People Unity News : 27 พฤษภาคม 2565 กรมการจัดหางาน เผยถึงการหารือกับผู้บริหารสายการเดินเรือสำราญ Princess Cruise และ Holland America Line มีความต้องการจ้างคนไทยไปทำงานบนเรือสำราญ เพื่อตอบรับความต้องการการบริการเดินเรือที่กำลังจะเริ่มต้นช่วงกลางปี 2565

ซึ่งเป็นโอกาสที่ดีของผู้ที่จบการศึกษาในสาขาการโรงแรม ผู้ที่มีประสบการณ์ทำงานบนเรือสำราญ และคนหางานที่มีทักษะภาษาอังกฤษ สามารถไปทำงานบนเรือสำราญในตำแหน่งต่างๆ มากกว่า 1,000 อัตรา เช่น กุ๊ก/ผู้ช่วยกุ๊ก พนักงานเสิร์ฟ บาร์เทนเดอร์ พนักงานบริการห้องพัก พนักงานต้อนรับ ช่างภาพ เป็นต้น

มีระยะเวลาการทำงานบนเรือ ครั้งละ 9 เดือน รายได้ 30,000 – 100,000 บาทต่อเดือน ตามอัตราค่าจ้างแต่ละตำแหน่ง ไม่รวมค่าตอบแทนพิเศษ โดยนายจ้างจะออกค่าใช้จ่ายในส่วนของตั๋วเครื่องบินไป – กลับ ที่พักและอาหารตลอดระยะเวลาการทำงาน

ผู้ที่สนใจทำงาน สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ กองบริหารแรงงานไทยไปต่างประเทศ กรมการจัดหางาน โทร. 0 2245 6712 – 3

ปัจจุบันเรือสำราญเริ่มกลับมาเดินเรือในหลายพื้นที่ทั่วโลก เช่น เส้นทางท่องเที่ยวแถบอเมริกาเหนือ อเมริกากลาง ยุโรป และในแถบเอเชีย ทำให้มีนักท่องเที่ยวเพิ่มขึ้น โดยในปีนี้ คาดว่าจะเกิดการจ้างแรงงานในตลาดประเทศไทยมากถึง 2,000 คน

Advertisement