People Unity News : อธิบดีกรมควบคุมโรค ยืนยันการฉีดวัคซีนมีประสิทธิภาพสามารถลดความรุนแรงและเสียชีวิตจากสายพันธ์ุโอไมครอนได้

6 ธ.ค.64 นายแพทย์ โอภาส การย์กวินพงศ์ อธิบดีกรมควบคุมโรค กล่าวถึงกรณีที่นักวิชาการให้ข้อมูลถึงสายพันธุ์โอไมครอนว่า วัคซีนไฟเซอร์ 2 เข็ม ไม่สามารถป้องกันได้ ว่า จากข้อมูลข่าวสารเรื่องของโรคติดเชื้อโควิด -19 ส่วนใหญ่เป็นความเห็นและความรู้สึกมากกว่าข้อเท็จจริง โดยกระทรวงสาธารณสุขได้รวบรวมข้อมูลทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง รวมถึงองค์การอนามัยโลกผ่านการวิเคราะห์จากนักวิชาการ ซึ่งการติดเชื้อสายพันธุ์โอไมครอนไม่ต่างกับสายพันธุ์อื่น ยังคงติดต่อจากละอองฝอยเป็นหลัก ติดต่อผ่านทางลม อากาศ พบได้น้อยมาก ทั้งนี้ไม่ว่าวัคซีนชนิดไหน ไม่สามารถป้องกันการติดเชื้อได้ 100%

ประเทศไทยใช้วัคซีนหลากหลายยี่ห้อ ที่ผ่านมาประสิทธิผลของวัคซีนมีประสิทธิผลป้องกันการติดเชื้อที่ 50-80% แต่สามารถป้องกันการป่วยหนักและเสียชีวิตได้ดีมาก ยืนยันทั่วโลกเห็นพร้อมกันว่าสายพันธุ์โอไมครอน วัคซีนที่ฉีดสามารถลดความรุนแรงของอาการป่วยหนักและรุนแรงเสียชีวิตได้ดี แต่ป้องกันการติดเชื้อแม้ว่าประสิทธิภาพจะลดลงแต่ยังมีประสิทธิภาพ ถ้าเทียบกับผู้ไม่ฉีดวัคซีน

Advertising

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here