People Unity News : 31 กรกฎาคม 2565 “พล.อ.ประวิตร” สั่งดีอีเอสกวาดล้างปิดเว็บพนันออนไลน์ทั้งหมด หลังพบผลกระทบเด็กและเยาวชนจำนวนมาก

พล.อ.คงชีพ ตันตระวาณิชย์ เปิดเผยว่า พล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี ได้รับรายงานถึงปัญหาและผลกระทบจากเว็บไซต์พนันออนไลน์ ซึ่งปัจจุบันพบแฝงกระจายอยู่ในสื่อสังคมออนไลน์จำนวนมากและเข้าถึงง่ายขึ้น ประกอบกับมีการร้องเรียนจากประชาชนหลายราย ถึงการถูกข่มขู่ คุกคามและผลกระทบกับลูกหลาน รวมทั้งเด็กและเยาวชนจำนวนมาก ที่เข้าไปเกี่ยวข้องและติดการพนันออนไลน์ ส่งผลต่อพฤติกรรมและพัฒนาการของเด็กและเยาวชน รวมทั้งตามมาด้วยปัญหาต่างๆ ทั้งสภาวะทางจิต การเรียน ปัญหาครอบครัว การกระทำผิดกฎหมาย ซึ่งภาพรวมแนวโน้มมีอัตราการฆ่าตัวตายสูง

พล.อ.ประวิตร ได้สั่งการ กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ประสานตำรวจและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เร่งเข้าไปตรวจสอบ พิสูจน์ทราบและทำการปิดกั้นเว็บไซต์พนันออนไลน์ที่มีอยู่ทั้งหมดโดยเร็ว ใช้กฎหมายที่เกี่ยวข้อง พร้อมทั้งให้ขยายผลเปิดปฏิบัติการกวาดล้างจับกุมผู้กระทำผิดที่อยู่เบื้องหลังและเกี่ยวข้องกับเว็บไซต์พนันออนไลน์ทั้งหมดที่มีอยู่ในประเทศ นำไปสู่การยึดทรัพย์ ทำลายเครือข่ายที่มีทั้งหมดให้เห็นผลเป็นรูปธรรมโดยเร็ว

พร้อมกันนี้ ให้เปิดช่องทางการมีส่วนร่วมและเชิญประชาชน ร่วมตรวจสอบ ค้นหาและแจ้งเบาะแส นำสู่การบังคับใช้กฎหมายในทุกช่องทางที่มีอยู่ และให้รายงานผลพัฒนาการให้ทราบในทุกเดือน ทั้งนี้ ขอให้ตำรวจพื้นที่และกระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ เข้าไปช่วยเหลือ คุ้มครองดูแล ให้คำปรึกษา แนะนำครอบครัวผู้ได้รับผลกระทบจากการพนันไปพร้อมกัน เพื่อลดปัญหาครอบครัวและผลกระทบทางสังคมที่เกิดขึ้น

Advertisement