People Unity News : ประยุทธ์ เตรียมร่วมการประชุม ASEM ครั้งที่ 13 พร้อมเสนอวิสัยทัศน์ ขับเคลื่อนความร่วมมือพหุภาคี รับมือกับวิกฤตต่างๆของโลก 25 – 26 พ.ย.นี้

ระหว่างวันที่ 25 – 26 พฤศจิกายน 2564 พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม จะเข้าร่วมการประชุมผู้นำเอเชีย – ยุโรป ครั้งที่ 13 (Asia-Europe Meeting : ASEM 13) ภายใต้หัวข้อหลัก “Strengthening Multilateralism for Shared Growth” ผ่านระบบการประชุมทางไกล ณ ทำเนียบรัฐบาล

การประชุมครั้งนี้ นอกจากนายกฯจะเข้าร่วมในนามผู้นำประเทศไทยแล้ว ยังเป็นการเข้าร่วมในนามผู้ประสานงานกลุ่มอาเซียน ระหว่างปี พ.ศ. 2564 – 2565 และประเด็นที่นายกฯจะนำสนอต่อที่ประชุม เช่น

1.การถอดบทเรียนจากประสบการณ์ ประมวลเป็นข้อแนะนำที่เป็นรูปธรรม

2.ความร่วมมือที่เป็นรูปธรรมระหว่างเอเชียกับยุโรป

3.ความสำคัญของการบริหารจัดการความเปลี่ยนแปลงในช่วงการเปลี่ยนผ่านเข้าสู่ยุค Next Normal

4.ความสำคัญของกรอบความร่วมมือพหุภาคีในการรับมือกับวิกฤตต่างๆของโลก

รวมทั้ง จะร่วมยืนยันสนับสนุนความร่วมมือระดับพหุภาคีนิยม ซึ่งเป็นแนวทางที่ทำให้ประเทศทั้งเล็กและใหญ่ มีส่วนร่วมในการรับมือกับความท้าทายของโลก

Advertising