People Unity News : 22 สิงหาคม 65 จากกรณีมีการแชร์ข่าวต่อๆกันในโลกออนไลน์ ระบุว่าวันที่ 22 – 28 ส.ค. 65 จะเกิดพายุ 9 ลูกพร้อมกัน และล้อมประเทศไทยจนทำให้น้ำท่วมกรุงเทพฯ

กรมอุตุนิยมวิทยา ชี้แจงว่า ข้อมูลดังกล่าวไม่เป็นความจริง และไม่ได้มีที่มาจากข้อมูลของกรมอุตุนิยมวิทยา ซึ่งจากการวิเคราะห์สภาพอากาศล่าสุดในช่วง 22 – 28 ส.ค. 65 ยังไม่มีแนวโน้มว่าจะเกิดพายุถึง 9 ลูก ตามที่ปรากฏในสื่อดังกล่าว

อย่างไรก็ตาม สภาพอากาศของประเทศไทยขณะนี้อยู่ในช่วงฤดูฝน ปัจจัยที่ทำให้เกิดฝนหนักได้แก่ ร่องมรสุม และมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ หากมีแนวโน้มว่าจะเกิดสภาพอากาศรุนแรง หรือมีพายุหมุนเขตร้อนเกิดขึ้นในมหาสมุทรแปซิฟิกหรือทะเลจีนใต้หรืออ่าวเบงกอลจริง และมีแนวโน้มที่จะส่งผลกระทบกับประเทศไทย จะประกาศเตือนล่วงหน้าอย่างน้อย 3 วัน

จึงขอความร่วมมือประชาชนอย่าหลงเชื่อ อย่าส่งต่อหรือแชร์ข้อมูลดังกล่าวในสื่อสังคมออนไลน์ต่างๆ และสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ เว็บไซต์กรมอุตุนิยมวิทยา http://www.tmd.go.th หรือที่ 0-2399-4012-13 และ 1182 ตลอด 24 ชม.

Advertisement