พีเพิล ยูนิตี้ นิวส์ : 24 พฤศจิกายน 2566 หัวหน้ากลุ่มงานจิตเวชฯ โรงพยาบาลตำรวจ ยืนยันมีการดูแลสุขภาพจิตของข้าราชการตำรวจ เฝ้าระวังอย่างต่อเนื่อง ปรึกษาสายด่วนซึมเศร้าเราใส่ใจ ได้ตลอด 24 ชม.

พ.ต.อ.เกริกกมล แย้มประยูร นายแพทย์ (สบ 5) หัวหน้ากลุ่มงานจิตเวชและยาเสพติด โรงพยาบาลตำรวจ เปิดเผยว่า โรงพยาบาลตำรวจมีการดูแลสุขภาพจิตของข้าราชการตำรวจ โดยมีการประเมินสุขภาพจิตในการคัดเลือกก่อนบรรจุเป็นข้าราชการตำรวจ นักเรียนเตรียมทหารสังกัดสำนักงานตำรวจแห่งชาติ และนักเรียนนายสิบตำรวจ และในการตรวจสุขภาพประจำปีของตำรวจจะมีการประเมินสุขภาพจิตควบคู่ไปด้วย อาทิ หน่วยที่ใช้กำลังหรือยุทธวิธี อย่างผู้ทำลายวัตถุระเบิด นักบิน ผู้ปฏิบัติการใต้น้ำ อาจารย์ฝ่ายปกครอง จะใช้แบบประเมินแบบละเอียด หากพบบุคคลใดมีปัญหาหรือมีความเสี่ยงก่อเหตุรุนแรงต่อตัวเองหรือผู้อื่นจะได้รับความช่วยเหลือประคับประคองทางจิตใจและสังคม แนะนำให้เข้าตรวจวินิจฉัยและรักษากับจิตแพทย์ต่อไป สำหรับหน่วยงานในกรุงเทพฯ จะมีช่องทางด่วนให้เข้ารับบริการที่ห้องตรวจโรคจิตเวชฯ โรงพยาบาลตำรวจ

นอกจากนี้ทางโรงพยาบาลตำรวจยังมีการเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจการดูแลสุขภาพจิตอย่างต่อเนื่อง ในรูปแบบออนไลน์และการจัดสัมมนาเชิงปฏิบัติการในแต่ละภาคอีกด้วย รวมถึงการใส่เนื้อหาดูแลสุขภาพจิตไว้ในหลักสูตรการฝึกอบรมต่างๆ ของสำนักงานตำรวจแห่งชาติด้วย

ทั้งนี้ โรงพยาบาลตำรวจมีการให้คำปรึกษาและข้อแนะนำด้านสุขภาพจิต ทั้งข้าราชการตำรวจ ครอบครัว และประชาชน ผ่านทางสายด่วน ซึมเศร้าเราใส่ใจ 08 1932 0000 หรือเพจเฟซบุ๊ก ซึมเศร้าเราใส่ใจ มีเจ้าหน้าที่ให้คำปรึกษาตลอด 24 ชม.

Advertisement