครัว

สำหรับปีนี้คู่รักที่ประสงค์จดทะเบียนสมรสในวันแห่งความรัก สำนักงานเขตบางรักได้เปิดให้ลงทะเบียนล่วงหน้า ด้วยการสแกน QR Code ตั้งแต่วันจันทร์ที่ 15 มกราคม ที่ผ่านมา ถึงวันจันทร์ที่ 12 กุมภาพันธ์ 2567 โดยเปิดรับจำนวน 789 คู่ เพื่อให้คู่รักได้รับความสะดวกเพิ่มขึ้น อีกทั้งไม่เกิดความผิดพลาดในเรื่องของเอกสารหลักฐานต่างๆ ที่จะใช้ประกอบการจดทะเบียนสมรส เฉพาะกรณี จดทะเบียนสมรสกับชาวต่างชาติ จะต้องเดินทางมายื่นเอกสารด้วยตนเองที่สำนักงานเขตบางรักล่วงหน้าเท่านั้น ในวันและเวลาราชการ (วันจันทร์-วันศุกร์ เวลา 08.00-16.00 น) เพื่อเจ้าหน้าที่จะได้ดำเนินการตรวจสอบความถูกต้องของเอกสารกับทางสถานทูต และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องก่อน สอบถามเพิ่มเติม โทร. 02 236 1395 ต่อ 6231 หรือ 6233 ในวันและเวลาราชการ ดูรายละเอียดทางเว็บไซต์ www.bangkok.go.th/bangrak หรือทางเฟซบุ๊ก ฝ่ายทะเบียน สำนักงานเขตบางรัก

ทั้งนี้ ในวันที่ 14 กุมภาพันธ 2567 สำนักงานเขตบางรักได้จัดเจ้าหน้าที่ เตรียมพร้อมบริการจดทะเบียนสมรส โดยจะเริ่มเปิดตรวจสอบคำร้องตั้งแต่เวลา 07.00-16.00 น. สำหรับช่วงเช้าเวลา 08.30 น. จะจัดพิธีแหขบวนขันหมากจำลอง ตามรูปแบบของวัฒนธรรมไทย และมีพิธีเปิดงานในเวลา 09.00 น. โดยเริ่มจดทะเบียนสมรสจริงให้กับคู่สมรสตัวอย่าง และมอบรางวัลทะเบียนสมรสทองคำ จากนั้นเริ่มจดทะเบียนสมรสคูแรก ในเวลา 08.00 น. ซึ่งคู่รักที่มาร่วมงานจะได้รับของที่ระลึกทุกคู่ และมีสิทธิ์ลุ้นรับทะเบียนสมรสทองคำ รวมทั้งหมดจำนวน 12 ฉบับ เริ่มตั้งแต่เวลา 08.00 น. นอกจากนี้ยังมีกิจกรรมให้คู่สมรสได้ร่วมสนุกภายในงาน เพื่อลุ้นรับของรางวัลจากผู้สนับสนุนอีกมากมาย สำหรับคู่รักที่มีความประสงค์จะร่วมงาน “พรหมลิขิตผูกพัน รักนิรันดร์ ณ บางรัก (Love Infinity)’” ในวันวันพุธที่ 14 กุมภาพันธ์ 2567 สามารถเดินทางมายังศูนย์การค้าจิวเวลรี่เทรดเซ็นเตอร์ ด้วยรถยนต์ส่วนตัวโดยจอดรถในตัวอาคารได้ หรือเดินทางด้วยรถไฟฟ้า ห่างจากรถไฟฟ้า BTS สถานีสุรศักดิ์ ประมาณ 500 เมตร รถประจำทางสาย 15, 76, 77, 115, 163, 504, 514, 4-68 โดยสามารถเข้าร่วมจดทะเบียนสมรสได้ตั้งแต่เวลา 08.00-16.00 น.

Advertisement