People Unity News : 2 พฤษภาคม 2565 พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี และ รมว.กลาโหม ติดตามสถานการณ์ไข้หวัดนกสายพันธุ์ H3N8 อย่างใกล้ชิด พร้อมกำชับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเตรียมความพร้อม และป้องกันโรคไข้หวัดนกเข้าสู่ประเทศไทย หลังจากมีการพบผู้ป่วยไข้หวัดนก H3N8 ในประเทศจีน

ด้านคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ ประเมินเบื้องต้นว่า เชื้อดังกล่าวมีการแพร่เชื้อสู่มนุษย์ในระดับต่ำ และความเสี่ยงของการแพร่ระบาดยังคงอยู่ในวงแคบ นอกจากนี้ประเทศไทยไม่พบรายงานการเกิดโรคไข้หวัดนกมาแล้วเป็นระยะเวลา 14 ปี ขณะที่กรมปศุสัตว์เตรียมแผนรับมือระดับกรมและจังหวัด เฝ้าระวังโรคสัตว์ตามแนวชายแดนอย่างเข้มงวด สุ่มเก็บตัวอย่างสัตว์ปีกในพื้นที่เสี่ยงอย่างพื้นที่ชายแดนพื้นที่นกอพยพและวางไข่ นอกจากนี้ ยังคงเข้มงวดการเคลื่อนย้ายสัตว์และซากสัตว์ปีกภายในประเทศ และชะลอการนำเข้าสัตว์ซากสัตว์ปีกจากประเทศที่เกิดโรคไข้หวัดนก เป็นต้น

จึงขอให้มั่นใจว่า รัฐบาลมีมาตรการป้องกันโรคไข้หวัดนกอย่างเข้มงวดและพร้อมดูแลคนไทยให้ปลอดภัย และขอความร่วมมือเกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์ปีก ร่วมกันประเมินสัตว์ปีกอย่างใกล้ชิด หากพบว่ามีความเสี่ยงหรือผิดปกติ ขอให้งดนำไปขาย แจก หรือนำไปประกอบอาหาร พร้อมขอให้แจ้งหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อตรวจสอบและดำเนินมาตรการควบคุมโรค

Advertisement