People Unity News : กรมอุตุฯ เตือน “อากาศแปรปรวน” ฝนฟ้าคะนอง ลมกระโชกแรง อุณหภูมิลดลง 2 – 6 องศาฯ

21 ก.พ. 65 กรมอุตุนิยมวิทยา ออกประกาศเตือน  “อากาศแปรปรวนบริเวณประเทศไทยตอนบน” จากคลื่นลมฝ่ายตะวันตกจากประเทศเมียนมาที่เคลื่อนผ่านเข้าปกคลุมประเทศลาวและเวียดนามตอนบน และมีมวลอากาศเย็นจากประเทศจีนแผ่ลงมาปกคลุม ส่งผลให้มีลมใต้และลมตะวันออกเฉียงใต้พัดนำความชื้นจากทะเลจีนใต้และอ่าวไทยเข้ามาปกคลุมประเทศไทยตอนบนในวันนี้ (21 ก.พ. 65) 🌩☔️

ซึ่งทำให้ประเทศไทยตอนบน มีฝนฟ้าคะนอง กับมีลมกระโชกแรงบางพื้นที่ ภาคเหนือตอนบน และภาคตะวันออกเฉียงเหนือ อุณหภูมิจะลดลง 4 – 6 องศาเซลเซียส

ส่วนภาคเหนือตอนล่าง ภาคกลาง ภาคตะวันออก รวมทั้งกรุงเทพมหานครและปริมณฑล อุณหภูมิจะลดลง 2 – 4 องศาเซลเซียส

ขอให้ประชาชนดูแลรักษาสุขภาพเนื่องจากสภาพอากาศที่เปลี่ยนแปลง ผู้ที่ต้องการติดตามข้อมูลสภาพอากาศตรวจสอบได้ที่เว็บไซต์กรมอุตุนิยมวิทยา http://www.tmd.go.th หรือสายด่วนพยากรณ์อากาศ 1182 ตลอด 24 ชั่วโมง

Advertising