People Unity News : 21 มกราคม 66 นายกรัฐมนตรีร่วมรำลึกถึง “หมอกระต่าย” เนื่องใน “วันความปลอดภัยของผู้ใช้ถนน” 21 มกราคม กระตุ้นเตือนให้มีจิตสำนึกรักความปลอดภัยแก่ผู้ใช้ถนน

นายอนุชา บูรพชัยศรี รองเลขาธิการนายกรัฐมนตรีฝ่ายการเมือง ปฏิบัติหน้าที่โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เปิดเผยว่า พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม เชิญชวนคนไทยร่วมรำลึกถึง พญ.วราลัคน์ สุภวัตรจริยากุล หรือหมอกระต่าย เนื่องใน “วันความปลอดภัยของผู้ใช้ถนน” 21 มกราคม ของทุกปี ทั้งนี้ เพื่อกระตุ้นเตือน สร้างความตระหนักให้มีจิตสำนึกรักความปลอดภัยแก่ผู้ใช้ถนน ทุกเพศ ทุกวัย และผู้ขับขี่ยานพาหนะทุกประเภท ตลอดจนส่งเสริมและสร้างการรับรู้ให้เกิดเป็นวัฒนธรรมความปลอดภัย มีระเบียบวินัยในการใช้รถใช้ถนน เพื่อป้องกันมิให้เกิดการบาดเจ็บหรือเสียชีวิตจากอุบัติเหตุทางถนนขึ้นอีก

นายอนุชา กล่าวว่า รัฐบาลเน้นย้ำให้มีการป้องกันแก้ไขปัญหาอุบัติเหตุทางถนนอย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะมาตรการ 4 ห้าม 2 ต้อง ได้แก่ ห้ามขับเร็ว ห้ามดื่ม-เมาขับ ห้ามง่วงขับ ห้ามโทรขับ และต้องคาดเข็มขัด ต้องสวมหมวกนิรภัยเมื่อขี่จักรยานยนต์ รวมถึงให้ความสำคัญต่อการพัฒนาและเพิ่มการลงทุนเพื่อความปลอดภัยทางถนนที่ยั่งยืน ซึ่งเป็นหัวใจสำคัญ นำไปสู่เป้าหมายแห่งการสร้างถนนปลอดภัย มุ่งเน้นให้ทุกคนในประเทศมีจิตสำนึก ปฎิบัติตามกฎหมายอย่างเคร่งครัด เพื่อให้เกิดความปลอดภัยทางถนนที่ยั่งยืน

“นายกรัฐมนตรี กำชับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนเจ้าหน้าที่กวดขันบังคับใช้กฎหมายจราจรอย่างจริงจังและเข้มงวด เน้นย้ำขอให้ทุกคนมีจิตสำนึกในการใช้รถใช้ถนน ร่วมกันรับผิดชอบต่อสังคม” นายอนุชา กล่าว

Advertisement