พีเพิล ยูนิตี้ นิวส์ : 23 มกราคม 2567 ชุมพร – นายกฯ รับหนังสือคัดค้านการก่อสร้างโครงการแลนด์บริดจ์ จากชาวบ้านเครือข่ายรักษ์พะโต๊ะ จ.ชุมพร ฝากทบทวนผลการศึกษาโครงการใหม่ ด้านนายกฯ ยืนยันรัฐบาลคำนึงถึงผลกระทบที่จะเกิดขึ้นกับทุกฝ่าย

หลังเสร็จสิ้นการประชุม ครม.สัญจร นายเศรษฐา ทวีสิน นายกรัฐมนตรี เดินทางมาที่มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ศูนย์การศึกษา จ.ระนอง เพื่อรับหนังสือคัดค้านการก่อสร้างโครงการแลนด์บริดจ์ จากชาวบ้านเครือข่ายรักษ์พะโต๊ะ จ.ชุมพร โดยเครือข่ายฝากให้ทบทวนผลการศึกษาโครงการใหม่ เนื่องจากมองว่าไม่ได้มาตรฐานทางวิชาการ และไม่เคารพการมีส่วนร่วมของประชาชน รวมถึงเสนอให้ตั้งคณะทำงานร่วมระหว่างนักการเมือง หน่วยงานราชการ และชาวบ้าน เพื่อร่วมกันถ่วงดุลและตรวจสอบโครงการ

นายกรัฐมนตรีนั่งรับฟังข้อเสนอแนะและข้อเรียกร้องจากชาวบ้านนานกว่า 10 นาที ก่อนบอกกับชาวบ้านว่าขออย่ากังวล รัฐบาลจะมีการพิจารณาข้อมูลต่างๆ และความกังวลของชาวบ้านอย่างรอบด้าน ยืนยันรัฐบาลคำนึงถึงผลกระทบที่จะเกิดขึ้นกับทุกฝ่าย