People Unity News : 2 มิถุนายน 2565 พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี และ รมว.กลาโหม  กำชับหน่วยงานติดตาม ตรวจสอบสถานประกอบการหลัง ศบค. มีมติให้ สถานบริการ สถานบันเทิง ผับ บาร์ คาราโอเกะ หรือสถานที่อื่นที่มีลักษณะคล้ายกัน เปิดให้บริการเป็นวันแรก โดยยังต้องผ่านมาตรฐาน Thai Stop COVID 2Plus และที่ยื่นขออนุญาตกับสำนักงานเขตพื้นที่เรียบร้อยแล้ว ต้องปฏิบัติตาม COVID Free Setting ได้แก่

1.เปิดให้บริการและจำหน่าย และบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ได้ไม่เกิน 24.00 น. งดกิจกรรมที่ทำให้เกิดความแออัด

2.ผู้ประกอบการหรือผู้ให้บริการ ต้องได้รับวัคซีนตามเกณฑ์และเข็มกระตุ้นตรวจ ATK ทุก 7 วัน

3.ผู้ประกอบการต้องตรวจสอบประวัติการรับวัคซีนของผู้รับบริการ โดยต้องได้รับวัคซีนตามเกณฑ์และเข็มกระตุ้นเท่านั้น

พร้อมกำชับทั้งผู้ให้บริการและผู้เข้ารับบริการ ปฏิบัติตามมาตรการสาธารณสุขอย่างเคร่งครัดด้วย แม้ภาพรวมของสถานการณ์จะมีแนวโน้มดีขึ้นแต่ยังต้องเฝ้าระวัง ไม่ให้กลับมาระบาดจากคลัสเตอร์ใหม่โดยเด็ดขาด

Advertisement