People Unity News : ประยุทธ์ ย้ำคนไทยต้อง “มีบ้าน – มีอาชีพ – มีรายได้ – มีสุข” พร้อมส่งเสริมสนับสนุน “โครงการบ้านเคหะสุขประชา” ให้เป็นพื้นที่ “เศรษฐกิจสุขประชา”

วันนี้ 3 ธ.ค.64 พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี และ รมว.กลาโหม เป็นประธานในพิธีส่งมอบสิทธิโครงการบ้านเช่าสำหรับผู้มีรายได้น้อย “บ้านเคหะสุขประชาร่มเกล้า” ให้กับผู้มีรายได้น้อยและกลุ่มเปราะบางจำนวน 270 ครัวเรือน บริเวณแขวงคลองสองต้นนุ่น เขตลาดกระบัง กรุงเทพ

โครงการดังกล่าว เป็นโครงการที่ช่วยให้ผู้มีรายได้น้อย สามารถเข้าถึงที่อยู่อาศัยที่มีคุณภาพราคาประหยัด สร้างอาชีพ สร้างรายได้ให้คนในชุมชน รวมทั้งการเข้าถึงบริการของภาครัฐและสาธารณูปโภคพื้นฐาน

ระยะต่อไป จะดำเนินการส่งเสริมสนับสนุนให้เป็นพื้นที่ “เศรษฐกิจสุขประชา” เพื่อสร้างเศรษฐกิจชุมชนคู่ขนาน โดยผู้อยู่อาศัยสามารถประกอบอาชีพอิสระเพิ่มขึ้นในชุมชน ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

Advertising