People Unity News : 29 มิถุนายน 65 กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (ปภ.) แจ้งเตือน 16 จังหวัดภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เฝ้าระวังสถานการณ์น้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากในช่วงวันที่ 30 มิ.ย. – 2 ก.ค. 65 เนื่องจากคาดการณ์ว่าสภาวะอากาศในพื้นที่ดังกล่าวจะมีฝนเพิ่มขึ้นและมีฝนตกหนักถึงหนักมาก ดังนี้

📍ภาคเหนือ 9 จังหวัด

– จ.แม่ฮ่องสอน ทุกอำเภอ

– จ.เชียงใหม่ ได้แก่ อ.เมือง แม่แจ่ม เวียงแหง เชียงดาว แม่แตง ดอยสะเก็ด สะเมิง หางดง กัลยาณิวัฒนา และอมก๋อย

– จ.เชียงราย ได้แก่ อ.เมือง แม่สรวย แม่ฟ้าหลวง แม่จัน และเวียงแก่น

– จ.ลำพูน ได้แก่ อ.เมือง แม่ทา บ้านโฮ่ง ทุ่งหัวช้าง ลี้ และบ้านธิ

– จ.ลำปาง ได้แก่ อ.เมือง เถิน เสริมงาม สบปราบ วังเหนือ เมืองปาน แจ้ห่ม งาว แม่เมาะ ห้างฉัตร แม่ทะ และแม่พริก

– จ.พะเยา ได้แก่ อ.เมือง เชียงคา ปง จุน และภูซาง

– จ.น่าน ได้แก่ อ.นาหมื่น สองแคว เฉลิมพระเกียรติ ปัว เวียงสา ทุ่งช้าง ท่าวังผา บ่อเกลือ และแม่จริม

– จ.แพร่ ทุกอำเภอ

– จ.อุตรดิตถ์ ได้แก่ อ.ท่าปลา บ้านโคก น้ำปาด และลับแล

📍ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 7 จังหวัด

– จ.เลย ได้แก่ อ.เมือง นาแห้ว ด่านซ้าย ภูเรือ ภูหลวง และปากชม

– จ.หนองบัวลำภู ได้แก่ อ.สุวรรณคูหา

– จ.บึงกาฬ ได้แก่ อ.บุ่งคล้า

– จ.อุดรธานี ได้แก่ อ.นายูง และน้ำโสม

– จ.หนองคาย ได้แก่ อ.สังคม

– จ.นครพนม ได้แก่ อ.เมือง

– จ.สกลนคร ได้แก่ อ.ภูพาน

พร้อมประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิด จัดเตรียมเครื่องมือเครื่องจักรกลฯ และทีมปฏิบัติการให้พร้อมเผชิญเหตุและช่วยเหลือประชาชนทันที โดยหากประชาชนสามารถแจ้งเหตุหรือขอความช่วยเหลือได้ทางไลน์ @1784DDPM/ แอปฯ “พ้นภัย”/ สายด่วนนิรภัย 1784 ตลอด 24 ชม. รวมถึงติดตามประกาศการแจ้งเตือนภัยได้ที่แอปฯ “THAI DISASTER ALERT”

Advertisement