People Unity News : 5 กันยายน 2566 ที่ทำเนียบรัฐบาล – นายกฯ นำ ครม.ถ่ายภาพหมู่หน้าตึกไทยคู่ฟ้า หลังเข้าเฝ้าฯ ถวายสัตย์ปฏิญาณ เผยพร้อมน้อมนำกระแสพระราชดำรัสมาเป็นแนวทางในการปฏิบัติราชการต่อไป ยืนยันจะทำงานแบบลืมความเหน็ดเหนื่อยทุกวัน ทุกนาที

นายเศรษฐา ทวีสิน นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง นำคณะรัฐมนตรีถ่ายภาพหมู่ ที่บริเวณหน้าตึกไทยคู่ฟ้า ทำเนียบรัฐบาล ภายหลังเข้าเฝ้าฯ ถวายสัตย์ปฏิญาณ เป็นธรรมเนียมปฏิบัติของคณะรัฐมนตรีชุดใหม่ โดยได้รับความสนใจจากบรรดาสื่อมวลชนจำนวนมาก ซึ่งถือว่าเป็นการเปิดตัวครั้งแรก โดยรัฐมนตรีที่มาจากพรรคร่วมฯ มีสีหน้ายิ้มแย้ม

หลังจากนั้น นายเศรษฐา แถลงว่า ได้นำคณะรัฐมนตรีเข้าเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาท ถวายสัตย์ปฏิญาณเป็นที่เรียบร้อยแล้ว พร้อมน้อมนำกระแสพระราชดำรัสมาเป็นแนวทางในการปฏิบัติราชการต่อไป ขอยืนยันว่าเป็นรัฐบาลของประชาชน ที่จะเข้ามาทำงานเพื่อแก้ปัญหาให้กับประชาชน โดยจะทำงานแบบลืมความเหน็ดเหนื่อยทุกวัน ทุกนาที เอาปัญหาของประชาชนเป็นที่ตั้ง โดยจะลงพื้นที่ตั้งแต่วันศุกร์นี้ (8 ก.ย.66) ลงพื้นที่ จ.ขอนแก่น อุดรธานี และหนองคาย เพื่อรับทราบปัญหาของประชาชนในพื้นที่ และในวันจันทร์ (11 ก.ย.) จะแถลงนโยบายของรัฐบาลต่อที่ประชุมรัฐสภา พร้อมสร้างความชอบธรรมในการบริหารราชการแผ่นดิน ฟื้นฟูหลักนิติธรรม สร้างโอกาสความเท่าเทียม และเน้นการแก้ปัญหาเศรษฐกิจ

นายเศรษฐา เผยว่า การประชุมคณะรัฐมนตรีในวันพรุ่งนี้ (6 ก.ย.) จะเป็นการพูดคุยกันในพรรคร่วมฯ เพื่อกำหนดนโยบายก่อนที่จะแถลงต่อที่ประชุมรัฐสภา พร้อมขอโอกาสให้รัฐมนตรีได้ทำงาน เชื่อว่ารัฐมนตรีทุกคนเข้าใจนโยบายของตนที่ให้ทำงานโดยไม่รู้จักเหน็ดเหนื่อย พร้อมผลักดันนโยบายที่จำเป็น เพื่อแก้ปัญหาปากท้องให้กับประชาชน มั่นใจการทำงานของรัฐมนตรีพรรคร่วมรัฐบาลจะไม่มีการแบ่งฝ่าย

Advertisement