People Unity News : 27 กันยายน 2565 กทม.เตรียมพร้อมรับพายุโนรู ซึ่ง กทม.ก็เป็นหนึ่งในพื้นที่ที่จะได้รับผลกระทบ ในช่วงวันที่ 28-29 ก.ย.นี้ จึงสั่งการให้เพิ่มการจัดวางแนวกระสอบทรายเพื่อป้องกันน้ำท่วม 2.5 ล้านกระสอบ

นายชัชชาติ สิทธิพันธุ์ ผู้ว่าฯ กทม. กำชับให้เร่งระบายน้ำในคลองต่างๆ ให้มากที่สุด และเสริมคันกั้นน้ำบริเวณจุดอ่อนน้ำท่วม ซึ่งขณะนี้ได้จัดสรรงบประมาณเพื่อซื้อกระสอบทราย 2.5 ล้านกระสอบแล้ว โดยจะกระจายให้ชุมชนช่วยกัน วางป้องกันกันเองในเบื้องต้นเพราะชุมชนจะรู้ว่าพื้นที่ไหนเสี่ยงน้ำท่วม โดย กทม.จะสนับสนุนอุปกรณ์ ช่วยบรรเทาความเสียหาย วางแนวกระสอบทรายกั้นพื้นที่ต่างๆ ให้ครอบคลุมทุกจุดฟันหลอและเพิ่มแนวป้องกันให้สูงขึ้นจากเดิม และให้เจ้าหน้าที่ทำฉากทัศน์ ถึงความเป็นไปได้ของเส้นทางพายุว่าจะกระทบกับพื้นที่ส่วนใดบ้าง โดยเฉพาะการระบายน้ำของเขื่อนป่าสักชลสิทธิ์ และการระบายน้ำมาทางเจ้าพระยา ส่วนจำนวนกระสอบทรายขณะนี้มีความพร้อมแล้ว 200,000 กระสอบ และเพิ่มอีก 2.5 ล้านกระสอบ ที่จัดสรรงบฯล่าสุด ซึ่งจะร่วมกับหลายหน่วยงานเรียงกระสอบทรายริมแม่น้ำเจ้าพระยา และตั้งวางเครื่องสูบน้ำ และเตรียมจุดพักฉุกเฉินไว้รองรับด้วย

นอกจากนี้ กทม.ยังเตรียมระบบป้องกัน แจ้งเตือนฝนไปยังเขตก่อน 2 ชั่วโมง ให้เขตเตรียมพร้อมและลงพื้นที่ตรวจตราความพร้อม และเมื่อเกิดเหตุฝนตก จะจัดเตรียมหน่วยช่วยเหลือประชาชน รถรับ-ส่ง ศูนย์ซ่อม รถลาก เพื่ออำนวยความสะดวกในเส้นทางต่างๆได้อย่างรวดเร็ว

Advertisement