People Unity News : 16 กันยายน 2566 “นพ.ชลน่าน” ประกาศ 12 นโยบายสุขภาพเริ่มทำทันที แต่เห็นผลเชิงประจักษ์ 100 วัน การรักษามะเร็งครบวงจร และบริการวัคซีนมะเร็งปากมดลูก

นพ.ชลน่าน ศรีแก้ว รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข และนายสันติ พร้อมพัฒน์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุข แถลงผลการหารือประชุมนัดพิเศษกับผู้บริหารกระทรวงสาธารณสุขขับเคลื่อน 12 นโยบาย อาทิ โรงพยาบาลกรุงเทพมหานคร 50 เขต 50 โรงพยาบาล, การดูแลสุขภาพจิตและบำบัดฟื้นฟูยาเสพติด, การรักษามะเร็งแบบครบวงจร, การสร้างขวัญและกำลังใจให้กับบุคลากร, สาธารณสุขชายแดนรวมถึงการพัฒนาโรงพยาบาลชุมชนแม่ข่ายและดิจิทัลสุขภาพ รวมถึงส่งเสริมการมีบุตร ซึ่งในส่วนของนโยบายที่เป็นควิกวินนั้น สามารถทำให้เห็นผลได้ภายใน 100 วัน คือมะเร็งครบวงจร และการให้วัคซีนมะเร็งปากมดลูก ซึ่งทั้งหมดนี้ยังคงจะครอบคลุม และเป็นส่วนหนึ่งในนโยบาย 30 บาทพลัส ส่วนพื้นที่ไหนที่จะระบุให้มีการนำร่องใช้บัตรประชาชนใบเดียวในการรักษาระบบหลักประกันสุขภาพนั้นยังคงอยู่ในระหว่างการหารือ

นพ.ชลน่าน กล่าวว่า ส่วนเรื่องของการส่งเสริมการมีบุตรนั้นเนื่องจากตระหนักว่าขณะนี้อัตราวัยแรงงานลดลงและอัตราเกิดก็ลดลง เหลือ 500,000 คน ในปี 2565 ซึ่งหากจะให้มีอัตราแรงงานที่เหมาะสมและเกิดความสมดุลจะต้องมีอัตราเกิดต่อปีเพิ่มขึ้น ประมาณ 2.1% หรือมีอัตราเกิดประมาณ 1.5 ล้านคนต่อปี

Advertisement