People Unity News : กระทรวงสาธารณสุข ไฟเขียว ประชาชน 10 จังหวัดท่องเที่ยว ฉีดวัคซีนเข็ม 4 ย้ำ! ต้องรับเข็ม 3 ครบ 3 เดือนก่อน

24 ม.ค. 65 อัปเดตแผน “ฉีดวัคซีนโควิด” เข็มกระตุ้นให้แก่ประชาชนเพื่อกระตุ้นภูมิคุ้มกันสำหรับผู้ที่เคยรับวัคซีนครบตามเกณฑ์แล้ว ล่าสุด กระทรวงสาธารณสุข กำหนดแผนการบริหารวัคซีนป้องกันโควิด-19 เดือน ก.พ. 65 ซึ่ง ศบค. เห็นชอบแผนการฉีดวัคซีนโควิดเข็ม 4 ให้กับประชาชนในพื้นที่ 10 จังหวัดท่องเที่ยวและจังหวัดที่พบการติดเชื้อสูง จากเดิมที่ให้ฉีดเฉพาะกลุ่มบุคลากรทางการแพทย์ เจ้าหน้าที่ด่านหน้า และกลุ่มเสี่ยง

💉สำหรับวัคซีนเข็ม 4 ที่จะฉีดใช้นั้น

กรณีฉีดเข็ม 1 – 2 เป็นซิโนแวค เข็ม 3 เป็นแอสตราเซนเนก้า เข็ม 4 จะแนะนำเป็นแอสตราฯ

ขณะที่ คนที่ฉีดเข็ม 1 – 2 เป็นแอสตราฯ เข็ม 3 เป็นไฟเซอร์ เข็ม 4 จะแนะนำเป็นไฟเซอร์

ทั้งนี้ ประชาชนที่รับวัคซีนเข็ม 3 ไปแล้วเกิน 3 เดือน สามารถเข้ารับเข็ม 4 ได้ ซึ่งคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัด/กรุงเทพมหานคร จะประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนเข้ามารับเข็ม 4 โดยสามารถติดตามข้อมูลในจังหวัดของตน

สำหรับ 10 จังหวัดที่ประชาชนสามารถเข้ารับเข็ม 4 แบ่งเป็น 2 กลุ่ม ได้แก่

▶️ กลุ่มที่ 1 พื้นที่นำร่องการท่องเที่ยวที่เปิดรับผู้เดินทางเข้าราชอาณาจักร ได้แก่ ภูเก็ต สุราษฎร์ธานี กระบี่ และพังงา

▶️ กลุ่มที่ 2 พื้นที่นำร่องการท่องเที่ยว หรือมีการระบาด ได้แก่ กรุงเทพฯ ชลบุรี สมุทรปราการ นนทบุรี กาญจนบุรี และ ปทุมธานี

Advertising