People Unity News : 7 กันยายน 2566 ที่พรรคเพื่อไทย – นายกฯ พบกลุ่มสตรี ย้ำ เป็นรัฐบาลของประชาชน ให้ความสำคัญกับความเสมอภาคเท่าเทียม พร้อมกับการกระตุ้นเศรษฐกิจ

นายเศรษฐา ทวีสิน นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง ให้การต้อนรับคณะนักธุรกิจและสมาคมสตรีจากภาคส่วนต่างๆ เข้ามาร่วมแสดงความยินดีกับนายกรัฐมนตรี พร้อมเสนอให้นายกรัฐมนตรีส่งเสริมบทบาทสตรี  และหาทางออกปัญหาที่เกิดจากสถาบันครอบครัวที่ไม่ได้รับการแก้ไข  รวมทั้งขอให้ฟื้นกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี ซึ่งเป็นกองทุนส่งเสริมอาชีพของสตรีที่เกิดขึ้นช่วงรัฐบาลนางสาวยิ่งลักษณ์ ชินวัตร อดีตนายกรัฐมนตรี  ซึ่งการส่งเสริมบทบาทสตรีอย่างเท่าเทียม จะส่งผลดีในภาพรวมของประเทศต่อไป  พร้อมแสดงความเชื่อมั่นในความรู้ ความสามารถของนายกรัฐมนตรี จะนำพาความแข็งแกร่งทุกด้าน นำพาประเทศไทยผ่านพ้นวิกฤต  ขอให้กำลังใจนายกรัฐมนตรีในการทำงานเพื่อประเทศชาติให้สำเร็จลุล่วงต่อไป

“ขอกราบขอบพระคุณสำหรับคำอวยพรที่ยิ่งใหญ่  สำหรับภารกิจที่หนักหนาขนาดนี้  ดีใจที่ในภาคของสตรีเข้าใจว่ารัฐบาลของประชาชนที่เข้ามาบริหารจัดการในขณะนี้ เราพิจารณาเรื่องความเท่าเทียมและสิทธิของสตรีด้วย ขณะนี้เราไม่ได้ดูเพียงเศรษฐกิจเพียงอย่างเดียว แต่เรายังมีปัญหาเรื่องความเท่าเทียม มีเรื่องสิทธิของสตรี ขณะนี้ประเทศประสบปัญหาเยอะ ไม่ใช่เพียงเศรษฐกิจเพียงอย่างเดียว เรื่องความเหลื่อมล้ำ ความไม่เสมอภาค ความเท่าเทียม  ถือว่าเราต้องเยียวยาจิตใจของประชาชนทุกภาคส่วน  รัฐบาลของเรา รัฐบาลของประชาชน มีความตั้งใจจริงที่จะนำมาซึ่งความเสมอภาคและความเท่าเทียม ซึ่งภาคของสตรีเป็นภาคหนึ่งที่รัฐบาลให้ความสำคัญ” นายกรัฐมนตรี กล่าว

นายกรัฐมนตรี กล่าวว่า การที่ภาคสตรีมาพบวันนี้ จะช่วยลดการมองว่ารัฐบาลมุ่งเพียงเรื่องเศรษฐกิจเพียงอย่างเดียว เรื่องของสังคมและความเท่าเทียมถือเป็นเรื่องที่สำคัญ  ดีใจที่สตรีหลายภาคส่วนมาพบวันนี้  โดยเฉพาะมีกงสุลกิตติมศักดิ์สหรัฐเม็กซิโก ประจำจังหวัดภูเก็ตมาด้วย ซึ่งรัฐบาลมีแผนงานส่งเสริมการท่องเที่ยวในจังหวัดนั้น จึงขอความร่วมมือให้ท่านตอบสนองแนวนโยบายที่เราจะส่งเสริมการท่องเที่ยวด้วย เนื่องจากการท่องเที่ยวเป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจระยะสั้นที่สำคัญที่สุด

สำหรับผู้เข้าพบนายกรัฐมนตรีในวันนี้ 1.สมาคมสตรีไทยดีเด่นแห่งชาติ 2.สมาคมชาวเหนือแห่งประเทศไทย 3.สมาคมนักธุรกิจและวิชาชีพแห่งประเทศไทย-นครปฐม 4.สมาคมนักธุรกิจและวิชาชีพแห่งประเทศไทย-เพชรบุรี 5.สมาคมไหหลำ 6.มูลนิธิกฤตานุสรณ์ในพระบรมราชูปถัมภ์ 7.มูลนิธิพัฒนาวิชาชีพสตรี 8.กลุ่มแอมเฟรม 9.ศาลแรงงานภาค 3 10.กงสุลกิตติมศักดิ์ สหรัฐเม็กซิโก ประจำจังหวัดภูเก็ต เขตกงสุล ภูเก็ต พังงา กระบี่ 11.ซอนต้า 8 12.บริษัท สมพลเบดดิ้ง แอนด์ แมทเทรส อินดัสตรี จำกัด 13.ชมรมเพลินไทย สมัยนิยม 14.นางเยาวเรศ ชินวัตร

Advertisement